október 2017

okt
31

Ford Emlékülés az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem emléket állítva Henry Fordnak, a XX. század autójának és főkonstruktőrének emlékülést rendezett 2017 október 28-án, Galamb József tanulmányainak Népszínház utcai helyszínén, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon.

Dr. Réger Mihály rektor, és Dr. Rajnai Zoltán dékán védnöksége mellett rendezett emlékülést Dr. Gáti József rektorhelyettes, a konferencia elnöke nyitotta meg, kiemelve a Ford Motor Company és Galamb József szerepét a gépjárműgyártásban. Dr. Rajnai Zoltán házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, utalva a történelmi múltú intézmény kiemelkedő tanulójára, a Ford T-modell konstruktőrére. >>>

okt
17

Búcsúzunk Dr. Váradi Andrástól

Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről: életének 79. évében, 2017. október 11-én elhunyt Dr. Váradi András főiskolai docens, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményének, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológiai Tanszékének volt tanára, tanszékvezetője.

Dr. Váradi András 1962-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1987-ben „Villamos kapcsolók érintkezése” témából írta meg doktori disszertációját. 1968-tól 2008-ig, 40 évet töltött el gépészmérnökök oktatásában, a Bánkiban.

1962-től 1968-ig az iparban dolgozott, ahol a GANZ-Mávag mérnökeként nagy gyakorlatot szerzett a forgácsolási folyamatok gyártástechnológiájának tervezésében. Tapasztalatait eredményesen kamatoztatta oktatási munkájában. 1969-ben, az akkor létesített Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán a Forgácsoló megmunkálás tantárgy tárgyfelelőse lett, melynek oktatását és gondozását nyugdíjazásáig végezte.

Tevékenyen részt vett az oktatásfejlesztési munkákban, a tanszéki kutatásokban és az iparhoz kapcsolódó fejlesztési munkákban. Irányította a Gépgyártástechnológiai Szakcsoport munkáját, s részese volt a tanszék vezetésének.

1987 – 1990 között a Gépgyártástechnológiai Intézet oktatási intézetigazgató-helyettese: Bekapcsolódott a tantervek korszerűsítésébe, az új ágazatok - Gyártóeszköz-szerkesztő, NC-technológus, Gyártásszervező - oktatási tervének kidolgozásába, az Automatizált gyártás tantárgy kialakításába.

1993 – 2003 között a Gépgyártástechnológiai Tanszék tanszékvezetője: vezetésének időszaka alatt az 1996-os tantervreformot követően komoly szakmai kihívást jelentett a posztgraduális képzések kereteiben a Termékfejlesztő és Minőségügyi szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeinek és tanterveinek kidolgozása. A képzések sikeresen beindultak, és a hallgatók oktatását - jelentős óraszámban - a Tanszék dolgozói látták el.

Erre az időszakra esett az AIFSZ, Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakemberképzés beindítása is. A gépipari mérnökasszisztensek képzéséhez a Tanszék szintén jelentős műhelyi, laboratóriumi és tantermi oktatással járult hozzá. A Tanszék vezetése mellett több éven keresztül a Bánki Tanácsának elnöke volt.

1997-től a gépészmérnöki szakon a Tanszék az új CAD/CAM szakirány gondozója (kibocsátó tanszéke), továbbá jelentős szerepet vállalt a műszaki informatika szakon indult Tervezőrendszerek szakirány oktatásában is. A Tanszék az 1997/98 tanévben jelentős erőfeszítéseket tett az általa gondozott tantárgyak laboratóriumi háttérigényének magas szintű kielégítésére, a korszerű számítástechnikai infrastruktúra kiépítésére. A Tanszéken - támaszkodva a főiskola támogatására – jött létre az ország egyik legkorszerűbb CAD/CAM laboratóriuma.

Váradi András 1963-tól aktívan részt vett a Gépipari Tudományos Egyesület munkájában. 2003-tól szerkesztőbizottsági tag a Gépgyártás c. műszaki szaklapnál. Több szakkönyv, jegyzet, szakmai-tudományos cikk szerzője, illetve társszerzője. Széles látókörű, kiváló gyakorlati ismeretekkel rendelkező mérnök, segítőkész kolléga, a műszaki problémák racionális, gyakorlatközeli megoldását kereső céltudatos ember volt, aki mindig a csapatban való dolgozást, egymás segítését, a közös munka értékeit tartotta szem előtt.

