április 2019

ápr
30

Konferencia felhívás: Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában

Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása, új eljárások alkalmazása a termelésben és a piaci munkában, a menedzsmentben, és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása. Az innováció tehát egy folyamatot jelez, melynek kezdő és záró szakaszát is ugyan az az eszmeiség hatja át, tudás alkalmazása egyre magasabb szinten, és az ismeretek folyamatos megújítása. E gondolatok jegyében kerül megrendezésre Budapesten „Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában” című konferencia.

A Gépipari Tudományos Egyesület, a Magyar Innovációs Szövetség és az Óbudai Egyetem alkotta konzorcium 2019. június 27-én, az Óbudai Egyetemen rendezi meg az egynapos konferenciát szervez, melynek fővédnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

Konferencia helyszíne:

Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Pauli Konferencia terem

Program

A konferencia négy tematikus szekcióban, a szakmai kiváló művelőinek bevonásával kerül lebonyolításra, melyek az alábbi

  1. I.  szekció: hazai mérnök- és szakember-képzés kialakítása a hosszú távú hazai igényekhez;
  2. II. szekció: ENSZ-EGB előírások, jóváhagyási folyamat ezen a területen;
  3. III.szekció: célirányos fejlesztések, vizsgálatok, szimulációk, informatika;
  4. IV.szekció: különböző szakterületek, tudományágak kapcsolódása a témakörökhöz.

A konferencia részvételi díja nettó 20 ezer forint/fő. Aki 2019. május 15-ig regisztrál a megadott e-mailen és ezzel a határidővel nyilvántartásba kerül, az 20 % kedvezményt kap a részvételi és kiállítási díjból, ha a befizetés június 15-ig megérkezik a jelentkezés után megküldött bankszámlán.

Szponzori támogatás esetén, amely minimum 30 ezer forint, a szponzor egy munkatársa ingyen belépőjegyet kap, és feltüntetjük a meghívón a konferencia szponzorai között.

Várjuk érdeklődését, jelezze előre részvételi szándékát a penzugyatgteportal.eu e-mailre küldött adatok közlésével:

  • - név, munkahely, e-mail cím, telefonszám
  • - "tervezem a részvételemet a konferencián"
  • - "érdekel a kiállítás lehetősége"
  • - "érdekel a szponzorálás".

A részletes programot, minden szükséges információt 2019. június elején juttatják el a szervezők a regisztrált résztvevőkhöz.

A konferenciával kapcsolatos további kérdését a jelzett e-mail címre küldve, válaszolunk rá.

Szervezők

ápr
28

Jubileumi Emlékkonferencia és kísérő programok a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem - jogelőd intézményeinek históriája során – neves történelmi dátumait tekintve a 2019-es esztendőben számos kerek évfordulóról emlékezik meg. Egyetemünk a szellemi örökség ápolására, a jelentős évfordulók méltó megünneplésére az idei évet Jubileumi évvé nevezte ki, amelyhez kapcsolódva „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” címmel ünnepségsorozatot szervezett.

Ennek a sorozatnak az egyik állomásaként került megrendezésre április 25-én a Bánki Kar szervezésében az egész napos Emlékkonferenciával egybekötött jubileumi ünnepség, a Népszínház utcai épületegyüttes átadásának 130. évfordulója, illetve a Bánki Donát Kar névadásának 65. évfordulója tiszteletére.

A Jubileumi Emlékkonferenciára meghívást kaptak tiszteletbeli polgáraink és Bánki Donát leszármazottai, az egyetem és a társkarok vezetői, a Bánki Kar aktív és nyugdíjas munkatársai, a civil és a szakmai szervezetek, cégek képviselői.

Balogh József dékáni titkárságvezető köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, ismertette a programot és bemutatta a Konferencia Elnökségét, amelyet Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, a Bánki Kar dékánja, Dr. Palásti Kovács Béla PhD. címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. habil Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár, prodékán, Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens, az ÓE általános rektorhelyettese, valamint Csőke Antal mérnök urak alkottak. Külön köszöntötték az elnökségben helyet foglaló Dr. Gáti Józsefet, aki a napokban ünnepelte 65. születésnapját, és aki az egyetemen koordinálja a jubileumi emlékévhez kapcsolódó programokat..

Prof. Dr. Rajnai Zoltán ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Karon egyszerre van jelen a történelmi tradíciók ápolása és a kor kihívásainak megfelelő, a jövő igényeire fókuszáló, az új ismereteket magas szinten közvetítő tudásátadás.

