Kari hír

okt
30

Sikeresen szerepeltünk az idei Techtogether versenyen

Az Óbudai Egyetem Bánki Karának hallgatóiból álló, OE Mobile névre hallgató csapata vett részt az idei Techtogether Automotive Hungary & Ipar Napjai versenyen 2020. október 20-21. között. A különleges két napos, két helyszínen zajló rendezvényen egyetemi mérnökhallgatói csapatok mérték össze tervezési tudásukat a komplex, online és offline is egyaránt zajló versenyen.

Idén jellemzően az önvezetés, az elektromos hajtás, az Ipar 4.0, valamint a digitalizáció témakörei kerültek előtérbe. A csapatoknak előfeladatokat is teljesíteniük kellett a helyszínen zajló megmérettetések előtt, melyek közül több online került megtartásra, amely egy ekkora rendezvény esetében már önmagában kihívást jelentett.

OE Mobile csapatunk tagjai elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat, és nagyon sokat tanultak a verseny alatt, mert olyan feladatokkal készültek a szervezők és a cégek, amelyek az ipar különlegességeihez tartoztak, vagy éppen kevesek számára hozzáférhető eszközöket tudtak használni a feladatok megoldásához. Az esemény ideje alatt lehetőségük volt megtekinteni a résztvevő vállalatok által kihozott termékeket, mint például robotkarokat, nagy méretű darukat és versenyautókat.

Az OE Mobile csapat tagjai, akikre idén is büszkék lehetünk:

Gilián Márkó (csapatkapitány), Jancsó Marina, Ferencz Anita, Mátés Lili, Németh Máté, Farkas Dávid, Mátlé Roland, Masztis Máté, Kovács Gábor és Piricz Tamás.

Ezúton gratulálunk a csapat tagjainak részvételéhez és az ügyes feladatmegoldásaikhoz.

okt
23

Emlékezzünk az 1956-os forradalom hőseire

A Bánki Karon sok-sok éve hagyomány, hogy nemzeti ünnepeinken megemlékezzünk hőseinkre. Sajnos az idei koronavírus-helyzet miatt nem tudtunk olyan ünnepséget szervezni, amelynek során személyesen helyezzük el koszorúnkat a Népszínház utcai épületünk I. emeleti aulájában található emlékműre, de szerettünk volna méltó módon emlékezni. Kérem, nézzék meg összeállításunkat, és hajtsunk fejet az akkori hősök és az akkori hősies eszmék előtt.

okt
13

ABB Női mentorprogram műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Pályázati felhívás

Az ABB Kft., mint Kiíró, „ABB Női mentorprogram” elnevezéssel pályázatot hirdet a műszaki felsőoktatásban - az energetika és automatizálás területén - tanuló főiskolai / egyetemi női hallgató számára.

Programunk célja, hogy erősítsük a nők részvételét és növeljük munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A program során maximum 10 fő női hallgató kerül kiválasztásra. A programban résztvevő hallgató a Kiíró cég vezetői, vagy meghatározó szakemberei közül saját dedikált mentort kap, akikkel a félév során 5 alkalommal (személyes és/vagy online) konzultáción vehet részt. A nyertesek továbbá betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes és/vagy online konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.
 

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

- 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató
Középfokú angol nyelvtudás

- Magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Kizáró ok:

A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.


A pályázati dokumentáció:

 • - Maximum 2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
 • - 1 oldalas motivációs levél – mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Határidők:

 • - A regisztráció időtartama: 2020. szeptember 23. és 2020. november 13. között.
 • - A pályázatról bővebb információ a http://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon található
 • - A pályázat beadási határideje: 2020. november 13.
 • - A pályázatokat az ABB karrieroldalán keresztül az „ABB Női Mentorprogram”-ra történő jelentkezés formájában várjuk
 • - A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a kornelia.radaathu.abb.com címen lehet feltenni Rada Kornélia, Talent Partnernek, 2020. november 13-ig.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB Női mentorprogram”

A pályázaton nyertes:

 • - A kiválasztott női hallgató 5 hónapon keresztül – 2021 január 1. és 2021 június 30. között – 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
 •  
 • - Azon vidéki hallgatóknak, akik nem gyakornokként vesznek részt az ABB mentorprogramban, a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét a Kiíró a MŰISZ Iskolaszövetkezeten keresztül, a MŰISZ Iskolaszövetkezet és a nyertes pályázó között aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint, utazási költség számla alapján téríti meg.
 •  
 • - A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
 •  
 • - Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.


