A Kari Tanács szavazati jogú képviselői 2018. október 15-től 2021. október 14-ig

(frissítve: 2020.10.13)

Hivatalból szavazati jogú képviselők
   

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Tanács elnöke

Az intézetek igazgatói:  

Dr. Pinke Péter
Prof. dr. Pokorádi László
Dr. Kiss Gábor

A Hallgatói Önkormányzat elnöke:  

Horváth Gergő

A Hallgatói Önkormányzat választott tagjai:  

Gazda Péter
Kapiás Kornél

Választott képviselők
Oktatók képviseletében:  

Dr. Ancza Erzsébet
Dr. Kovács Tünde
Dr. Mikó Balázs
Dr. Szabó József Zoltán
Dr. Farkas Gabriella (egyben a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője, illetve a kari minőségügyi felelős)
Dr. Czifra György

Nem oktatók képviseletében:  

Csáki Viktória

A Szabályzat szerint tanácskozási jogú tagok
   

Prof. Dr. habil. Kovács Levente rektor (illetve megbízottja)
Prof. Dr. Réger Mihály, az egyetem előző rektora
Dr. Horváth Sándor, a kar előző dékánja,
Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes
Moharos István kari oktatási igazgató
Barta Andrea, a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Kari Tanács titkára
Haraszti Ferenc a Szenátusnak a karról választott tagja
A Szakszervezet kari képviselője

a képzésben érdekelt külső szervek képviselői:
   

BME GK dékán
ME GK dékán

a kar egyetemi tanárai:
   

Prof. Dr. Dusza János
Prof. Dr. Szabolcsi Róbert
Prof. Dr. Szlivka Ferenc
Prof. Dr. Goda Tibor
Prof. Dr. Ruszinkó Endre
Prof. Dr. Michelberger Pál