Tájékoztató szakdolgozatról záróvizsgáról

(frissítve: 2020.12.18.)

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ
(BSc, MSc, nappali és levelező képzés)

 

2020. december 15-én megjelent a 11/2020. (XII. 14.) rektori utasítást az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2020/2021. tanév 1. félévében, a veszélyhelyzetre tekintettel, amely tartalmazza a záróvizsga szervezésével kapcsolatos szabályokat és határidőket. Ennek értelmében:

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a záróvizsgákat online módon szervezzük a BigBlueButton rendszeren keresztül 2021. január 25-29. között.

 

A védés és a záróvizsga szervezés online lebonyolítása Intézeti, tanszéki körben történik az egyes szakokhoz, specializációkhoz kapcsolódóan, így a védés időpontjáról, a bizottságok beosztásáról az Intézetek, tanszékek gondoskodnak. A hallgatók a záróvizsgák előtt legalább egy héttel értesülnek a záróvizsga beosztásokról. Az online elérhetőséget (BBB link, belépési kód) minden hallgató legkésőbb a vizsga előtti héten megkapja.

A záróvizsga nyilvánossága csak az adott időpontra beosztott résztvevők számára biztosított.

A vizsga menete online rendszerben:

  • A diplomamunka prezentálása és megvédése.
  • A vizsgabizottság értékeli és közli a védés eredményét.
  • Szóbeli vizsga a tantervnek megfelelő tantárgyakból. A hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkezdenie a vizsgát. A záróvizsga bizottság tagjai - a helyzetre való tekintettel - a hallgatókat kérdésekkel, felvetésekkel segítik a vizsga sikeres lebonyolításában.
  • A vizsgabizottság értékeli a hallgató válaszait és közli a tantárgyi vizsgák eredményét.

A záróvizsga online rendszerben történő sikeres lebonyolítása érdekében a következő technikai feltételek szükségesek minden hallgató esetében:

  • stabil, szélessávú internetkapcsolat,
  • működő mikrofon és kamera.

Amennyiben a hallgató kapcsolata a záróvizsgája alatt megszakad, a saját idősávján belüli újra csatlakozáskor új kérdést kap az adott tárgyból. Ismételten megszakadó kapcsolat esetén új vizsgaidőpontban kezdi meg a záróvizsgáját.

A záróvizsga előtt online konzultáció lesz. Ennek időpontjáról emailen/Neptunon/Moodle-on keresztül a tárgyfelelőstől kapnak majd tájékoztatást.

 

Budapest, 2020. december 18.

Ráthy Istvánné Dr.
tárgyfelelős