Robbantástechnikai szakmérnök és szakember SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

(frissítve: 2022.10.24.)

További információk kérhetők: 

Képzésvezető: Dr. Daruka Norbert, daruka.norbertatbgk.uni-obuda.hu (+36-20-918-7381)
Felnőttképzési Központ
Lőrincz Andrea, lorincz.andreaatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5370)

Jelentkezés

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk:

Tanterv

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt

Információ a szakról megtekinthető itt
 

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarországon úgy a robbantástechnika, mint a kritikus infrastruktúra védelem területén olyan gyors és jelentős változások – technikai és technológiai fejlődés –, illetve súlyos biztonsági veszélyeztetettség lehetőségei figyelhetők meg, melyek szükségszerűvé teszik a terület szakemberei részére a megszerzett tudásuk folyamatos, szervezett formában történő továbbfejlesztését. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nemzetközi terrorizmus, eddig összefüggéseiben nem vizsgált kihívások elé állítja a terület szakembereit. Ezek szükségszerűen összekapcsolják a robbantástechnika és a kritikus infrastruktúra védelem kérdéseit, melyekre az oktatásnak megfelelő válaszokat kell adnia.

A szakirányú továbbképzés célja ezért az, hogy magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein dolgozó szakembereknek, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek a szakterületükön belül felmerülő problémák megoldására, és adekvát válaszokat tudnak adni a kor követelményei által támasztott új kihívásokra.

A képzés 4 féléves, levelező, önköltséges, szombatonként 8-8 tanórában.

A képzés díja: 250.000, - Ft/félév

Jelentkezés feltétele: BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Megszerezhető végzettség: Eredményes záróvizsga esetén, a hallgatók a korábban megszerzett diplomának megfelelően Robbantástechnikai szakember szakirányú szakképzettség, illetve Robbantástechnikai szakmérnök oklevelet kapnak.

A záróvizsga tárgyai:

 • - Ipari robbantástechnika;
 • - Robbantásos cselekmények elleni védelem.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: a korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén – index és megfelelő tematika alapján – a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

 

A képzés során megszerzendő ismeretek

 • - Korszerű ipari és katonai robbantóanyagok és azok alkalmazási lehetőségei;
 • - Robbantással történő munkavégzéssel és robbantásos cselekmények hatásaival kapcsolatos egészségügyi/munkavédelmi ismeretek;
 • - Robbantásos cselekmények kockázatelemzése;
 • - A bombafenyegetés és bombamerényletek általános jellemzői;
 • - Robbanószerkezetek felderítésének és hatástalanításának módszerei, eszközei;
 • - A robbanási lökéshullámok modellezése, és komplex térben való terjedésük vizsgálatának módszerei, lehetőségei;
 • - Épületek robbantás elleni védelmének építészeti szempontjai, lehetőségei;
 • - Építmények kialakítása, megerősítése, védelmi képességeinek fokozása robbantási kísérletek és szoftveres modellezés alapján;
 • - A tűz- és a katasztrófavédelem szakirányú kérdései;
 • - Veszélyes anyagok tárolása és szállítása;
 • - Alkalmazott szakmai jogi ismeretek;
 • - Minőségbiztosítás.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységek során

 • - A szakember a szakképzettség birtokában alkalmassá válik a robbantástechnika piacán történő megfelelő színvonalú, szakszerű munkavégzésre;
 • - Speciális ismereteket igénylő robbantástechnikai üzletágban, munkakörben való jártasság, a robbantástechnika, továbbá a rend-, a katasztrófa- és a honvédelem különböző területein;
 • - A képzés során szerzett ismeretek birtokában (az egyéb, jogszabályilag előírt feltételek teljesülése esetén) polgári robbantásvezetői vizsga tehető.

A Robbantástechnikai szakmérnök/szakember attitűdje

 • - Objektíven tekint a szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre;
 • - Szakmai ismereteinek, képességeinek birtokában van, azokat képes munkája során alkotó módon alkalmazni;
 • - Ismereteit naprakészen tartja, tudását eredményesen képes átadni és folyamatosan fejleszteni;
 • - Magatartása és kommunikációja hiteles, érthető, határozott és meggyőző;
 • - Szakmai döntéseit a vonatkozó jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg;
 • - A szabályokat megbízhatóan alkalmazza és meg tudja ítélni az elfogadható mértékű eltérést, szükség esetén korrekciós javaslatokat képes megfogalmazni;
 • - Szakmai tekintetben képes komplexen gondolkodni, dönteni és cselekedni;
 • - A szakmai problémák tekintetében alkalmazza az ok-okozatelemzés, a problémamegoldás eszközeit;
 • - Tevékenységét megtervezi, a tervek szerint végzi, az eredményeket elemzi, értékeli, szükség esetén korrekciót végez;
 • - Elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt, tevékenységét az oktatási intézményének szellemiségében, illetve jóhírének öregbítésével látja el.

A Robbantástechnikai szakmérnök/szakember felelőssége

 • - Tevékenységének eredményeit reálisan értékeli;
 • - Önállóan és pontosan látja el feladatait;
 • - Szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • - Tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • - Felelősséget vállal a közösség érdekében végzett munkáért;
 • - Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • - Tevékenysége során figyelemmel kíséri a kapcsolódó szakterületek jogszabályi és technológiai változásait.
   

A tantárgyak oktatói, az adott terület elismert szakemberei.

A képzés vezetője: Dr. Daruka Norbert, a katonai műszaki tudományok PhD fokozatosa, robbanóanyag-ipari szakmérnök.

 


Cikkek és érdekességek

Robbantástechnikai szakmérnök képzés végzős hallgatói Nyírbátori silórobbantáson

2020. június 30.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/06/30/robbantastechnikai-szakme...

Robbantástechnikai szakmérnökök terménytároló siló és kéményrobbantáson

2020. máricus 23.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/03/23/robbantastechnikai-szakme...

Kéményrobbantáson a robbantástechnikai szakmérnök-hallgatók

2020. január 29.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/01/29/kemenyrobbantason-robbant...