Würth ösztöndíj

Felhívás

a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére

 

A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2020. szeptembertől 10 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön  az  állami  ösztöndíjon   felül.  (Indokolt   esetben  sor  kerülhet  az ösztöndíj megosztására is.)

Pályázatot nyújthatnak be a

− a már legalább két félévet teljesített,

− első alapképzésben, nappali  tagozaton  tanuló,

− hátrányos szociális helyzetben lévő,

− gépészmérnök-, had- és biztonságtechnikai mérnök-, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a megelőző két félév tanulmányi eredményének, illetve tanulmányi átlaga (ösztöndíj index) legalább 3,50 legyen.

A pályázatokat 2021. október 2.-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- személyi adatok ( név, születési idő, hely),

- évfolyam, szak,

- középiskolai érettségi eredménye, főiskolai átlageredménye félévenként részletezve, tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,

- szülők foglalkozása, havi jövedelme,

- testvérek száma, jövedelme,

- a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,

- a család  vagyoni  helyzete  (a család  tulajdonában lévő ingatlanok, nagyobb értékű ingóságok megnevezése, értéke ),

- a család  lakáshelyzete  (cím, szobaszám,  komfortfokozat,  alapterület, az együttlakó családtagok száma,

- a pályázó lakáshelyzete  (kollégista, albérlet, stb.),

- a pályázó más forrásból kapott  ösztöndíja(i),

- egyéb, a pályázó által fontosnak  tartott adatok.

 

A  pályázatokat  az  Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest,  2021. szeptember 15.

Prof. Dr. Rajnai  Zoltán sk.
               dékán