A Konferencia előadásai áttekintették intézményünk 140 éves történelmi múltját. Elsőként Dr. habil Horváth Sándor előadására került sor, melyben Bánki Donát életét és munkásságát ismerhette meg a hallgatóság. Bánki Donát egyszerre volt mérnök, tudós és tanár, és mindhárom területen külön-külön is maradandót alkotott. Előadásában kiemelte, hogy milyen üzenetet is hordoz Bánki Donát és családja élete a ma élők számára: a munka, tisztesség, hazaszeretet és a jövőbe vetett hit fontosságát. Legnagyobb példaképeink egyikeként tekinthetünk rá.

Ezt követően Dr. Gáti József tartott tartalmas előadást, melyben technikatörténeti kutatásait felhasználva mutatta a Népszínház utcai épületegyüttes megszületésének történetét és sorsának alakulását: „130 éves a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda és a Technológiai Múzeum új otthona” címmel.

Csőke Antal személyesen élte át a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola felszámolását, és arculatának eltörlését, mivel középiskolai tanulmányait a jogelőd Bánki Donát Gépipari Technikumban végezte 1948 - 1952. között. Nála hitelesebb előadót erről a történelmi időszakról nem is hallgathatott volna az ünneplő közönség.

Dr. Palásti Kovács Béla visszatekintésében az 1969 - 2013. közötti időszakról tartott előadásában felvázolta, hogyan lett a technikumból főiskola, milyen oktatásszervezési, technikai és személyi feltételek mentén alakult a Főiskola arculata, és lett a gépészmérnökképzés fellegvára. Betekintést nyerhettünk a 90-es évek Politechnikumának létrejöttébe, majd az ezredforduló integrációs hullámaként létrejövő Budapesti Műszaki Főiskola, és az annak kiteljesedéseként létrejövő Óbudai Egyetem megalakulásának és megerősödésének részleteibe. Zárásként Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar jelene és jövője címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a Kar működését a gyakorlatorientált, a gazdaság igényeit kielégítő, magas szintű műszaki alapképzés, mester- és doktori képzés, valamint tudományos kutatás jellemzi. Beszélt napjaink kihívásairól is, a hallgatói érdeklődés és létszám fenntartásáról, az oktatás módszertani megújulásának fontosságáról, és a pályázatokban rejlő financiális lehetőségekről. Kihangsúlyozta, hogy a Bánki erejét a közösség és az egység, illetve a hallgatókkal való kölcsönösen jó kapcsolat jelenti, mely egyben a jövő sikeres működésének a további záloga.

A Jubileumi Emlékkonferenciát követően, már kora délutánba fordulva a vendégek megtekinthették a Tanácsteremben és a Dékáni Hivatal folyosóján berendezett és megújult Tablókiállítást, mely a Népszínház utcai épületét, a Bánki kar történetét idézi fel a kezdeti időktől egészen napjainkig – régi fotók, korabeli anyagok, aktuális leporellók és szórólapok felhasználásával.

Az egész napos programot a Hallgatói Önkormányzat „XXVIII. Hagyományőrző Kupa” rendezvénye zárta, amely mindenki számára könnyed kikapcsolódási lehetőséget biztosított, az udvaron kötetlenebb beszélgetéseket folytathattak jelenlegi és volt bánkisok.

Az egész napot átjárta a meghatottság, az érzelemdús hangulat, hiszen az egymást követő generációk tagjai találkozhattak, olyanok lehettek együtt, akik sok esetben egyszerre voltak tanítványok, később munkatársak, majd akiknek már a tanítványai szintén közöttünk foglaltak helyet.

Elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres és színvonalas programon vagyunk túl, melyről hitelesebb visszaigazolás nem is lehet, mint egy volt nyugdíjas munkatársunk, Dr. habil Tóth Béláné egyetemi tanár professzor asszony levele, melyben a következőket írja:

„… Biztosan tudod, hogy ki mindenki fáradozott az ünnepségen, nekik mind gratulálok. Sok-sok rendezvényen vettem már részt, de ez volt a legtartalmasabb és a legoldottabb is, nem is beszélve a nagyszerű ebédről, a kellemes környezetről és a kedves személyzetről.”

Balogh József
dékáni titkárságvezető

ápr
26

Az Óbudai Egyetem hivatalos összefoglalója a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióról

2019. április 16-18. között az Óbudai Egyetem adott otthont a kétévente megrendezett hallgatói tudományos seregszemlének, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had-és Rendészettudományi Szekciójának.

A 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának sikere alapozta meg azt, hogy 2019-ben az Óbudai Egyetem szervezésében valósult meg többek között a Had-és Rendészettudományi Szekció lebonyolítása.

