Kari hír

Sep
21

Pénteken Kutatók Éjszakája!

Hamarosan ismét Kutatók Éjszakája a Bánkin! Mint minden évben, most is csatlakoztunk a több mint tíz évvel ezelőtt az Európai Unió Bizottsága által útnak indított kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy Európa-szerte megismertesse a fiatalokkal a kutatói pályát, annak szépségeivel és nehézségeivel együtt, népszerűsítse a természettudományokat, megmutassa, hogy kutatónak lenni izgalmas hivatás.
 
A tavalyi kényszerű kihagyás után újra várjuk a nagyközönséget 2021. szeptember 24-én 16 órától 23 óráig a VIII. kerület, Népszínház utca 8. sz. alatti épületünkben, ahol rengeteg érdekes programmal készülünk, máskor nem látogatható helyszíneket, műhelyeket nyitunk meg az érdeklődőknek – gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Tudományos előképzettség nem szükséges a programok látogatásához. Minden programunk díjmentes. Érdemes minél több helyszínünkre ellátogatni, mert az érdekes témák mellett nyereményjátékban is részt vehetnek.

A rendezvényen való részvétel feltétele a 18. életévet betöltött személyek esetén a helyszíni regisztráció során az érvényes védettségi igazolvány (vagy 3 napnál nem régebbi negatív PCR teszt) bemutatása.

Az összes programunk rövid leírással a Kutatók Éjszakája hivatalos oldalán érhető el, kiszűrtük Neked a Bánki programjait, kattints ide a megtekintéshez!

Sep
15

Würth ösztöndíj

Felhívás

a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére

 

A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2020. szeptembertől 10 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön  az  állami  ösztöndíjon   felül.  (Indokolt   esetben  sor  kerülhet  az ösztöndíj megosztására is.)

Pályázatot nyújthatnak be a

− a már legalább két félévet teljesített,

− első alapképzésben, nappali  tagozaton  tanuló,

− hátrányos szociális helyzetben lévő,

− gépészmérnök-, had- és biztonságtechnikai mérnök-, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a megelőző két félév tanulmányi eredményének, illetve tanulmányi átlaga (ösztöndíj index) legalább 3,50 legyen.

A pályázatokat 2021. október 2.-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- személyi adatok ( név, születési idő, hely),

- évfolyam, szak,

- középiskolai érettségi eredménye, főiskolai átlageredménye félévenként részletezve, tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,

- szülők foglalkozása, havi jövedelme,

- testvérek száma, jövedelme,

- a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,

- a család  vagyoni  helyzete  (a család  tulajdonában lévő ingatlanok, nagyobb értékű ingóságok megnevezése, értéke ),

- a család  lakáshelyzete  (cím, szobaszám,  komfortfokozat,  alapterület, az együttlakó családtagok száma,

- a pályázó lakáshelyzete  (kollégista, albérlet, stb.),

- a pályázó más forrásból kapott  ösztöndíja(i),

- egyéb, a pályázó által fontosnak  tartott adatok.

 

A  pályázatokat  az  Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest,  2021. szeptember 15.

Prof. Dr. Rajnai  Zoltán sk.
               dékán

Sep
13

XIV. Nemzetközi Aventics Pneumobile Verseny

Kedves Hallgatóink!

Figyelmetekbe ajánljuk TindAir pneumobil csapatunk felhívását a XIV. Nemzetközi Aventics Pneumobile Verseny 2021-re, amely 2021. szeptember 18-án délután 2-kor kerül megrendezésre online! Van lehetőségetek nektek is regisztrálni és nézőként jelen lenni a versenyen és a díjátadón, illetve részt vehettek a közönségszavazáson is! Mind a TindAir, mind pedig a PowAir számít rátok! Gyertek minél többen!

Sep
10

International Virtual Conference: 'Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa'

The International Virtual Conference: 'Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa' will be held online on 22th of September, 2021 co-hosted by Óbuda University (Africa Research Institute) from Hungary - and Stellenbosch University (Centre for Military Studies - CEMIS) from South Africa. We are pleased to Invite You to attend our conference. You can find the registration link, the programme and the guidelines attached below or by clicking the flyer.

