március 2019

már
29

Közelgő határidő a XLIX. TDK kapcsán!

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg a tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciát 2019. április 25-én (csütörtökön) tartjuk.

A konferenciára 2019. április 01. délig lehet jelentkezni a honlapon (https://tdk.bgk.uni-obuda.hu/)

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait. A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 18. (csütörtök) délig (12:00 óra) kell feltölteni a rendszerbe.

A XLIX. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2019. május 2-án, csütörtökön 17:00 lesz a Józsefvárosban.

 

Az egyetem TDK műhelyeit és a TDK konferencia megszervezését az NTP-HHTDK-0018 pályázat támogatja.

már
19

Összefoglaló a Március 15-i megemlékezésről és kiállításról

2019. március 14-én csütörtökön tartottuk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett megemlékezésünket a földszinti aulában. A köszöntő beszédet prof. dr. Rajnai Zoltán dékán úr mondta el, melyben kiemelte, hogy a Bánki Kar szép hagyományához hűen nemzeti ünnepeinken mindig megemlékezünk és tisztelgünk hőseink emléke előtt.

Miután közösen meghallgattuk a Himnuszt, dr. Szűcs Endre adjunktus, mb. intézetigazgató megtartotta ünnepi beszédét, majd Török Máté, tiszteletbeli polgárunk, a Misztrál együttes alapítója zenélt és énekelt.

A forradalom és a szabadságharc itt él velünk, és itt él bennünk. Kitörölhetetlen része az életünknek, nemzeti identitásunknak, a közösségnek, ami keretet ad az életünknek és összekapcsol mindenkit, minden itt élő embert egymással; és azokkal a nemzedékekkel, akik itt éltek és haltak Magyarország földjén.

Hazánk történelmének egyik legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszakának, az 1848-1849-es forradalomnak és szabadságharcnak minden bizonnyal egyik legtöbbet idézett szavait a Nemzeti dalban találjuk: „Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha!”

Az ünnepi beszédet és a kis ünnepségünket lezáró Szózatot követően Rehorovics Anita festő-restaurátor-művész, „Magyar tájak és hangulatok” elnevezésű kiállításának megnyitója következett, melyet dékán úr nyitott meg.

Rehorovics Anita 1983-ban született. A festő szakot a budapesti Török Pál Képzőművészeti Szakközépiskolában végezte el. 2004 évben felvételt nyert a Budapesti Képzőművészeti Egyetem festő-restaurátor szakára. A művésznő saját elmondása szerint a restaurátori munka kötöttségét tájképek, életképek festésével színesíti. Festményei többségén a tájak különleges adottsága, szépsége jelenik meg. A tájképeken különösen a fény-árnyék hangulatteremtő, pillanatonként változó formáját igyekszik visszaadni. Legjobban a folyók, tavak, és a patakok vizének anyagszerűsége, csillogása, a vízfelületen látható képi világ változása, szépsége inspirálja alkotásra.

Munkássága során több elismeréssel gazdagodott, ezek közül a legfontosabb a Domanovszky Endre dicséret, a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolák országos rajzversenyén elért I. hely, és a Nyiss Ránk országos képzőművészeti pályázaton elért I. hely.

Több csoportos kiállításon vett részt, például a Nemzeti Múzeumban kiállították diplomamunkáját, a „Fára festett férfiportrét”. Ezen kívül a Munkácsy pályázaton és kiállításon a Volksbank Galériában, és Firenzében is bemutatásra kerültek alkotásai. Önálló kiállításait 2008-tól láthatja a közönség. Anita célja a saját alkotások létrehozása mellett, hogy régi műalkotásokat is helyreállítson.

már
14

Búcsúzunk Ivancsó Lászlótól

Búcsúzunk Ivancsó Lászlótól


Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Ivancsó László, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar tanszéki mérnöke 2019. március 9-én, életének 70. évében méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.

Ivancsó László 1949. június 26-án született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírparasznyán, itt járt óvodába és általános iskolába. Középiskolai tanulmányait a nagy múltú nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdte, melyet időközben ipari szakközépiskolává alakítottak. Így másodévben az autószerelő szakirányon folytatta tanulmányait, itt érettségizett jó eredménnyel. Alakítás-technológusi üzemmérnöki diplomát a Miskolci Nehézipari Egyetem Főiskolai Kara levelező tagozatán szerzett.

