Gépészmérnöki

Végzettségi szint: mesterfokozat, MSc

Szakképzettség: okleveles gépészmérnök

Képzési idő:  4 félév

Képzési forma: nappali, levelező

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 120 kreditpont

Tanterv

Választható specializáció:

  • Hegesztéstechnológia

A képzés célja: gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Idegen nyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Dokumentumok: