Jubileumi Arany Díszoklevél

(Frissítve: 2022.08.25.)

 

FELHÍVÁS AZ 50 ÉVVEL EZELŐTT VÉGZETTEK SZÁMÁRA

Tisztelt Jubiláló!

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre Jubileumi Arany Díszoklevelet adományoz.

Kérjük azokat a mérnököket, akik diplomájukat az egyetem jogelőd intézményében,
a BÁNKI DONÁT GÉPIPARI MŰSZAKI FŐISKOLÁN 1972-én szerezték meg, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, hogy nyújtsák be kérelmüket az „Arany Díszoklevél” elnyerése érdekében
az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Dékáni Hivatalához.

A kérelemhez csatolni kell az oklevél másolatát, valamint rövid szakmai önéletrajzot.
A kérelem innen tölthető le.

 

A kérelmet és mellékleteit 2022. október 25-ig kérjük benyújtani

Elektronikusan: dhatbgk.uni-obuda.hu (Ezt preferáljuk)

Amennyiben elektronikusan semmiképpen sem megoldható:

Személyesen: 1081 Budapest, Népszínház utca 8. fszt. 37.  (kedd, szerda, csütörtök 10:00 – 12:00 óráig)

Postai úton: 1428 Budapest Pf. 31.

 

A Jubileumi Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadására előre láthatóan 2022. novemberében kerül sor. A pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámon: +36 30 816-3134

 

Várjuk megtisztelő jelentkezését!
 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
dékán