Információbiztonsági szakmérnök/szakember

(frissítve: 2022.10.19)

További információk kérhetők: 

Felnőttképzési Központ
Lőrincz Andrea, lorincz.andreaatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5370)

Jelentkezés

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk:

Tanterv.

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt

 

A továbbképzés célja:

Magyarországon napról-napra, szinte robbanásszerűen nő az igény az információbiztonság és az információbiztonsági rendszerek használata iránt. A vállalatoknál és a közszférában már elképzelhetetlen az üzleti folyamatok működtetése különböző informatikai rendszerek és infokommunikációs eszközök támogatása nélkül. A vállalatoknak alapvető érdekük folyamataik megbízható működését garantálni, ami megköveteli a támogató informa t ika folyamatos rendelkezésre állását, megbízható és biztonságos üzemeltetését. Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami romahosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget.

Ezekre a kihívásokra válaszul az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2 éves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER

képzést indított.

A képzés szombati napokon, szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben zajlik.
A félévi kontakt tanórák száma: 112
A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezniük.
A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a szakmérnöki diploma megszerzéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei:
Szakmérnök képzés: mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma
Szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi
vagy főiskolai) oklevél

Képzési cél:
Egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosítani azoknak a
szakembereknek, akik az információbiztonság területeihez kapcsolódó munkakörökben
dolgoznak.

Képzés helye:
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Finanszírozási forma:
Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 250.000 Ft

Megszerezhető végzettség:
Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Információbiztonsági
szakmérnük/szakember megnevezéssel.

 

A képzés főbb területei:

Tárgyak jellege

 

Kredit

Alapismeretek és szakmai törzsanyag

 

60

Speciális
szakismeretek

 

50

Szakdolgozat

 

10

Összesen

 

120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.