Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az oktatási tevékenység támogatása, műszeres mérések előkészítése az alábbi tantárgyakhoz: B72 belsőégésű motorok, szerviztechnika, üzemanyag ellátás, hidraulika, gépjármű diagnosztika, műszaki diagnosztika tantárgyakból - a hallgatói projektek és a projektmunka c. tantárgyhoz szükséges mérések, oktatási anyagok előkészítése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, gépész, járműtechnikus végzettség,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- B kategóriás jogosítvány,
- Gépész, járműtechnikus, autószerelő munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
- járműgyártás, üzemeltetés, szervizelés területen szerzett 1-3 év ipari tapasztalat
- bármilyen járműgyártás, üzemeltetés, szervizelés területen szerzett egyéb szakirányú végzettség,szakképesítést igazoló bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű kommunikációs készség,
- Jó szintű képesség az önálló munkavégzésre, ,
- Jó szintű önálló feladatmegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó József Zoltán nyújt, a (+36)-1-666-5468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Dr. Szabó József Zoltán részére a szabo.jozsefatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: https://www.uni-obuda.hu/


 

További részletek a csatolmányban:
2019-03-05 13:04

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az oktatási tevékenység támogatása, műszeres mérések előkészítése az alábbi tantárgyakhoz: szerviztechnika, üzemanyag ellátás, gépjármű diagnosztika, tantárgyakból - a hallgatói projektek és a projektmunka c. tantárgyhoz szükséges mérések, oktatási anyagok előkészítése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, gépész, járműtechnikus végzettség,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- B kategóriás jogosítvány,
- Gépész, járműtechnikus, autószerelő munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, gépész, járműgépész végzettség,
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
- járműgyártás, üzemeltetés, szervizelés területen szerzett 1-3 év ipari tapasztalat
- bármilyen járműgyártás, üzemeltetés, szervizelés területen szerzett egyéb szakirányú végzettség, szakképesítést igazoló bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű kommunikációs készség,
- Jó szintű képesség az önálló munkavégzésre, ,
- Jó szintű önálló feladatmegoldás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
- Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó József Zoltán nyújt, a (+36)-1-666-5468 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Dr. Szabó József Zoltán részére a szabo.jozsefatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: https://www.uni-obuda.hu/


 

További részletek a csatolmányban:
2019-03-05 12:58