A Had- és Rendészettudományi Szekció iránti érdeklődés már évek óta növekvő, a pályamunkák száma folyamatosan nőtt. A védelmi jellegű témakörök mellett a hadtörténelem, a hadijog, a nemzetközi kapcsolatok, az iparbiztonság, a kibervédelem, a had- és rendészettörténet, valamint a drónok alkalmazása is szerepet kapott az előadásokban. A hallgatók 166 pályamunkát küldtek be, amelyeket a Szakbizottság 18 tagozatba sorolt be.

ápr
26

Beszámoló a Jubileumi CLOOS-ÓE-BÁNKI KAR Szimpóziumról

10 évvel ezelőtt indult útjára a CLOOS-ÓE-Bánki Kar Szimpózium sorozat, mely évről-évre nagyszámú érdeklődő mellett a hegesztés szakterület legújabb ismereteit, fejlesztési eredményeit mutatja be a résztvevők számára.

A 2019. április 17-én lebonyolított szakmai találkozónak a tradícióknak megfelelően az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar adott otthon az átadásának 130. évfordulóját ünneplő, Hauszmann Alajos tervezte oktatási épület Bánki Donát termében. A szakmai találkozót Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, a Magyar Hegesztési Egyesület elnöke nyitotta meg utalva a rendezvénysorozat szakmai jelentőségére, jubileumi eseményekre.

Makk Piroska tulajdonos-ügyvezető köszöntötte a szimpózium sorozat története során legnagyobb érdeklődés mellett zajló programján megjelent érdeklődő kollégákat, kiemelve, hogy ez évben az alapításának 100. évfordulóját ünneplő Carl Cloos Schweisstechnik GmbH jubileumára nem csak e program során emlékeznek, hanem májusban is a cég központjában.

Makk Piroska elismerő ajándék átadásával köszöntötte és röviden méltatta a 65. születésnapját ünneplő Gáti Józsefet. Kiemelte, hogy az ünnepelt meghatározó egyénisége a hazai hegesztési közösségnek, aki jelentős szerepet vállalt az Óbudai Egyetem és a Crown International Kft. együttműködésének kialakításában, a szimpózium sorozat létrejöttében, melynek minden alkalommal levezető elnöke is.

Az első előadót Jan Pitzer urat, a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH alkalmazástechnikai mérnökét, aki a „NexT: new excellent Technology in welding, automatization and digitalization” című előadásában ismertette a fejlesztés eredményeit. Előadásának bevezetőjében a cég 100 éves történetét áttekintve kiemelte, hogy a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, amely a névadó Carl Cloos mérnök 1919-es cégalapítása óta a hegesztéstechnika vezető cégei közé tartozik, a jubileumi évben újabb fejlesztésekkel biztosítja technológiavezető szerepét. Az új C-Gate alkalmazásával partnereik egy lépéssel közelebb kerülhetnek az Ipar 4.0 hálózatba kapcsolt termeléshez.

Halász Gábor, a Messer Hungarogáz Kft. nemzetközi hegesztőmérnöke a „Varratminőséget befolyásoló hibaforrások a gázforrástól a hegesztő munkadarabig” címmel tartott előadást, mely arra kereste a választ, hogy mi az oka annak, hogy védőgázos ívhegesztéseknél, ha porozitások vannak a varratban, gyakran hangzik el a vád a hegesztők részéről, hogy: „rossz a gáz”.

Előadásában utalt arra a gyakorlati tapasztalatra, hogy a védőgáz forrás is tartalmazhat szennyeződéseket, de az esetek nagy többségében a szennyezők a gázforrástól a hegesztendő munkadarabokig tartó szakaszon jutnak be a rendszerbe és rontják a védőgáz minőségét, illetve károsítják a hegesztett varratot.

Dr. Gáti József rektorhelyettes „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” címmel tartott prezentációjában az intézmény három évszázadon átívelő, az iparoktatástól a felsőoktatásig vezető fejlődési folyamatának főbb állomásait tárta a szimpózium résztvevői elé. Az első jogelőd, a Közép Ipartanodától, a szakiskolán, a Felső Ipariskolán, majd a technikumok időszakán át vezetett az út a Bánki Donát és a Kandó Kálmán, majd később a Könnyűipari Műszaki Főiskola alapításához, az integrált Budapesti Műszaki Főiskola létesítéséhez, majd jogutódjaként a XXI. század Óbudai Egyetemének törvénybe iktatásához.

Az intézmény 140 éves történetét áttekintve végezetül utalt a 2009. november 23-án törvénybe iktatott XXI. századi Óbudai Egyetemre, mely az 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított középkori Óbudai Egyetem szellemiségét kívánja életben tartani, a tradíciók ápolásával, a haladás és a fejlődés együttes biztosításával.

