BSc képzés: Biztonságtechnikai mérnök szak Információbiztonsági szakirány

 

A karon oktatott Információbiztonsági szakirány a polgári területeken jelentkező komplex információbiztonsági feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére készít fel. A szakterület rendkívüli összetettsége az oktatott tárgyak sokszínűségében is tükröződik. A kihívásokat, a változatosságot kedvelő továbbtanulni vágyók számára ajánljuk ezt a perspektivikus szakot.

Az itt végzettek képesek lesznek az információbiztonság tervezési, irányítási, felügyeleti és auditori feladatainak ellátására. A tanulmányok során speciális ismereteket szereznek az információbiztonság irányítási módszereiről, az informatikai és a nem-informatikai információbiztonság területeiről, az informatikai üzemeltetés megbízhatóságának fenntartási és kibervédelmi eszközeiről és módszereiről.

Elhelyezkedési esélyek: Az informatikai és az infokommunikációs módszerek és eszközök mai rohamos elterjedésével egyre nagyobb mértékben megnőtt a vállalatok igénye az informatika megfelelő és megbízható működése és a hatékony kibervédelem iránt. Minden gazdasági szektorban megnövekedett az igény az információbiztonság alkalmazására, az információbiztonsági irányítási rendszerek kiépítésére. Ezt számos területen jogszabályi követelmények is előírják, de a vállalatok és szervezetek saját üzleti és biztonsági szempontjaik figyelembe vételével egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az információbiztonsági rendszerek és módszerek hatékony bevezetésére és működtetésére, amelyet egyre kiterjedtebben várnak el alvállalkozóiktól is. Az itt végzetteknek széleskörű elhelyezkedési lehetősége van az informatikai biztonság, az adat- és információvédelem kiépítése, irányítása, tanácsadása és auditálása területein.