A Kari Tanács szavazati jogú képviselői 2015. október 15-től 2018. október 14-ig

(frissítve: 2018.07.23)

Hivatalból szavazati jogú képviselők
   

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Tanács elnöke

Az intézetek igazgatói:  

Dr. Pinke Péter
Prof. dr. Pokorádi László
Dr. Szűcs Endre

A Hallgatói Önkormányzat elnöke:  

Bekő Bálint

A Hallgatói Önkormányzat választott tagjai:  

Trunk Dániel
Szőke Levente

Választott képviselők
Oktatók képviseletében:  

Dr. Ancza Erzsébet
Dr. Kovács Tünde
Dr. Mikó Balázs
Dr. Szabó József Zoltán
Dr. Farkas Gabriella (egyben a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője, illetve a kari minőségügyi felelős)
Dr. Czifra György

Nem oktatók képviseletében:  

Csáki Viktória

A Szabályzat szerint tanácskozási jogú tagok
   

Prof. dr. Réger Mihály rektor (illetve megbízottja)
Dr. Horváth Sándor, a kar előző dékánja,
Horváthné dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes
Moharos István oktatási igazgató
Barta Andrea, a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Kari Tanács titkára
Bakosné dr. Diószegi Mónika, a Szenátusnak a karról választott tagja
A Szakszervezet kari képviselője

a képzésben érdekelt külső szervek képviselői:
   

BME GK dékán
ME GK dékán

a kar egyetemi tanárai:
   

Prof. Dr. Berek Lajos
Prof. Dr. Dusza János
Prof. Dr. Szabolcsi Róbert
Prof. Dr. Szlivka Ferenc
Prof. Dr. Goda Tibor