Sep
10

International Virtual Conference: 'Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa'

The International Virtual Conference: 'Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa' will be held online on 22th of September, 2021 co-hosted by Óbuda University (Africa Research Institute) from Hungary - and Stellenbosch University (Centre for Military Studies - CEMIS) from South Africa. We are pleased to Invite You to attend our conference. You can find the registration link, the programme and the guidelines attached below or by clicking the flyer.

Sep
1

Summary of the SATCIP 2021 conference

During 24-25 August 2021 the Óbuda University Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering hosted the SATCIP 2021 international scientifical conference and workshop. The conference and workshop were organized by Óbuda University and Subotica Tech College of Applied Sciences supported by NATO SPS (Science for Peace and Security Programme). The speakers and participants next to the organizers (Hungary and Serbia) joined the conference from Poland, Slovak Republic, Czech Republic, France, Romania. Professor Alexis Rusinek, attache of the scientific and academic cooperation of the French embassy also participated in the event at the invitation of the organizers.

The event agrees with the goal of NATO SPS in the field of science and technology and being the main instrument to allow researchers from NATO and Partner nations to maintain the technological edge and to stay at the forefront of knowledge. The NATO SPS ARW conference program included several research areas such as Data Science and Artificial Intelligence, Communication Systems, Material Sciences, Sensors and detectors, Autonomy and Counter-autonomy and Technological Convergence.

The opening was held by the dean of Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering of Óbuda University Prof. Dr Zoltán Rajnai and the director of Subotica Tech College of Applied Sciences Dr Igor Fürstner. At the pandemic situation, the event was held in hybrid mode. The outlander speakers and participants were attended via online and featured their presentations.

During the two days of the event, there were six plenary lectures and in 6 blocks there were 35 presentations. The 7th block was the workshop program. The topic of the workshop was one of the wildly important problems of our quotidian life, which is the protection possibilities against the blast terror attacks. The expert lecture highlighted the complexity of the advanced security-related technologies in the protection against terror attacks on critical infrastructures.

The event was closed by the summary of Dr Igor Fürstner from Subotica Tech. The director appreciated the high scientific level and research results of all the presenters and their lectures. He remarked that after listened numerous research results and reviews he can concluded that critical infrastructure protection is a diversified topic with several linking points between the research areas. He thanked the organizers for the continuous work to the last one and half years. He asked the speakers to publish the presented research results in the Springer edited conference book.

Dr Tünde Anna KOVÁCS and Dr Zoltán NYIKES
organizers

Photos by Viktória Tóth

Sep
1

A SATCIP 2021 konferencia beszámolója

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara adott otthont 2021. augusztus 24-én és 25-én a SATCIP 2021 nemzetközi tudományos konferenciának és workshopnak. A konferenciát a NATO SPS (Science for Peace and Security Programme) támogatásával, annak keretében közösen szervezete meg a Szabadkai Műszaki Főiskola és az Óbudai Egyetem. A konferencia előadói és résztvevői a magyarországiak mellett Szerbiából, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Franciaországból kapcsolódtak be. A konferencián részt vett személyesen Franciaország Budapestre delegált kulturális és tudományos attaséja, Prof. Dr Alexis Rusinek úr.

A konferencia és workshop a Kritikus Infrastruktúra védelemi problémák modern megoldási lehetőségeit mutatta be. A NATO SPS program tette lehetővé, hogy a magyarországi és a partnerországok kutatói bemutathassák eredményeiket és egymást segítve fejlődhessenek. A konferencia és workshop az Adattudomány és Mesterséges intelligencia, a Kommunikációs rendszerek, az Anyagtudományok, a Szenzorok és érzékelők, az Autonóm eszközök, valamint a Technológiai konvergencia tudományterületeire terjed ki.

A konferenciát Prof. Dr. Rajnai Zoltán úr, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar dékánja és Dr. Fürstner Igor úr, a Szabadkai Műszaki Főiskola igazgatója nyitották meg. A konferencia a pandémia helyzet miatt hibrid megoldással került megrendezésre. A határon túli előadók online formában vettek részt az eseményen, illetve adták elő tudományos előadásaikat.

