Robbantástechnikai szakmérnök és szakember SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

(frissítve: 2021.10.25.)

További információk kérhetők: 

Képzésvezető: Dr. Daruka Norbert, daruka.norbertatbgk.uni-obuda.hu (+36-20-918-7381)
Felnőttképzési Központ
Lőrincz Andrea, lorincz.andreaatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5370)

Előregisztráció, jelentkezés

Amennyiben a képzés felkeltette figyelmét, és érdeklődését szeretné kifejezni, van lehetőség előregisztrációra az alábbi űrlapon, mindössze egy név és egy e-mail cím megadásával: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/eloregisztracio,

vagy akár azonnal tud jelentkezni az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk:

Tanterv.

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt

Információ a szakról megtekinthető itt
 

ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (NEM MÉRNÖKÖKNEK)

A felvétel feltétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Robbantástechnikai szakember

ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (MÉRNÖKÖKNEK)

A felvétel feltétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi MÉRNÖKI oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Robbantástechnikai szakmérnök

MINDKÉT SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

 1. 1.) A képzési idő:
  4 félév, 448 kontakt óra
   
 2. 2.) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  120 kredit
   
 3. 3.) Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A negyedik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
   
 4. 4.) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
  A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
   
 5. 5.) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
   
 6. 6.) A záróvizsga részei:
  A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
  A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
   
 7. 7.) A záróvizsga tárgyai:
  • Ipari robbantástechnika
  • Robbantásos cselekmények elleni védelem;
   

Időbeosztás

A normál képzés szeptember elején, a keresztféléves képzés február elején indul, félévenként 14 alkalommal szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 

 


Cikkek és érdekességek

Robbantástechnikai szakmérnök képzés végzős hallgatói Nyírbátori silórobbantáson

2020. június 30.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/06/30/robbantastechnikai-szakme...

Robbantástechnikai szakmérnökök terménytároló siló és kéményrobbantáson

2020. máricus 23.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/03/23/robbantastechnikai-szakme...

Kéményrobbantáson a robbantástechnikai szakmérnök-hallgatók

2020. január 29.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/01/29/kemenyrobbantason-robbant...