1971-től a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Mechanikai Technológia Tanszékén helyezkedett el, mint tanszéki mechanikus, majd szakoktató lett, később tanszéki mérnökként tevékenykedett. 1976-ban autogén- és villamos ívhegesztő képesítést szerzett. Egész életében – igazodva az intézmény fejlődésével járó elvárásokhoz, – folyamatosan képezte magát.

A legfontosabb munkaterülete mindig a gyakorlati oktatás volt, így gyakorlatvezetőként közreműködött a képlékenyalakítás, az anyagvizsgálat, a hőkezelés és a hegesztés tárgyak oktatásában, azok műszeres méréseinek megtervezésében, előkészítésében és vezetésében. Aktívan közreműködött a tanszék laborfejlesztési tevékenységében, eszközök tervezésében, kivitelezésében. Hosszú éveken át vezetett gyakorlatot a nemzetközi hegesztő-technológus és specialista képzésben.

Rendszeresen konzultált tudományos diákkörös hallgatókat, segítette a végzősök szakdolgozatainak és diplomafeladatainak elkészítését, felkészülését a védésre. Szívvel-lélekkel támogatta a Bánki Karon a Hegesztő Szakkör megalakulását, a programok lebonyolítását és a Szakkör tagjainak felkészülését az országos hegesztő versenyekre.

Ivancsó László aktívan közreműködött a tanszéken folyó kutató fejlesztő munkákban, ezek közül is kiemelkedik a Paksi Atomerőmű Zrt-vel kialakított K+F együttműködés, az anyagfáradási vizsgálatok végzése a Vasipari Kutatóintézettel közös projektekben, kutatási célprogramokban való közreműködés.

Hosszú évek során megszerzett méréstechnikai, laboratóriumi eszköz tervezési, kivitelezési gyakorlatát hasznosítva önzetlenül támogatta a tanszéki kollégák tudományos fokozatának megszerzéséhez kapcsolódó laboratóriumi mérések szervezését, lebonyolítását, számos esetben az adatok feldolgozását.

Ivancsó László az önálló Bánki Főiskola, majd az integrált Budapest Műszaki Főiskola, illetve az Óbudai Egyetem közéleti tevékenységeiből is részt vállalt. Bekapcsolódott a Főiskola, valamint a Kar kiállításainak, jubileumi megemlékezéseinek megvalósításába, a BMF nem oktató dolgozói képviseletét látta el az integrált Főiskolai Tanácsban, közreműködött a szakszervezeti programok, tanszéki szakmai események lebonyolításában. Életpályája elismeréséül Dékáni Dicséretben részesült, majd 42 éves odaadó munkát követően nyugdíjba vonulásakor Rektori Dicséretet vehetett át.

1974-ben nősült meg, felesége közgazdász, első gyermekük 1976-ban érkezett. A kisleányt 1984-ben fiúgyermek követte. Gyermekeit nagy szeretettel és odaadással nevelte feleségével; lányuk bölcsész, fiuk közgazdász diplomát szerzett. Életét két unokája tette teljessé. Családi életét mindennél előbbre helyezte, de bárki fordult hozzá, soha nem mulasztotta el, hogy segítsen. Igazi férj, családapa, barát, kolléga, tanár egyéniség volt, sajátos humorával hozzájárult az összetartó tanszéki közösség kialakulásához.

Gyászolják családja tagjai, barátai, kollégái, és hallgatói, akik tőle nem csak a szakmát sajátították el, hanem nyitottságot a világra, derűt, kiállást is tanultak. Búcsúztatása folyó év március 22-én, 12:00-tól kerül sor a zugligeti Szent Család-plébániatemplom urnatemetőjében (Budapest, Szarvas Gábor u. 52.).

Kedves Laci, nyugodj békében!

 

Gáti József

 

már
13

FameLab pályázat - A tudomány új arcait keressük

FameLab – tudományról kreatívan

A FameLab a világ egyik vezető tudománykommunikációs versenye. Célja, hogy megtalálja a tudomány új arcait - azokat az embereket, akik a 21. század közönsége számára inspirálóan és izgalmasan tudnak beszélni fontos témákról. Világszerte egyre nagyobb szükség van arra, hogy a kutatók hatékonyan és mindenki számára jól érthetően kommunikálják a tudományos eredményeket. Az ő sikereik inspirálják a jövő generációit, és egyúttal fogékonyabbá teszik a nagyközönséget az összetett kérdések iránt.