A konferencia két napján hat plenáris előadás és harmincöt szekció előadás hangzott el hat szekcióban. A hetedik blokkban került megrendezésre a workshop. A workshop témája egy, a napjainkat súlyosan érintő problémát mutatott be, ami a terror robbantások elleni védekezés területe. Az előadó a kritikus infrastruktúrák elleni, a modern eszközökkel történő védekezés komplexitására világított rá.

A konferenciát Dr. Fürstner Igor a Szabadkai Műszaki Főiskola igazgatója zárta be. A záróeseményen, az Igazgató úr méltatta az előadók magas tudományos értékű és színvonalú előadásait. Elmondta, hogy számos kutatási eredmény és összefoglaló meghallgatása során kirajzolódott az, hogy a kritikus infrastruktúrák védelme igen szerteágazó, de mégis rengeteg kapcsolódási pontja van a különböző tudományterületek között. Köszönetet mondott továbbá a szervezőknek másféléves, kitartó munkájukért. Kérte továbbá az előadókat, hogy bemutatott kutatási eredményeiket a Springer kiadásában megjelenő kötetben jelentessék meg.

Dr. Kovács Tünde Anna és Dr. Nyikes Zoltán
szervezők

Fotó: Tóth Viktória

Aug
31

Regisztrációs hét tájékoztatók!

Kedves Hallgatóink, 

ne feledjétek el, hogy ezen a héten online tájékoztatókat tartunk, a mai napon - 2021.08.31-én - 9:00 órától a nappali gépészmérnöki szakra felvett hallgatóknak, a mai napon később 11:00 órától pedig a nappali mechatronikai mérnöki szak és a biztonságtechnikai mérnöki szak hallgatói számára. A levelezős hallgatók 2021. szeptember 10-én 17:00 órától hallgathatják meg a tájékoztatót.

A linkeket Neptun üzenetben kaptátok meg, kérjük lépjetek be a BBB-re a szakotoknak megfelelő időpontban!

Aug
17

Sikeresen lezajlott a Bánki Kar első Nyári egyetemi programja

Augusztus első hetében került megrendezésre a Nyári egyetem a Bánki Karon, amelyen főként a műszaki területek iránt érdeklődő középiskolás diákok vettek részt. A program augusztus 3-tól 5-ig az online térben zajlott, míg 6-án, pénteken személyesen a Kar Népszínház utcai campusán.

Az első online napon 10 órakor vette kezdetét a program a BigBlueButton rendszerében, ahol Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr és Trunk Dániel külkapcsolati munkatárs köszöntötte a diákokat. Az általános bemutatkozás után Horváth Gergő tarott bemutatót a HÖK tevékenységéről, majd Dr. Pinke Péter egyetemi docens, az Anyag- és Gyártástudományi Intézet intézetigazgatója, valamint Dr. Czifra György mestertanár ismertette a gépészmérnöki szak lehetőségeit, érdekességeit. Az ebédszünetet követően Felvári Bálint, az egyetem Formula Student csapatának vezetője mesélt bővebben magáról a versenysorozatról, valamint a csapatunk terveiről, jövőbeli fejlesztéseiről. A járműves hallgatói projekteknél maradva a Kar Pneumobil csapatainak előadása következett, akik a hallgatói műhelyből jelentkeztek be, és bemutatták a jelenleg működő két pneumobillal foglalkozó csapatunkat. A nap zárásaként egy nagyon érdekes előadásra került sor az anyagtudomány világából, melyet Varga Péter egyetemi adjunktus tartott meg.

A második nap sem volt kevésbé tartalmas, ezúttal a Mechatronikai mérnöki szak került szóba, Dr. Nagy István egyetemi docens, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, Mechatronikai Intézeti Tanszék vezetője előadásában. A Kar egyik különlegessége, a hegesztő szakműhely volt a másik téma, amely szerda délelőtt porondra került Kuti János tolmácsolásában.

Délután a biztonságtechnikai mérnöki szak kapcsán Prof. Dr. Kovács Tibor tanszékvezetővel és Dr. Őszi Arnold adjunktussal találkozhattak és beszélgethettek az érdeklődő diákok olyan témákban, mint például a biometrikus azonosítás vagy a csomagröntgen. Ezt követően az előző napon megismert Masztis Máté pneumobil csapatvezető hallgatónk mesélt érdekességeket a járműtechnikai szakirányról. A nap befejezéseképpen Kahoot-játékra került sor, amelyben a hallgatók telefonjaik segítségével tippjátékban vettek részt –  természetesen a kérdések a két nap során elhangzott, illetve a Bánkiról fellelhető információkból álltak. Minden diák nagyon ügyesen válaszolt, a három első helyezettet pedig külön meg is jutalmaztuk a pénteki eredményhirdetés során.

A csütörtöki nap ipari partnereinkről szólt, és az ezen cégeknél dolgozó volt hallgatóinkról, akik szívesen meséltek a Bánkiban töltött éveikről, valamint az útjaikról, ahogyan az adott területen és pozícióban elhelyezkedtek. Azt szerettük volna, ha a középiskolások bepillantást nyerhetnek olyan cégekhez, amelyeknek akár ők is lehetnek majd a munkavállalóik a Bánkis diplomával a kezükben.

Előadást tartott Albert Viktor, a Festo Kft. műszaki szaktanácsadó mérnöke "Mit csinál egy mechatronikai mérnök? - Az elektromos automatizálás világa" címmel, majd Péntek György, a Haas Factory Outlet - Hungary operatív & értékesítési vezetője "Háztól Haas-ig" című előadását mutatta be. Őt követte Váczi Dániel, a cyex OU társalapítója & CFO-ja, ő a "Kitekintés az iskolapadból a nemzetközi tech startupok világába" című előadással készült. Az ebédszünetet követően Gyenese Péter, az AGS Cégcsoport projektmenedzsere tartott előadást a projektmenedzseri tevékenységről.

Kétségkívül az utolsó napot vártuk a legjobban, hiszen ekkor a diákokkal végre személyesen is tudtunk találkozni itt a Bánkiban. A welcome csomagok átadása után Dékán úr köszöntötte őket a Tanácsteremben, ahol rögtön be is mutatta a gépészmérnöki szakunk legújabb specializációit, a Fegyver- és lőszertechikai specializációt, a Harcjármű-technikai specializációt és a Repülőműszaki specializációt. Hallgatóink kíséretében aztán a diákoknak lehetőségük volt bejárni az épületet és megtekinteni laborjainkat, ahol oktatóink tartottak nekik érdekesebbnél érdekesebb bemutatókat, valamint megismerhettek hallgatói köreinkből is néhányat.

  • - Biogáz laboratórium – Bakosné Dr. Diószegi Mónika
  • - 3D nyomtató hallgatói kör – Deák-Sala András és és Kása Rebeka
  • - A Gépműhely bemutatása – Stadler Róbert, Mészáros Béla, Ráczi Viktor
  • - CT labor – Dr. Fábián Enikő Réka
  • - Robotika labor – Varga Bence
  • - Pneumobil hallgatói körök – Masztis Máté, Labutyin Máté
  • - A Bánki Donát Hagyományőrző Kör bemutatkozása – Vörös Krisztián

A laborbejárások végeztével az élményektől kifáradt érdeklődőket a hallgatók által készített ebéddel vendégeltük meg, ennek elfogyasztása után pedig Dékán úr átadta a tippjáték nyerteseinek a díjaikat, céges ajándékokat, valamint minden résztvevő oklevéllel gazdagodott. A napot a megjelent diákok, hallgatóink és oktatóink kötetlen beszélgetése, eszmecseréje zárta.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden oktatónknak és munkatársunknak, hogy segítettek a program szervezésében és lebonyolításában, valamint köszönjük a résztvevő diákoknak, hogy teljesítették a Nyári egyetemet, reméljük, hamarosan találkozunk velük.

Aug
4

Augusztus 8-ig van lehetőséged jelentkezni hozzánk a pótfelvételi eljárásban

Még nem jelentkeztél sehová? Vagy nem sikerült bekerülnöd?

Még nem maradtál le semmiről, mert a pótfelvételi keretében 2021. augusztus 8-ig még jelentkezhetsz! Válaszd az Óbudai Egyetem Bánki Karát!

Részletek: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/potfelveteli-2021

Pages