Új képzések szeptembertől!

- Ergonómia és emberi tényezők szakember / 2 félév Bővebb információ

A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az ember és a rendszer többi elemeinek kölcsönhatását megértve, a releváns elméleteket, elveket, adatokat, módszereket a tervezés során az emberi jóllét és az általános rendszer-teljesítmény optimalizálására alkalmazni.


- Digitális oktatási menedzser / 2 félév Bővebb információ

Az információs társadalomban, a digitalizáció, az internet, az IKT-eszközök, okos telefonok folyamatos fejlődésének és terjedésének hatására a tudásátadás, a tanulás-és oktatásmódszertan alapvető átalakuláson megy át, miközben a tudásfejlődés, változás is jelentősen felgyorsult. A világjárvány pedig tovább gyorsította és szélesítette ki ezt a változási folyamatot. Ez a pandémia szülte katalizáció nemcsak a közoktatásra, felsőoktatásra és az egyéb felnőttképzési kurzusokra igaz. Minden szakterületen és minden térben megjelenik az elvárás ezeknek az eszközöknek és módszereknek a használatára.


- EHS szakmérnök/szakember / 4 félév vagy 2 félév (előképzettségtől függően) Bővebb információ

A fenntartható fejlődés gondolata mindössze néhány évtizeddel ezelőtt, a XX. század végén fogalmazódott meg, de ma már a vállalati stratégiák szerves részét képezi. A vállalati fenntarthatóság alapvető elemei a környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem, mely területek az elmúlt években rohamos fejlődésen mentek keresztül. A korábban különállóan kezelt szakterületek a fejlődési folyamat során erőteljesen összekapcsolódtak és napjainkra már egy közös rendszer, az EHS (Environmental/Környezetvédelem, Health/Egészség and/és Safety/Biztonság) rendszer elemeit alkotják. Az új szakterület létrejöttével fogalmazódott meg az igény a vállalatok részéről egy olyan szemléletmóddal bíró szakember iránt, aki képes komplexen látni és kezelni a vállalati környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelmet, illetve biztonságot. Ez az igény hívta életre az EHS mérnöki szakmát.
 

- Humanitarian Response Manager (in english) / Humanitárius műveletek menedzser (angol nyelven) / 2 félév - 2 semesters Bővebb információ

A képzés célja, hogy egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a humanitárius műveletek egyre szélesedő területéhez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.