Az első FameLabet az angliai Cheltenham Tudományos Fesztivál szervezte. 2007-től a British Council közreműködésével a verseny nemzetközi lett, és az elmúlt tizenegy évben több mint 10000 fiatal kutató vett részt rajta a világ minden tájáról. A FameLab résztvevői TEDx beszédeket tartottak, könyveket írtak, cégeket alapítottak és sikeres, hatékonyan kommunikáló kutatók lettek.

A British Council idén is közel 30 országban rendez versenyeket Európában, Amerikában, Afrikában és Ázsiában.

már
5

Meghívó március 15-i ünnepségre és kiállításra

2019. március 14-én 11 óra 20 perctől rövid megemlékezést tartunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, majd ezt követően kezdődik Rehorovics Anita festőművész kiállításának megnyitója.

már
5

Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2018/2019 I.

A 2019. évi februári diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, február 22-én, a szokásoknak megfelelően 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a céges vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, dr. Gáti József általános rektorhelyettes,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 146 hallgató kapott oklevelet, 41 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 10 oklevelet és 1 igazolást adott át Dékán úr.

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a bánkis zászlót.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott Szabó Eszter had- és biztonságtechnikai mérnök részére.

Az idei diplomaterv pályázaton a bírálóbizottság javaslata alapján Fejes Gergő Richárd BSc gépészmérnök dolgozata került elismerésre. Fejes Gergő Richárd a tanulmányai alatt közel két éves kutatómunkát folytatott ezen a területen, eredményeit „Az emelt hőmérsékletű könyöksajtolás vizsgálata” c. kimagasló szintű szakdolgozatában foglalta össze. A Tudományos Műhely e munka elismeréseként I. díjban részesítette, amely oklevélből és könyvutalványból állt.

Ezt követően a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány három hallgatót részesített ösztöndíjban kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Az alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely rendszeres havi ösztöndíjat jelent. Az elsimeréseket az Alapítvány képviseletében Vig Richárd és dr. Habil Horváth Sándor, karunk előző dékánja adta át Berecz Csilla Éva biztonságtechnikai mérnökhallgatónak, díjban részesült továbbá - de családi okokból nem tudott részt venni az eseményen - Német Áron biztonságtechnikai mérnökhallgató és Horváth Fruzsina gépészmérnökhallgató. Részükre eljuttattuk az elismerést.

Ezen kívül idén először a Tudományos Diákköri Konferencián elért kimagasló teljesítményéért a Würth Szereléstechnika Kft. tárgyjutalmában részesült Farkas Levente mechatronikai mérnök.

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyetidén Gergely Balázs gépészmérnök olvasott fel.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek adományozására is.

A Kar dékánja Dékáni Dicséretet és Bánki Emlékérmet adományozhat azon kari munkatársak részére, akik huzamosabb ideig a Kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, illetve az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, vagy segítik. Az idei évben Dékáni Dicséretet és Bánki Emlékérmet kapott dr. Ruszinkó Endre egyetemi docens.

Dr. Ruszinkó Endre a közelmúltban védte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét, kiemelkedő eredményei vannak az idegen nyelvű tárgyak oktatása terén. Tudományos kutatásaival nemcsak kari, hanem egyetemi szinten is élenjáró eredményeket ért el. Kutatási-oktatási tevékenységével pozitív példát mutat, ezért dékáni dicséretben és Bánki Emlékérem elismerésben részesül. Gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.

A Bánki Karon az üzemeltetés, karbantartás és műszaki diagnosztika oktatása terén kifejtett több évtizedes munkáját elismerve és megköszönve dékán úr Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet adományozott Dr. Dömötör Ferencnek.

Dr. Dömötör Ferenc több mint 25 éve vesz részt az Óbudai Egyetem és a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskola képzési programjában, a rezgésdiagnosztika és a karbantartás oktatásának fejlesztésében. E hosszú idő alatt szerzőként, vagy társszerzőként számtalan tudományos cikk, szakkönyv, előadás és konferencia részvétel fémjelzi a közös munkát. Az utóbbi öt évben szakdolgozatok bírálójaként, szakmai cikkek, tananyagok lektoraként és nem utolsósorban óraadóként a Mechatronikai Rendszerek Diagnosztikája tantárgyban magyar, illetve angol nyelvű előadásaival segíti a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet munkáját.

