Üdvözöljük a 2021 ESB rendezvényen / Welcome to ESB 2021

Primary tabs

Üdvözöljük az ESB 2021 rendezvényen

Szeretettel meghívjuk a 12. Mérnöki Szimpózium a Bánkin (ESB 2021) című rendezvényre, amely 2021. november 18-án, on-line formában kerül lebonyolításra. 

Olyan 4-6 oldalas eredeti, még máshol nem publikált magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek későbbi publikálását magyarul vagy  angolul is tudjuk biztosítani ISBN számmal ellátott konferencia kiadványban. A konferencia célja, hogy olyan műszaki kutatásokba és eredményekbe kapjanak az érdeklődő résztvevők bepillantást, amelyek a szakmai élet legújabb vívmányait taglalják. Célunk továbbá, hogy a társ egyetemek oktatói és hallgatói, valamint kollégáink tudományos kapcsolatai elmélyüljenek.

A publikációkat az alábbi témakörökben (de nem kizárólag ezekben) várjuk:

Anyag- és gyártás tudomány:

 • CAD / CAM / CAE rendszerek és alkalmazások
 • Intelligens gyártó rendszerek
 • Gyártási technológiák
 • Anyagtudomány és technológia (hegesztés, fémformálás, hőkezelés)
 • Minőségügy

Gép tervezés:

 • A gépelemek tribológiája
 • Mechanikai diagnosztikai módszerek és alkalmazások
 • Mechatronikai rendszerek tervezése és vezérlése
 • Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
 • Ergonómia

Biztonság technika, IT technológia, IT biztonság:

 • A kritikus infrastruktúrák védelme
 • Kockázatértékelési módszerek
 • Beléptető rendszerek tervezése
 • A biometria sérülékenységi és behatolási tesztjei
 • Az épület automatizálásának biztonsági szempontjai
 • Az épületek valós idejű evakuálásának ellenőrzése

Welcome to ESB 2021

You are cordially invited to participate in the 12th Engineering Symposium at Bánki (ESB 2021) to be held on 18 November 2021 on-line. 

We expect 4-6 pages of original scientific, unpublished,  Hungarian presentations, which will be published in English or Hungarian in a conference proceedings. The conference aims to provide interested participants with insights into technical research and results that reflect the latest advancements in the scientific world. Our purpose  also  to deepen the academic relationship between our teaching staff and students with our partner universities.

Publications are expected, but not limited to, in the following topics:

Materials- and Manufacturing Technologies:

 • CAD/CAM/CAE Systems and Applications
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Manufacturing Technologies
 • Materials Science and Technology (Welding, Metal Forming, Heat Treating)
 • Quality Systems, Quality Technology

Machine Design:

 • Tribology of Machine Elements
 • Mechanical Diagnostic Methods and Applications
 • Design and Control of Mechatronic Systems
 • Occupational Safety and Health
 • Ergonomics

Security Technology IT Technology, IT Security:

 • Protection of Critical Infrastructures
 • Risk Assessment Methods
 • Design of Access Control Systems
 • Vulnerability and Penetration Tests of Biometrics
 • Security Aspects of Building Automation
 • Real-Time Evacuation Control of Buildings