A kávészünetet követően Bíró Tamás, az AV-Leiter TLC Kft. nemzetközi hegesztőmérnöke a „Robothegesztés a darugyártásban” témakörű előadásában rámutatott arra, hogy az emelőgépek, mobil daruk gyártásában is egyre elterjedtebb a hegesztés gépesítése, robotosítása.

A programon résztvevők a Kemper cég képviselője, „Past, present and future” című előadásával kaptak ízelítőt a vállalat tevékenységéről, majd Majoros Zsolt, a KL-System Kft. kereskedelmi vezetője „Hegesztés és egészség” összefüggéseit feltáró előadást követhette nyomon a megjelent nagyszámú érdeklődő.

A délelőtti program záró előadásában Dr. Kővágó Csaba, az Állatorvostudományi Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszékének tudományos munkatársa, a MAHEG Hegesztés Munkavédelme Bizottsági tagja „Az ívhegesztés során felszabaduló füst fémtartalmának sorsa a szervezetben” című előadásával hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt a hegesztő üzemek levegője, és milyen védekezésre van lehetőség.

Az ebédszünet és párhuzamosan gyakorlati hegesztési bemutatók következtek. Ennek során a résztvevők bepillantást nyerhettek az ultrahangos hegesztés rejtelmeibe, valamint egy CLOOS Qineo Pulse Pro 451 típusú kézi hegesztő áramforráson élőben láthatták a Rapid Pulse speciális eljárásváltozatot.

A délutáni programot Jan Pitzer, a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH alkalmazástechnikai mérnöke nyitotta „Automatization and digitalization Cloos Gateway” témájú előadásával, melyben az előadó az automatizált hegesztő rendszerek számos példáját szemléltette, így pl. traktor fülkék, mobil daruk, teherautó alkatrészek gyártási folyamatában.

Az ezt követő, már hagyományossá vált sorsoláson a szerencsések a Crown International Kft., illetve a partner szervezetek hasznos ajándékait vehették át, a főnyeremény egy bevont elektródás inverteres hegesztőgép volt.

A szimpózium meglepetés-programmal, kvíz játékkal folytatódott, melynek során a résztvevők Bogár Anita vezetésével okos-telefon alkalmazására épülő kvízjátékban vettek részt. A legeredményesebb résztvevő a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étteremben két személyes, korlátlan wellness használattal járó ajándékutalványt vehetett át.

A szimpózium zárszavában Dr. Gáti József elismerését és köszönetét fejezte ki Makk Piroskának a 10 évvel ezelőtt elindított konferenciasorozat sikeres szakmai programsorozatának szervezéséért. Elismeréssel szólt a Crown International Kft. tulajdonos-ügyvezetője kiemelkedő együttműködéséről az Óbudai Egyetem hallgatói képzését támogató Cloos robot laboratórium működtetéséért, melynek elismeréseként Makk Piroska az elmúlt évben az Óbudai Egyetem Mecénása kitüntetésben részesült.

Végezetül megköszönte az előadók gondos felkészülését és színvonalas előadását, a hallgatóság figyelmét és érdeklődését. A résztvevők a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés által kiadott, a nemzetközi és európai hegesztő diplomák továbbképzési rendszerének igazolását vehették át.

ápr
23

Bánkis sikerek az OTDK 2019-en - Összefoglaló az eseményről

Eredmények

2019. április 16-18. között zajlott az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciója az ÓE - Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezésében. Hallgatóink nem csak hogy helytálltak a megmérettetésen, de kiváló eredményeket is sikerült felmutatniuk. Biztonságtechnika tagozatban első helyezett lett Sándor Barnabás a "Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével" című pályamunkájával. Témavezetői Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás voltak.

Második helyezést ért el Dudás Martin Achilles "A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során" című pályamunkájával, témavezetői voltak: Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán.

Különdíjat kapott Németh Áron "Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése" című pályaművével, témavezetői Illés Mihály Sándor és Dr. Szűcs Endre voltak.

Ugyancsak ebben a tagozatban Sándor Barnabás is különdíjat érdemelt a "Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton" pályamunkával, témavezetője Dr. Kiss Gábor volt. Továbbá a legkiemelkedőbb prezentációért járó elismerést is Sándor Barnabás gyűjtötte be, ezáltal részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén.

Biztonság- és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János "Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata" című pályamunkájával, témavezetője Hováth András volt.