A pályázatok értékelése

A pályázat érvényességének vizsgálata

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra, majd értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 • - A pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.
 • - A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő valamennyi feltételnek.

A pályázat értékelési szempontrendszere:

A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembe vételével:

 • - Motiváltság
 • - Szakmai rátermettség
 • - Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • - Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes és/vagy online meghallgatására kerül sor, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2020. december 11-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.

okt
8

Tiéd a pálya – ösztöndíj lehetőség hallgatóknak

A MÁV Zrt. idén is felsőfokú ösztöndíj lehetőséget hirdet BA/BSc vagy MA/MSc, illetve osztatlan képzésben részt vevő, a vasút iránt érdeklődő hallgatók részére. Az ösztöndíjprogram célja a szakmai gyakorlati ismeretek elmélyítését támogató vállalati tapasztalatszerzés és pénzügyi hozzájárulás biztosítása.

Jelentkezési határidő: 2020. november 15.

A pályázati kérelmeket a MÁV-csoport weboldalán erre kialakított űrlapon keresztül kell megküldeni: https://www.mavcsoport.hu/osztondij

okt
7

Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) 2020

2020. 09. 25-én immár második alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő rendezvény.

A vírushelyzet miatt a májusra tervezett konferencia elhalasztására kényszerültünk, akkor még abban a reményben, hogy szeptemberben már személyesen találkozhatunk. Sajnos erre továbbra sem volt lehetőség, így az online lebonyolítás mellett döntöttünk. A körülmények ellenére is 10 előadó regisztrált a konferenciára, közöttük külföldi hallgatók is, így idén már angol nyelvű szekciót szervezve a konferencia nemzetközivé vált. A résztvevő BSc, MSc és PhD hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez kapcsolódó projektmunkáikat mutatták be. A témák sokszínűsége is jól mutatja a fuzzy megközelítés széleskörű alkalmazhatóságát. A járműtechnikai alkalmazások mellett az anyagmegmunkálás, biztonságtechnika, közgazdaságtudomány és a szerepjátékok témájával foglalkozó előadásokat is hallhattak az érdeklődők.  

Idén is díjaztuk a konferencia legjobb előadását, a megosztott díjat Géczi Zsombor mechatronika szakos BSc hallgató és Váczi Dániel doktorjelölt kapta, a következő előadásaikkal:

Géczi Zsombor: Járművek optimális lassítása a közlekedésben

Váczi Dániel: Az emberi tényező fuzzy-alapú kiberbiztonsági kockázatelemzése a minősített információszivárgás szempontjából

A kapcsolódó publikációk közül a legjobbak a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg.

A konferencia weblapja: http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/SzaFARi/2020/index.php

Dr. Laufer Edit

szep
22

Még nem késő csatlakozni! Verseny az egészségért! programsorozat

Kedves Hallgató!

A tanévvel együtt indult útjára az Óbudai Egyetem és a VEKOP-7.2.2-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében létrehozott Óbudai Egészségfejlesztési Iroda (EFI) közös szervezésében a "Verseny az egészségért!" programsorozat, melyben a karok mérik össze aktivitásukat.

A járványhelyzetre való tekintettel, a küzdelem az online térben zajlik. A szorgalmi időszak első 5 hetében, hetente 2 rövid videóval jelentkeznek az EFI csapat tagjai. Többek között szó lesz a halogatásról, időmenedzsmentről, arról, hogy hogyan mozgassátok át a bokátokat, hogy bírjátok az esti bulit és még sok más izgalmas témáról.

A két legújabb videót alább tekinthetitek meg:

https://docs.google.com/forms/d/1g8Q8CFM2PrsjmSkxjTWwXiYQgGABuLIyc4MRilp...

https://docs.google.com/forms/d/13_XvGoh3fLIDuSYxiVbcjUuHLhwex3zlhYoCS66...

szep
11

Novemberben ismét ICCECIP konferencia! Ezúttal online formában!