Gyászolják munkatársai és sok-sok tanítványa, akik Tőle nem csak a forgácsoló technológia rejtelmeit, hanem mérnöki gondolkodást, pontosságot és munkaszeretet is tanultak.

Kedves Bandi! Isten Veled, nyugodj békében, emlékezni fogunk Rád!

A Bánki vezetése, dolgozói és a Gépgyártástechnológiai Tanszék közössége nevében

 

2017. október 17.                                                      Palásti Kovács Béla, prodékán

 

okt
17

Józsefvárosi Információbiztonsági Esték (2017. október 13., 20. és 27.)

Az Óbudai Egyetem Bánki Kar szervezésében az európai kiberbiztonsági hónap rendezvényeihez csatlakozva információbiztonsági, biztonságtudatosító előadásokat tart 17 órai kezdettel. 

Csatolmány: 
okt
12

MVM - Alkotó Energia Pályázat

Itt a lehetőség, hogy megmutasd kreativitásodat!

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos Alkotó Energia pályázatot hirdet alkotóknak DIY (Do it yourself! – Csináld magad!) őrülteknek, értékmentőknek. Négy kategóriában nevezhetsz értékes nyereményekért. A második alkalommal meghirdetett pályázatra újragondolt, átalakított bútorokkal, használati tárgyakkal nevezhetnek az értékmentők, átalakítók, DIY-őrültek.

Az Alkotó Energia 2017 pályázat lehetőséget ad mindazoknak megmutatni magukat, akik hisznek az értékek megőrzésében, a környezetük tudatos alakításában, és nem utolsó sorban magukhoz ragadják az ecsetet, ragasztót, smirglit és alkotnak. Régi, megunt, kidobásra szánt használati tárgyakat, bútorokat szépítenek meg, varázsolnak újjá, adnak új életet, funkciót nekik.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 31.

okt
10

Pályázati felhívás: a Terrorelhárítási Központ kiírása

A Terrorelhárítási Központ nyílt pályázatot hirdet "az ún. "ramming" típusú terrortámadások megelőzésének, megakadályozásának technikai kihívásai és újszerű, innovatív műszaki megoldások keresése és lehetőségei" címmel.

okt
5

Beszámoló a Kutatók Éjszakája rendezvényről könyvtáros szemmel

Az idei, 2017-es eseményt szeptember 29-én, a pákozdi csata évfordulóján rendezték meg országszerte. Ezen évek óta részt vesz a Bánki épületében levő Könyvtár is. Az oktatáshoz kapcsolódó harckocsi maketteken keresztül mutatjuk be dr. Szűcs Endre ny.h. alezredes úrral közösen ezen eszközök fejlődésének történetét. Néhány héttel ezelőtt bővítettük a repertoárunkat négy hadihajóval. Ezek közül a látogatók választhattak egyet, aminek a történetét, érdekességeit röviden ismertettem. A három előadásrész (a II. világháborús időszakból származó, a háború utáni harckocsik, valamint egy hajó) után egy TOTÓ kitöltése következett. Megfelelő számú (8) helyes válasz esetén egy kicsi, összepattintható járművet lehetett nyerni. Közel nyolcvan darabot osztottunk ki a látogatók között. Körülbelül százharminc vendéget fogadtunk, akik közül többen is második, harmadik, sőt negyedik éve tisztelnek meg minket látogatásukkal. Nem tudunk pontos számot mondani, mert amint befejeződött az egyik turnus, már kezdődött is a következő. Az est folyamán nyolc előadást tartottunk. Az utolsót már másnap hajnali fél egykor fejeztük be. Mivel az épület ilyenkor mindenki előtt nyitva áll, így bárki bejöhetett. Két látogató mély nyomot hagyott bennem. Az ő történetüket szeretném megosztani. >>> A beszámoló folytatódik - kattintson!

Oldalak