Felvételt nyert hallgatóknak

(frissítve: 2022.08.02.)

Tisztelt leendő első évfolyamos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
 

Beiratkozás

Egyetemünkön a beiratkozás online módon történik, amelyhez szükség van NEPTUN tanulmányi rendszer hozzáférésre, valamint Ügyfélkapu hozzáférésre is a beiratkozási dokumentum hitelesítéséhez. Kérem, hogy ha még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, legyen kedves regisztrálni.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a regisztrációs szervnél (tetszőleges kormányablaknál vagy okmányirodában), vagy elektronikusan. Elektronikusan csak akkor, ha 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Neptun azonosítóját és jelszavát pedig az Egyetem egy tájékoztató e-mailben automatikusan megküldi.

A tanulmányok megkezdésének halasztását csakis a beiratkozást követően lehet kérni a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüben található OE-0002 sz. kérelem megküldésével.

Kérjük, ha még nem tette meg, a Neptun felületükön a neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő

kötelező rovatokat 2022.08.14-ig:  

TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti adatokat a megadott határidőig nem rögzíti a Neptunban, az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzat (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat) 3. számú melléklete alapján kiírásra kerül a „Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlásának díja”, melynek összege 4.000,- Ft!

 

Ügyintézés

Minden hallgatót – tanulmányainak teljes időszakában – végigkísér egy tanulmányi ügyintéző: kezeli a hallgató kérvényeit és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja meg:   

A diákigazolvány igényléséről és kollégiumi jelentkezésről, valamint a felvetteknek szóló további hasznos tudnivalókról részletes tájékoztatót talál a központi oldalon: https://ti.uni-obuda.hu/felvettek-2022-oszifelev/

Fontos!
Diákigazolvány csak akkor igényelhető, ha a neptunban szereplő adatai megegyeznek a személyi igazolványában szereplő adataival, a lakcíme pedig a neptunban is, és a lakcímkártyáján is szerepel. (Bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely.) 
A levelező tagozatos diákigazolvány bérlet vásárlására nem jogosít, csak 50%-os jegyvásárlási kedvezményre az Egyetem és a lakóhely között a MÁV és a VOLÁN járatain.

 

Tárgyfelvétel/Órarend/Tanévi időbeosztás
•   - Az első félévben a tantárgyakra és kurzusokra a Tanulmányi Osztály jelentkezteti fel. Az órarendjét a TANULMÁNYOK / ÓRAREND menüben fogja majd látni a Neptunban.
•   - A levelező képzés hallgatói a kari honlapon találják az órarendi információkat a Tanulmányi Osztály „Levelező órarend” menüjében.

A tanév rendje (őszi félév):
•  -  A regisztrációs hét 2022. augusztus 29-től szeptember 3-ig tart.
Az első tanítási nap: nappali tagozaton 2022. szeptember 5. (hétfő)
                                  levelező tagozaton 2022. szeptember 10. (szombat)  
•   - Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 06. – 2022. december 10.
    - Vizsgaidőszak: 2022. december 12-től 2023. január 21-ig

Gólyatábor
Nappali tagozatos hallgatóknak gólyatábor jelentkezési lehetősége: https://bit.ly/3odJ3DU

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
Tájékoztató: https://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/kari_oldal/csatolmany/golyaknak.pdf
A fenti linken érdekes információkat olvashat a Kar életéről, eseményeiről, rendezvényeiről, a hallgatói körökről. Érdemes az egészet elolvasni, mert a végén hasznos tanácsokat talál a gyakran felmerülő hallgatói problémákkal kapcsolatban.

Kreditátviteli kérelem
A korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyak befogadtatására a képzés kezdetén, egyszeri alkalommal van lehetősége. Ennek módja a KREDITÁTVITELI KÉRELEM* benyújtása a mellékletekkel együtt. Kérjük, olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT* is, hogy mérlegelni tudja az akkreditáció előnyeit és hátrányait!
* https://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/formanyomtatvanyok

A kreditbeszámítási táblázatot géppel kell kitölteni, és aláírás nélkül nem érvényes.
A táblázat jobb oldalán a 2019-es „E” kódolású MINTATANTERV (https://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/tantervek) szerinti tárgyakat kell feltüntetni.
Az Óbudai Egyetemen vagy jogelődjén, illetve a BMF-n folytatott biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki tanulmányok alapján kért kreditbeszámításhoz nincs szükség hitelesített tematikára, tárgyleírásra.
A kreditátvitel díja 1.000 Ft/tantárgy (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat).
A kérelemcsomag beadása történhet személyesen (e-mailben történt előzetes időpont egyeztetés után), vagy postai úton (OE BGK TO, 1428 Budapest, Pf.: 31. vagy 1081 Budapest, Népszínház u. 8.). Határidő: 2022. augusztus 23.

 

Oktatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oktatás az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően hibrid (személyes és/vagy online) formában zajlik. Az online előadás történhet valós időben (stream) vagy videófelvételt tartalmazó, a Moodle-ba feltöltött tananyag formájában:

  • A Moodle (https://elearning.uni-obuda.hu) a kurzusokhoz kapcsolódó oktatói anyagok megosztásának, az oktatói üzeneteknek, a félévközi és félév végi online írásbeli számonkéréseknek, vizsgáknak a kötelezően használandó (tár)helye.
  • A Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app) az online szóbeli óráknak, konzultációknak, vizsgáknak helye lehet.
  • A Microsoft Teams használatához egyetemi Office 365 fiók szükséges, melyet ingyenesen lehet igényelni a https://o365.uni-obuda.hu oldalon.
  • A BigBlueButton (röviden BBB) (http://bbb2.banki.hu/b/) szintén egy webkonferencia lehetőség, amely használható szóbeli órákra, konzultációkra, vizsgákra. Az alkalmazás használatához letöltésre nincs szükség, az közvetlenül a böngészőből futtatható.

 

Pénzügyek (költségtérítéses finanszírozási formájú alap- és mesterképzés esetén)

Az alap- és mesterképzés önköltségi díjainak táblázata fent van a kari Tanulmányi Osztály honlapján: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/koltsegterites-onkoltsegi-dij
Ugyanitt található egy önköltség kalkulátor is, melynek segítségével (a tárgyfelvételt követően) minden félévben pontosan kiszámítható az aktuális önköltségi díj összege.
A díj két részletből áll: alapdíj + kreditarányos díj. 
Az alapdíj a fent említett táblázatban szereplő teljes önköltségi díj 50%-a, amelyet MINDEN FÉLÉV ELEJÉN a regisztrációs hét végéig (jelenleg 2022. szeptember 2-ig) a gyűjtőszámlára kell utalni. 

Gyűjtőszámla adatai:
Számlavezető bank: MKB Bank Nyrt. (MKB)
A gyűjtőszámla számlaszáma: 10300002-13268139-00024900
A közlemény rovat az átutaláshoz: NK-Neptun kód, hallgató neve
Gyűjtőszámla IBAN kódja: HU16 10300002-13268139-00024900
Gyűjtőszámla SWIFT kódja: MKKBHUHBXXX


A kreditarányos díj a felvett kreditek arányában kerül megállapításra (a táblázatban szereplő 1 kredit értéke szorozva a felvett kreditek számával). A kreditértékkel nem rendelkező tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni. 
Ezt a második részletet általában okt. 20-ig (a tavaszi félévben márc. 20-ig) kell befizetni.
Felhívom figyelmét, hogy a kiírt önköltségi díjak befizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után. 

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:
•   - saját befizetés (önerőből) - két részletben gyűjtőszámlán keresztül 
•   - diákhitel – egy összegben https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/teendok-a-felev-onkoltsegi-dijanak-diakhitelbol-torteno-finanszirozasa-eseten-2021-v1.pdf
•   - számlás fizetés munkáltató által/egyéni vállalkozóként – egy összegben https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/koltsegteritesi-dij-teljesitesenek-menete-es-a-szamlazasi-folyamat-a-neptun-penzugyi-rendszerben-2021-v1.pdf
•   - vegyes konstrukció – a fenti három fizetési mód kombinációja (pl. diákhitel + önerő, céges fizetés + önerő, diákhitel + cég)
Ha (részben vagy egészében) nem saját maga fizeti az önköltségi díját, akkor köteles MINDEN FÉLÉV ELEJÉN NYILATKOZNI a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja teljesíteni a befizetést.


Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatása fogyatékkal élő hallgatóink számára

A fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelmet adhatnak be a képzés elején a Tanulmányi Osztályon. A kérelem innen tölthető le.

Beadási határidő: 2022. szeptember 2. (péntek) 12:00 óra.
A fogyatékkal élő hallgatók kari koordinátora Dr. Jókai Erika. A felmerülő kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban az alábbi e-mail címen tudnak nála érdeklődni: jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu.

 

Közösségi felületeink, ahol minden hallgatónk számára további hasznos információk és érdekességek találhatók:

 https://bgk.uni-obuda.hu/

 https://www.facebook.com/Banki.Kar

 https://www.instagram.com/oebanki/

 Bánki Kar YouTube csatornája

 https://twitter.com/BankiOe

 

Regisztrációs heti tájékoztató prezentációk:

Neptun rendszer ismertető ppt

Szabályzatok, tanulmányi ügyek ppt

Videós prezentációk:

 

 

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!