A tavaly nemzetközi körökben is nagy sikert aratott konferencia után, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként megrendezi az ICCECIP 2020 – International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection / Közép-európai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferenciát. A jelenlegi helyzet miatt az esemény online formában kerül megtartásra. 

A 2020. évi pandémia új biztonsági kihívásokat hozott a kritikus infrastruktúra védelemben és a biztonságtudomány területén is. A tapasztalatok, kutatási és megoldási eredmények mindenki számára kiemelt fontossággal bírnak. Az idei konferencia új jelmondata “Pandémia kihívás a kritikus infrastruktúra védelemben”. Kiemelt cél, hogy megmutassuk térségünk egységét ebben a krízishelyzetben is, teret adva a tapasztalt és a fiatal kutatók, PhD hallgatók számára, hogy megosszák egymással legújabb eredményeiket.
A térség azonos történelmi és kulturális múltja, az elmúlt évszázadok során bejárt közös fejlődési út, valamint a pandémia alatti együttműködés is összekapcsolja országainkat és megalapozzák a jövőbeni közös célokat.

A konferencia weboldala: https://bgk.uni-obuda.hu/iccecip/

Alább pedig megtalálható és letölthető az esemény tájékoztató dokumentuma:

máj
20

The past 10 years of RECCS

This year would have been the 10th jubilee RECCS Pasta Bridge Builder World Championship, which we were very prepared for, but unfortunately we could not hold it due to the COVID viral situation and because of that, we do not have the opportunity to compete live, here in Budapest. However, we would not like RECCS to forget, so here we go, today is the original day of the competition and we celebrate the past beautiful years with some memories, please welcome our short video about RECCS.

már
10

Óbuda University Donát Bánki Faculty and Dahua Technology Hungary Kft. concluded a cooperation general agreement

The Óbuda University Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering consider its emphasized task that develop cooperation with a wider circle with its industrial and professional partners. We wish to accomplish that task with organizing collective educational programs and forming cooperation frameworks being aimed at professional practice locations. The cooperation agreement between Dahua Technology Hungary Kft. and Óbuda University means one of the elements of this process.

The agreement was signed ceremonially on 6th March 2020 at Óbuda University Banki Faculty. They were there at the meeting from the Faculty: Dr. Erzsébet Ancza Vice Dean for Education, Dr. Richárd Horváth Vice Dean for Research, Andrea Barta Head of Dean’s Office, József Balogh Head of Dean’s Secretariat, Prof. Dr. Tibor Kovács Associate Professor, Head of Department, Dr. Endre Szűcs Senior Lecturer, Éva Beke Erasmus Coordinator, Mihály Illés College Assistant Lecturer and György Hasilló Management Administrator. From the Company: Flynn Jiang Country Manager of Hungary, Zsolt Teleki Country Sales Manager, Zoltán Sonkoly Business Development Manager, Enikő Dudás Marketing Manager and Viktor Horváth Technical Support Engineer (Previous student from Bánki).

After József Balogh’s lead-in Endre Szűcs described our security engineering training’s characteristics. A short time after when Mr. Jiang informed us about the company, Zsolt Teleki presented Dahua’s organizational structure and the latest results of the company. Both halves expressed their cooperation intention, in which they see serious potential on the undermentioned areas:

 • - Common professional and training projects
 • - Participation in the University’s bachelor and master training programmes
 • - Applied research and establishing common research centers
 • - Provision of off-site practice locations
 • - Operation of student scholarship system
 • - Joint realization of trainee programmes
 • - Professional social-network development, realization of joint professional events
 • - Promotion of the Partner by the University and support appearance at job fairs

We are hoping that this new agreement strengthen our students practical training and familiarize innovative solutions and modern technology in a wider circle. We are confident that we can look forward to a fruitful cooperation.

It was an extremely nice experience since all participants initiated topics spontaneously, such as study groups, life at the university and offered several programs to arrange in the future.

 

György Hasilló