Biztonságtechnikai mérnöki

Végzettségi szint: mesterfokozat, MSc

Szakképzettség: okleveles biztonságtechnikai mérnök

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 120 kreditpont

Tanterv

Választható specializáció:

• biztonságtechnikai-rendszer tervező specializáció

• biztonságtechnikai-rendszer szervező specializáció

A képzés célja: biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik a biztonságtechnika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, az információvédelem területén jelentkező műszaki, komplex tervezési és szervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki, informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak továbbá a szakterületen jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Idegen nyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Dokumentumok: