Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

(frissítve: 2020.09.22.)

További információk kérhetők: 

Felnőttképzési Központ
Dr. Jókai Erika, jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu (+36 20 582 4994)

Előregisztráció, jelentkezés

Amennyiben a képzés felkeltette figyelmét, és érdeklődését szeretné kifejezni, van lehetőség előregisztrációra az alábbi űrlapon, mindössze egy név és egy e-mail cím megadásával: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/eloregisztracio,

vagy akár azonnal tud jelentkezni az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10.

Képzés kezdete: 2021. szeptember 6.

 

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt

A felvétel feltétele:

 Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi MÉRNÖKI oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Rehabilitációs környezettervező szakmérnök

A SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

 1. 1. A képzési idő:
  2+2 félév, 432 kontakt óra
 2. 2. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  120 kredit
 3. 3. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A negyedik félév teljesítése során diplomatervet kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
 4. 4. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
  A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
 5. 5. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
 6. 6. A záróvizsga részei:
  A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
  A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
 7. 7. A záróvizsga tárgyai:
  Akadálymentes épített környezet tantárgycsoport (város és épület lépték, épített munkakörnyezet, épített környezet);
  Akadálymentesítés technológiái tantárgycsoport (rehabilitációs támogató technológiák, gyógyászati segédeszközök).

Időbeosztás

A képzés szeptember végén indul, félévenként 6 alkalommal pénteki és szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 250.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Egyéb információk

A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek foglalkoztatásában, munkahely-tervezésében és épített környezetének kialakításában résztvevő humán, orvosi vagy gazdasági végzettségű mentorok, tanácsadók és szakértők mellett a technológiai és építészeti tervezésben résztvevő műszaki végzettségű szakemberek jelentkezését is várjuk. A levelező képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira kéthetente, pénteken és szombaton kerül sor.