december 2018

dec
17

Elhunyt Kósa Csaba

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kósa Csaba kollégánk 2018. december 16-án reggel otthonában elhunyt.

Dr. Kósa Csaba ny. főiskolai tanár 1963-tól nyugdíjba vonulásáig 43 éven keresztül közalkalmazottként, 2006-tól óraadóként dolgozott az egyetemen, illetve a jogelőd intézményekben.

Építőmérnöki oklevelének megszerzése után a pedagógiai szakpszichológia szakot végezte el, és pszichológiai témából doktorált. Emellett hegesztő-, matematikai és számítástechnikai-, valamint munkavédelmi szakmérnöki végzettséget szerzett.

A Mechanika, a Géprajz-gépelemek, a Munkavédelem, az Ergonómia, a Gépek biztonsága és a Biztonságtechnika tárgyak tárgyfelelőseként, oktatójaként 5 évtizede rendkívül magas színvonalú és lelkiismeretes oktatói és oktatásfejlesztési munkát végzett. Meghívott előadó volt a BME-n, az Iparművészeti Főiskolán, az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Kutatói munkásságának eredményeit számos, tanulmány, jegyzet és tankönyv fémjelzi.

A Műszaki alaptárgyi tanszék, majd a Gépszerkezettani és biztonságtechnikai intézet vezetőjeként vezetőként is hozzájárult az intézmény fejlődéséhez. Meghatározó szerepe volt abban, hogy széles intézményközi együttműködéssel létrejött a Biztonságtechnikai mérnöki szak.

Emlékét megőrizzük, a Bánki Kar saját halottjának tekinti.

dec
17

Együttműködési Keretmegállapodást kötött Karunk és az Ivanics Cégcsoport

Együttműködési Keretmegállapodást kötött az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar és az Ivanics Cégcsoport

                           

„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit,

amikor nem látják.” (Henry Ford)

Az Ivanics Cégcsoport a fenti idézet jegyében áll ügyfelei rendelkezésére, minőségi szolgáltatást nyújtva, versenyképes árakkal, a változó igényeknek, elvárásoknak és piaci környezetnek való megfeleléssel folyik a munka, így a kezdeti családi vállalkozás napjainkra több cégből álló csoporttá bővült. Az Ivanics Cégcsoport mindennapi munkája mellett a jövőt is építi: 25 éve meghatározó szereplője a gépjárműiparnak és minden tevékenysége azt bizonyítja, hogy hosszú távra tervez. A cég politikájának fontos része a dolgozók folyamatos képzése, fejlesztése, a kor elvárásainak és a szakma legújabb vívmányainak megfelelően, biztosítva a korszerű tudást és eszközöket a munkához.

Az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kiemelt feladatának tartja, hogy minél szélesebb körű együttműködést alakítson ki ipari és szakmai partnereivel. Mindezt közös oktatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ennek a folyamatnak az egyik elemét jelentheti az Ivanics Cégcsoport és az ÓE BGK együttműködése.

Az „Együttműködési Megállapodás” aláírására 2018. december 11-én került sor. A Kart Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza Erzsébet dékánhelyettes, Prof. Dr. Pokorádi László intézetigazgató, Dr. Szabó József Zoltán intézetigazgató helyettes, Barta Andrea hivatalvezető és Balogh József dékáni titkárságvezető, míg a Cégcsoportot Ivanics Lajos cégtulajdonos, ügyvezető igazgató és Krihó Mihály kereskedelmi igazgató képviselte.

A most aláírt „Együttműködési Megállapodás” számos, az oktatást támogató lehetőséget rejt magában, többek között:

  • - A járműtechnika, szerviztechnika képzés oktatási hátterének támogatása.
  • - Szakdolgozat és TDK téma kiírása, témavezetés.
  • - Céglátogatások szervezése, hallgatók fogadása szakmai gyakorlatra.
  • - Kooperatív képzés gyakorlati képzésében történő közreműködés.
  • - Projektmunka tárgyban való közreműködés.

Az együttműködési megállapodás aláírásának másnapján - az abban foglaltaknak megfelelően - első lépésként meg is érkeztek a Karra a Cégcsoport által felajánlott, a szerviztechnika és diagnosztika tárgyak oktatását támogató eszközök, alkatrészek és a hozzájuk tartozó szerelési és kapcsolási ábrák első szállítmánya.

Reményeink szerint ez az újabb együttműködés tovább erősíti hallgatóink gyakorlatorientált képzését, az innovatív megoldások, a korszerű technológia és eszközök minél szélesebb körben történő megismerését. Bízunk benne, hogy mindkét fél számára kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét a megállapodás aláírásával.

 

Balogh József

dékáni titkárságvezető

dec
14

Nagy volt az érdeklődés a Nyílt napon

2018. deceber 10-én, a nyílt napra érkező diákok egy órán keresztül előadásokat hallgattak a P10-ben a kar képzéseiről, valamint a hallgatói életről. Az előadások végeztével csoportokra bontva laborlátogatásokon vettek részt, melyet nagy érdeklődéssel hallgattak.

Az érdeklődők a következő laborlátogatásokon vettek részt:

- Nagyműhely

- Robotlabor

- Méréstechnika labor

- CAD/CAM labor

- Fizika/kémia labor

dec
13

Karácsonyi ajándék ovisoknak a Bánkis hallgatóktól

2018. december 12-én szerdán, immáron nyolcadik alkalommal járt karunk Bakonybánkon és Lovászpatonán, hogy a szeretet ünnepe alkalmából megajándékozzuk a helyi óvodásokat, ezáltal is tisztelegve Bánki Donát emléke előtt. Mint ismeretes, iskolánk névadója Bakonybánkon született, életének meghatározó részét pedig Lovászpatonán töltötte. Idén a HÖK képviseletében Bekő Bálint HÖK-elnök és Szőke Levente vettek részt az eseményen, míg a Dékáni Hivatalt Barta Andrea hivatalvezető, valamint Hasilló György munkatárs képviselte.

A bakonybánki óvodásokhoz egy-egy Bánkis mikuláscsomag kíséretében a Mikulásnap bevételével érkeztünk – az idei évben jelképesen, nagyméretű csekken (és utóbb valóságosan is) hetvenezer Forintot adtunk át. A gyerekek közös énekléssel leptek meg minket, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Továbbá köszönjük a megvendégelést a bakonybánki polgármesternek.

A Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a hallgatók ismét sok szép játékot gyűjtöttek a Gólyatábor, valamint a Mikulásnap alatt, valamint más ajándékokat is vittek magukkal Lovászpatonára. Az így összegyűlt játékokat a helyi óvodásoknak ajándékoztuk, akik közül a legnagyobbak ünnepi műsorral készültek, melyet nagyon ügyesen, kitörő örömmel adtak elő. Ezúton is köszönjük a gyermekeknek és az óvoda dolgozóinak ezt a kedves karácsonyi élményt, illetve a megvendégelést az óvoda vezetőjének.

Hallgatóinknak pedig köszönjük a segítséget, mellyel óriási örömet tudtak szerezni sok kisgyermeknek!

dec
9

Szent Borbála Érem elismerésben részesült Nagyné Halász Erzsébet

Örömmel adjuk hírül, hogy kiemelkedő szakmai munkájának méltatásaképpen Nagyné Halász Erzsébet, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének mestertanára Szent Borbála Érem elismerésben részesült.

A Szent Borbála Érem hagyományosan a bányászat és kohászat érdekében végzett, magas színvonalú és eredményes munka jutalmazásául adományozható.
Munkatársunk ezt az elismerést a 2018. december 4-án megrendezett Szent Borbála napi országos központi ünnepségen vette át Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől. 

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!