Szakirányválasztás a 2018/19/1 félévre a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon

Tájékoztató
a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2017/18 tanév második félévében szakirányt választhatnak a 2014 és 2016 között felvett („D” tanterves) nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok,

          – akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került)

          – és még nincs teljesített vagy jelenlegi félvére felvett szakirányos tárgyuk  (Vizsgaidőszak is van párhuzamosan: aki tehát most letiltást kapott ilyen tárgyból, azt szakirányválasztás szempontjából úgy vesszük, hogy nem vette fel a tárgyat, így nem lesz kizáró ok)

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:
          – biztonságtechnikai
          – információbiztonsági

Az információbiztonsági szakirány indításának feltétele: 15 fő.

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2017-18-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2018. június 19-től 2018. július 3 kedd éjfél.

Azok a hallgatók, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, 2018. szeptember 3‑án 8 órától szeptember 6‑án éjfélig tudnak majd szakirányos tárgyakat felvenni, illetve leadni az esetlegesen időközben felvett biztonságtechnikai szakirányos tárgyaikat. Ezek, ha nem kerülnek leadásra, az új szakirányon szabadon választható tárgyak lesznek.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbncbt-szep-2014.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály