Hírek

2018. január 2-án a Tanulmányi Osztályon nem lesz félfogadás!

2018-01-01 11:43

2018. január 2-án a Tanulmányi Osztályon nem lesz félfogadás!


Tantárgyfelvétel a 2017/18/2 félévre a Bánki karon

2017-12-07 13:20

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2018.01.12 és 2018.02.01 között, levelező és esti hallgatóknak 2018.01.19 és 2018.02.01 között.

Segítség a tárgyfelvételhez:

2018. január 4-én módosított, a kritériumtárgy keresése résznél bővített verzió:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2017-18-2.pdf


Szakirányválasztás a 2017/18/2 félévre gépészmérnöki szakon - Tájékoztató

2017-12-07 12:48

Szakirányválasztás 2017.12.18 és 2018.01.10 között!

Tájékoztató és TEENDŐK A NEPTUNBAN:  http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/szv-2017-18-1.pdf

(2017. december 13-án 9.50 órakor Moharos István oktatási igazgató úr tájékoztatót tart a P10 teremben - Népszínház u.)


A 2017/2018. tanév 1. félév vizsgarendje

2017-11-29 16:12

Az 2017/2018. tanév 1. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak:          2017. december 18. (hétfő) -  2018. január 27. (szombat)
2017. december 23 - 2018. január 01. között az egyetem zárva tart!

A Kar az MSC képzésre jelentkező hallgatóknak 2018. január 04-én előrehozott záróvizsgát szervez.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2017. december 04. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali-levelező-esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb
2018. január 08. (hétfő).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2018. január 09-én automatikusan elfogadottra állítja.

Banki állomány beolvasásának utolsó napja 2017-ben: 2017. december 22. (péntek)
Banki állomány beolvasásának első napja 2018-ban: 2018. január 02. (kedd)

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:

Nappali tagozat:   2018. január 12. 13:00 órától– február 01-ig.
Levelező tagozat: 2018. január 19. 13:00 órától – február 01-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2018. január 08. és 12. valamint 2018. január 15. és 19. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2018. január 08-12. és 2018. január 15-19. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2018. február 05.  (hétfő)  8:00 órától  2018. február 08. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2018. február 05 - február 09.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2017. február 06. (Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből, tagozatváltás, és szakváltási kérelmek beadási határideje: 2017. január 15.) A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz a kérelmek beadási határideje: 2017. január 15.

A II. félév első oktatási napja: 2018. február 12. (hétfő)

Budapest, 2017. november 08.                                 Moharos István
                                                                                        oktatási igazgató


Tudományos Diákköri Konferencia – 2017.11.15.

2017-11-09 11:29

A Tudományos Diákköri Konferencia programja az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/tdk2017osziplakat.pdf


Kurzusok felvételi listája

2017-10-17 10:59

A kar felzárkóztató kurzusokat indít a 8. oktatási héttől.

Kurzusokra jelentkezési határidő: október 27. és/vagy 20 fő max / kurzus!

Matematika I. /minden szakon/
Klie Gábor Szerda 13.30-15.10 111 terem
Hosszú Ferenc Péntek 9.50-11.30 114 terem
Lukács Judit Szerda 8.00-9.40 113 terem
Zentai Dániel Szerda 9.50-11.30 110 terem
Balogh József Kedd 10.45-12.25 113 terem
Balogh József Kedd 12.35-14.15 113 terem

Mechanika /gépész és mechatronika szak/
Czifra Árpád Péntek 11.40-13.20 114 terem
Balogh József Csütörtök 8.00-9.40 305 terem
Balogh József Csütörtök 9.50-11.30 305 terem
Bakosné Diószegi Mónika Szerda 9.50-11.30 113 terem

Mechanika /biztonságtechnika szak/
Barányi István Szerda 8.00-9.40 105 terem

Mérnöki fizika /mechatronikai mérnök szak/
Szabóné Házi Erzsébet Szerda 16.15-17.55 110 terem

Anyagismeret /biztonságtechnikai mérnök szak/
Kovács Tünde Szerda 8.00-9.40 106 terem

Anyagtechnológia alapjai /gépész és mechatronika szak/
Pinke Péter Szerda 14.25-16.05 110 terem

Regisztrációs hét programja

2017-08-01 00:07

Nyári ügyelet a Tanulmányi Osztályon

2017-07-15 23:09

NYÁRI ÜGYELET A TANULMÁNYI OSZTÁLYON

2017. augusztus 20-ig:

szerdai és csütörtöki napokon 8.30 és 11 óra között!


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2017/2018. tanév

2017-07-04 12:12

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2017/2018. tanév

A Bánki kar intézményi rangsora az alábbi helyen elérhető:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/nfo_2017-18_bgk_intezmenyi_rajgsor.pdf

A döntéssel kapcsolatban fellebbezési határidő 2017. július 14. 10 óra! Fellebbezést a rektornak címezve a Tanulmányi Oszályon kell leadni.

 


Bánkis diplomaátadó ünnepség - 2017.07.14.

2017-06-28 11:57

Diplomaátadó ünnepség 2017.07.14-én 14 órakor kezdődik a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok Nagytermében.

Részletek az alábbi tájékoztatóban: http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/diplomaoszto.pdf

 


Oldalak