A 2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje

A  2017/2018. tanév 2. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak: 2018. május 22. (kedd) -  2018. június 25. (hétfő)

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2018. május 14. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali, levelező, esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb
2018. június 04. (hétfő).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2018. június 05-én automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:   

Nappali tagozat:   2018. június 11. 13:00 órától– június 29-ig.
Levelező tagozat: 2018. június 18. 13:00 órától – június 29-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2018. június 11. és 15. valamint 2018. június 18. és 22. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2018. június 11-15. és 2018. június 18-22. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2018. szeptember 03.  (hétfő)  8:00 órától  2018. szeptember 06. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2018. szeptember 03 - szeptember 07.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2018. szeptember 03. Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből  kérelmek, és felvett hallgatók kreditátviteli kérelmeinek beadási határideje legkésőbb: 2018. augusztus 19. Tagozatváltás, szakváltási kérelmek beadási határideje kreditátviteli kérelemmel együtt 2018. június 25.

A 2018/2019 tanév I. félévének első oktatási napja: 2018. szeptember 10. (hétfő)

Budapest, 2018. április 17.                                                               Moharos István s.k.
                                                                                                                  oktatási igazgató