Közérdekű információk

(frissítve: 2022.01.04)


Iratok pótlásához írásos kérelmet kell benyújtani a Dékáni Hivatalhoz (1081 Budapest, Népszínház u. 8. Tel.: 666-5375 vagy 666-5345), amely az alábbi adatokat tartalmazza:
. személyes adatok (születési hely, idő; anyja neve);
. iskolakezdés éve, szak, oklevél megszerzésének éve;
. elérhetőség (napközben elérhető telefonszám).

Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló volt hallgatók által fizetendő szolgltatási díjak és illetékköteles szolgáltatási díjak

Oklevél másodlat kiállításának díja 8000 Ft + 2000 Ft illeték

Oklevél másolat kiállításának díja 5000 Ft + 2000 Ft illeték

Oklevélmelléklet másodlat kiállításának díja 10000 Ft + 2000Ft illeték

Oklevélmelléklet másolat kiállításának díja 8000 Ft + 2000 Ft illeték

 

Szabályzatok

- Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Ügyrendje (2018. július 23. napjától hatályos)

1/2015. Dékáni utasítás a laborokban, műhelyekben végzett tevékenységre vonatkozóan

1/2015. Dékáni rendelkezés a Népszínház utcai telephely udvarán lévő személygépkocsi parkoló helyek igénybe vételéről

2/2015. Dékáni rendelkezés a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar beszerzéseinek szabályozására

Egyetem által közzétett hivatalos dokumentumok

Szabályzatok

Utasítások

Óbudai Egyetem közlönye