Pályázati felhívások

(frissítve: 2019.01.15.)

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2018/19. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/19. tanév II. félévére (2019. február 11. - 2019. június 21.).

 1. Megpályázható helyek[2]

Tanszék neve

foglalkoztatás időtartama

ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - Gépműhely

1

10 óra/hét

32000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék – Ultrahang hegesztés

1

10 óra/hét

32000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék, Biometria labor

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Műszaki alaptárgyi szakcsoport Mechanika

1

15 óra/hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport - Gépész labor

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

2

10 óra / hét

32000 Ft /hó

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. b) alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. c) a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. d) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. f) nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 1. 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. 4. Kreditigazolás;
 5. 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2019. február 4. (hétfő) 15 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2019. február 8. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak (e-mailben), és 2019. február 11-től láthatják el demonstrátori feladataikat.


Kelt: 2019. január 15.

                                                                                               Dr. Ancza Erzsébet s.k.

            oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

2019-01-15 08:41