Würth ösztöndíj 2023 január

Felhívás
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére


A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek  keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2023 februárjától 5 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön az állami ösztöndíjon felül.  

Pályázatot  nyújthatnak be a
          – a már legalább két félévet teljesített,
          – első alapképzésben, nappali  tagozaton  tanuló,
          – hátrányos szociális helyzetben lévő,
          – gépészmérnök-, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.
A  pályázat   benyújtásának  további   feltétele,  hogy  a  megelőző  két  félév  tanulmányi eredményének, (ösztöndíj index) legalább 3,50 legyen.

A pályázatokat 2023. január  15-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
          – személyi adatok  ( név, születési idő, hely),
          – évfolyam, szak,
          – középiskolai  érettségi  eredménye, főiskolai  átlageredménye félévenként részletezve, tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,
          – szülők foglalkozása, havi jövedelme,
          – testvérek száma, jövedelme,
          – a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,
          – a család  vagyoni  helyzete  (a család  tulajdonában lévő ingatlanok, nagyobb  értékű ingóságok megnevezése, értéke ),
          – a család  lakáshelyzete  (cím, szobaszám,  komfortfokozat,  alapterület, az együttlakó családtagok száma,
          – a pályázó lakáshelyzete  (kollégista, albérlet, stb.),
          – a pályázó más forrásból kapott  ösztöndíja(i),
          – egyéb, a pályázó által fontosnak  tartott adatok.

A pályázatokat az Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest, 2023. január 09.                     Prof. Dr. Rajnai Zoltán sk.
                                                                                 dékán

Würth felhívás 2023 január