II. helyezés a 35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekcióban

Április 23-án az eredményhirdetéssel befejeződött a 35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója, melynek Haditechnika, haderőfejlesztés tagozatán hallgatóink kiemelkedő II. helyezést értek el. Ezúton gratulálunk mind a hallgatóknak, mind pedig témavezetőiknek!

II. díj: Barna Bianka Rita, Bayaraa Burtejin, Fábián Márió: Biztonságtechnika néhány elemének vizsgálata a középkortól a XX. század elejéig (OE – BGK)

Témavezető : Domonyi Erzsébet egyetemi tanársegéd, Dr. Szűcs Endre egyetemi adjunktus