Pályázati felhívások

(frissítve: 2020.02.09)

Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtudományi Mérnöki Kar

Dékáni Hivatal
tanulmányi előadó
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hallgatók tanulmányi ügyeinek kezelése, beiratkozás megtartása az új hallgatók részére,hallgatói adatok rögzítése a Neptun rendszerben, FIR hibák javítása, Poszeidon rendszerben való iktatás és elektronikus adatrögzítés. Személyes és telefonos ügyintézés, elektronikus (e-mail) segítségnyújtás. A hallgatók tanulmányai folyamán felmerülő tanulmányi ügyekkel kapcsolatos problémák kezelése, tanácsadás. Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a hallgatók által beadott kérvények engedélyeztetésre továbbítása, elbírálás utáni levél megírása, Neptun rendszerben rögzítése. Leckekönyvek lezárása, végbizonyítvány (abszolutórium) elkészítése. A záróvizsgához szükséges dokumentumok elkészítése. Félfogadás megtartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Posszeidon, Neptun rendszerek alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti) 
• Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2020. február 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-BGK 302/2020 


 

További részletek a csatolmányban:
2020-02-12 08:24

Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtudományi Mérnöki Kar

Dékáni Hivatal
tanulmányi előadó
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hallgatók tanulmányi ügyeinek kezelése, beiratkozás megtartása az új hallgatók részére,hallgatói adatok rögzítése a Neptun rendszerben, FIR hibák javítása, Poszeidon rendszerben való iktatás és elektronikus adatrögzítés. Személyes és telefonos ügyintézés, elektronikus (e-mail) segítségnyújtás. A hallgatók tanulmányai folyamán felmerülő tanulmányi ügyekkel kapcsolatos problémák kezelése, tanácsadás. Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a hallgatók által beadott kérvények engedélyeztetésre továbbítása, elbírálás utáni levél megírása, Neptun rendszerben rögzítése. Leckekönyvek lezárása, végbizonyítvány (abszolutórium) elkészítése. A záróvizsgához szükséges dokumentumok elkészítése. Félfogadás megtartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Posszeidon, Neptun rendszerek alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás  hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2020. február 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-BGK 303/2020
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet. 


 

További részletek a csatolmányban:
2020-02-12 08:20

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2019/20. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/20. tanév II. félévére (2020. február 10. - 2020. július 10.).

 1. I. Megpályázható helyek[2]

Szervezeti egység megnevezése/ Terület

Megpályázható helyek száma

Foglalkoztatás időtartama

Ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - Méréstechnika

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék, Tantárgyi foglalkozások (Biometria, Mérnöki alapismeretek, Borismeret, Munkavédelem, Tűzvédelem) előkészítése, gyakorlati órák levezetésében való segédkezés,  konzultációs tevékenység támogatása

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport – GEG III.

1

15 óra/hét

48000 Ft /hó

Munkavédelmi kiemelt szakcsoport- Munkavédelem

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

 1. II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. b) alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. c) a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. d) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. f) nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. III. Benyújtandó dokumentumok
 1. 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. 4. Kreditigazolás;
 5. 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2020. február 03. (hétfő) 15 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2020. február 07. (péntek) 14 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak (e-mailben), és 2020. február 10-től láthatják el demonstrátori feladataikat.

Kelt: Budapest, 2020. január 24.

                                                                                               Dr. Ancza Erzsébet s.k.

                                                                                               oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

2020-01-24 19:09