Humanitarian Response Manager (in english) / Humanitárius műveletek menedzser (angol nyelven)

(frissítve: 2021.06.28 / Updated: 28.06.2021.)

Additional informations available: 

Dr. habil. János Besenyő, specialised training leader (besenyo.janosatuni-obuda.hu)

Centre of Adult Education
Sára Jakab, jakab.saraatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5450)

Pre-registration, application

In case the specialised training has attracted your attention and you would like to express your interest, it is possible to pre-register on the form below, just enter a name and an e-mail address: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/eloregisztracio,

or you can even apply immediately by fully completing the online application form on the link below: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

In each case, please indicate the exact course you want to apply for!

Deadline for application: 10 August 2021

Start of education: 11 September 2021

 

Curriculum

Subject program description.

The training contract is for information purposes only, it can be collected at the time of enrolment, and it can be accessed here.

 

Aim of the training

The aim of the training is to provide interdependent, up-to-date professional knowledge, marketable knowledge and practical skills to professionals working in jobs related to the ever-expanding field of humanitarian operations / response.

Who is the training for?

We recommend the training to all graduates who want to work in the humanitarian field and who – in addition to a wide range of theoretical knowledge – want to enrich their knowledge by the expertise of experienced civilian and uniformed professionals of international humanitarian operations, before they begin their work in practise. We also recommend the training for professionals who are already working in the field of humanitarian response but have not yet been involved in fieldwork, whether they want to take part in humanitarian action on behalf of governmental or international (civilian or uniformed) or non-governmental organisations. In addition, of course, we welcome all those as well who are keen to broaden their knowledge in this field based on their personal interests.

Main areas covered: introduction to humanitarian response, its mechanisms, the factors influencing it and the social groups involved; communication, logistics, and the field of international law. 

Level of education: Specialised training

Method of education: correspondence (140 contact lesson)

Language of the training: English

Duration of the training: 2 semesters

Location of the training: Óbuda University Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, 1081 Budapest, 8 Népszínház Street.

Tuition fee (correspondence, English):  HUF 185 000 /Semester

Additional information: In correspondence training, students' classes are held in blocks on Friday afternoons and Saturdays, and there is also a possibility to participate in the lectures online.

 

További információk kérhetők: 

Dr. habil. Besenyő János, képzésvezető (besenyo.janosatuni-obuda.hu)

Felnőttképzési Központ
Jakab Sára, jakab.saraatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5450)

Előregisztráció, jelentkezés

Amennyiben a képzés felkeltette figyelmét, és érdeklődését szeretné kifejezni, van lehetőség előregisztrációra az alábbi űrlapon, mindössze egy név és egy e-mail cím megadásával: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/eloregisztracio,

vagy akár azonnal tud jelentkezni az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10.

Képzés kezdete: 2021. szeptember 11.

 

Tanterv.

Tantárgyi programok leírása.

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a humanitárius műveletek egyre szélesedő területéhez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan humanitárius területen elhelyezkedni szándékozó diplomásnak ajánljuk a képzést, aki nemzetközi humanitárius műveletben, a gyakorlati munka előtt szeretne a sokrétű elméleti tudás mellett a humanitárius műveleteket megjárt civil és egyenruhás szakemberek tapasztalataival is gazdagodni. Ajánljuk a szakirányú továbbképzést továbbá a már a területen dolgozó, de még terepmunkában részt nem vevő szakembereknek is, akár a kormányzati (civil vagy egyenruhás), akár nem kormányzati szervek munkájában kívánnak részt venni. Emellett természetesen várjuk a szakterület iránti egyéb megfontolásból érdeklődőket is.

Főbb tantárgy csoportok: bevezetés a humanitárius műveletekbe, azok működtetése, az azokat befolyásoló tényezők és érintett társadalmi csoportok, kommunikáció, logisztika, nemzetközi jog ismeretek.

Képzési szint: szakirányú továbbképzés

Munkarend: levelező (140 óra)

Képzés nyelve: angol

Képzési idő: 2 félév

Képzés helyszíne: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 1081 Bp., Népszínház u. 8.

Képzés önköltségi díja levelező munkarend, angol nyelven: 185.000 Ft /félév

Egyéb információk: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, péntek délutánoként és szombati napokon kerül sor, valamint van lehetőség online hallgatásra is.