Továbbá nagyon szépen szerepelt Péczka Polett "Gépjárművek fékezést segítő rendszereinek fejlesztése az út-kerék közötti online kapcsolatának vizsgálatával" című pályamunkájával Biztonságtechnika tagozatban, témavezetője: Moharos István volt. Reining Márton Tűzvédelem és mentésirányítás tagozatban "Az nukleáris erőművek tűzvédelmének tanulmányozása" című pályaművével indult, témavezetője Dr. Nagy Rudolf volt. A Biztonság- és védelempolitika tagozatban Kun Tamás, az ÓE KGK hallgatója is szépen szerepelt "Az Európai Menekültválság Biztonságpolitikai Aspektusai" című pályamunkájával, témavezetője: Prof. Dr. Takács István József volt.

A Kar nevében ezúton is gratulálunk hallgatóink eredményeihez, a további tanulmányaikhoz, tudományos tevékenységeikhez pedig sok sikert kívánunk!

ápr
16

Összefoglaló az OTDK HRT megnyitó ünnepségéről

Tartalmas napon vagyunk túl, ugyanis lezajlott a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciójának első felvonása. Reggel 9 órakor vette kezdetét az ünnepélyes megnyitó, amelyen az a megtiszteltetés ért minket, hogy Dr. Benkő Tibor úr, Magyarország honvédelmi minisztere az elnökség tagjai között foglalt helyet. Az elnökség tagjai voltak továbbá: Mezey Barna professzor úr, az OTDT alelnöke, Réger Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella úrhölgy, az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, Dr. Padányi József vezérőrnagy úr, az OTDT HRT SZB elnöke, Dr. Németh József ezredes úr, a Rendészeti Tudományos Tanács elnöke, Rajnai Zoltán professzor úr, az OTDK HRT Szekció ügyvezető elnöke.

A megnyitó ünnepségen megjelent többek között Dr. Mészáros Bence rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nemzetközi dékánhelyettese, Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, a Pro Scientia aranyérmesek társaságának elnöke, valamint Schmidt Petra, a Had- És Rendészettudományi Roska Tamás Tudományos Előadás idei évi nyertese.

Miután Miniszter úr megtartotta ünnepi beszédét, Prof. Dr. Mezey Barna úr is a pulpitushoz lépett, hogy köszöntse az OTDK résztvevőit.

Padányi József vezérőrnagy úr gondolatait követően Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr kért szót, majd egy rövid videorészlettel emlékeztünk Roska Tamás professzor úrra, a Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikusra, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotójára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánjára, a hazai bionikai képzés megteremtőjére. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.
Roska Tamás tudós volt, aki fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.

A Had- és Rendészettudományi Szekció Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat idei nyertese Schmidt Petra, aki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, katasztrófavédelem szakirányon végzett (2011-ben Pro Scientia aranyérmet nyert), tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában folytatta, majd ugyanitt 2017-ben "Progresszív, lakosságfelkészítési, szabályozási stratégia kialakítása – különös tekintettel az éghajlati eredetű természeti folyamatokra" - címmel sikeresen megvédte doktori értekezését. 
Schmidt Petra  százados jelenleg az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóaljának beosztott tisztje.

 

Érdekfeszítő előadását követően a Roska Tamás tudományos munkásságának elismeréseként az OTDT Tanács alelnöke, Prof. Dr. Mezey Barna Roska Tamás ezüstérmet, valamint 300.000 Ft pénzdíjat adományozott.

Ezzel véget ért a megnyitó ünnepség, azután a zsűri tagjai tájékoztató programon vettek részt, majd ebédszünetet követően megkezdődtek a tagozati ülések, a mai napon 7 tagozatra került sor. Holnap folytatódik a rendezvény, a G épület mellett immáron az A épületben is lesznek előadások. Sikeres konferenciát, színvonalas és értékes előadásokat kívánnak a szervezők.

ápr
1

Áprilisban X. CLOOS Jubileumi Szimpózium

2019. április 17-én kerül megrendezésre Karunkon a X. CLOOS - ÓE Bánki Kar jubileumi szimpózium.

A szimpózium célja, hogy az érdeklődők szakmai ismereteinek bővítéséhez hozzájáruljon, teret adjon szakmai eszmecserékre, a megszerzett tapasztalatok egymás közötti megosztására, elősegítse a szakmai információáramlást. Hagyományainkhoz híven idén is nívós témákkal készülünk a 100 éves Carl CLOOS Schweißtechnik német előadójának segítségével, aki történelmi betekintést ad a legújabb fejlesztések bemutatása mellett.

Részletes információkat, és az eseményre történő regisztrációs lehetőséget az alábbi weboldalon találhatnak az érdeklődők.