Dr. Dömötör Ferenc gépészmérnöki oklevelét a Miskolci Nehézipari Egyetemen szerezte 1976-ban. Pályáját a Ganz-MÁVAG-ban kezdte, ahol főként szivattyúk rezgésvizsgálatával foglalkozott, egyetemi doktori disszertációját is e témakörben védte meg 1984-ben. Nevéhez fűződik a Jammu & Kashmir State vízerőmű (India) szerelésvezetése. 1990-től 1999-ig az SKF cég munkatársa, ahol előbb itthon, majd Nagy-Britanniában (1996-97) dolgozott csapágy diagnosztikai területen. 1999-2009 között az Alcoa multinacionális cég munkatársaként különféle vezetői beosztásokban Székesfehérvárott, Olaszországban és Oroszországban dolgozott. Széleskörű nyelvi felkészültségét mutatja, hogy német, angol, orosz nyelvből felsőfokú, francia és olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerkesztésében olyan rezgésdiagnosztikai alapművek jelentek meg, mint a Rezgésdiagnosztika elemei (1996, SKF), vagy a Rezgésdiagnosztika I. és II. kötet (2008 és 2010, Dunaújváros), melyekre napjaink fiatal kutatói és egyetemi hallgatói is számos hivatkozást tesznek. 2009-től 2016-os nyugdíjba vonulásáig egyetemi adjunktusként dolgozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 2014-ben szerzett PhD fokozatot.

Mindig fontosnak tartotta az ifjúság képzését, több felsőfokú oktatási intézményben (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a győri Széchenyi István Egyetem AUDI tanszéken német nyelven, a Dunaújvárosi Egyetemen angol nyelven, az Óbudai Egyetem Bánki Karán magyar és angol nyelven) meghívott oktatóként vesz részt a képzésben. 2018-ban a Dunaújvárosi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Karunkon évek óta hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, akik az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében a következő cégek kaptak elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek köszönhetően:

1.           Az AVENTICS Hungary Kft.-nek.

Az AVENTICS Hungary Kft. képviseletében Daragó Gábor gyártási és mérnökségi igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

2.           Az Ivanics Csoportnak.

Az Ivanics Csoport képviseletében Ivanics Lajos tulajdonos, ügyvezető igazgató úr vette át dékán úrtól átvenni az elismerő oklevelet.

3.           A Magyar Suzuki Zrt.-nek.

A Magyar Suzuki Zrt. képviseletében Dr. Urbán László vezérigazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

4.           A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítványnak.

A REMOK Alapítvány képviseletében Szabó Lajos úr,  az Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet!

5.           A WÜRTH Szereléstechnika Kft.-nek.

A WÜRTH Szereléstechnika Kft. képviseletében Vig Richárd marketingvezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Drégelyi-Kiss Ágota megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2019. évi téli diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült fényképek elérhetőségét az érintettek részére Neptun-üzenet formájában megküldtük!

már
1

Találkozz Farkas Bertalannal a XXXI. BDI Doktorandusz Találkozón!

A  XXXI. BDI Doktorandusz Találkozó 2019. május 31-én 17:00 órától kerül megrendezésre, melyen előadást tart Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Előadásának címe: "Az emberi űrkutatás kihívásai a XXI. században"

Farkas Bertalan (Gyulaháza, 1949. augusztus 2. –) az első magyar űrhajós, űrkutató, vadászpilóta. Az Interkozmosz program keretében nyílt lehetősége az űrbe jutni. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság Hőse, az Űrhajósok Nemzetközi Szövetségének alapító tagja, az MTA Interkozmosz Tanács kutatócsoportjának munkatársa, a Space for Earth Alapítvány alapító tagja. Leghíresebb kísérleti programja az űrutazás során az Interferon volt, de a Dóza kísérletben részt vevő, a KFKI által gyártott Pille sugárdózismérő is rendkívül sok eredményt hozott a későbbi kutatások számára országunknak. Tevékenységével nemzetközi elismerést vívott ki Magyarországnak, és mind a mai napig részt vesz az űrkutatás népszerűsítésében.