Dr. habil. Horváth Sándor

Szervezet: 
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Csoport: 
Nyugdíjas oktató
Beosztás: 
ny. egyetemi tanár
E-mail: 
horvath.sandor [at] bgk.uni-obuda.hu
Telefon: 
+36-1-666-5315
Mellék: 
5315
Szoba: 
13
Dr. habil. Horváth Sándor
Oktatási tevékenység: 

Gondozott tárgyak

• Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek I.
• Műszaki kommunikáció
• Gépipari termékek

Oktatásban való részvétel

• Gépészmérnök BSc szak,
• Had- és biztonságtechnika BSc szak
• Gépipari mérnökasszisztens szak
• Műszaki menedzser BSc szak
• Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek I.
• Műszaki kommunikáció Gépipari termékek

Kutatási terület: 

• Technikai felületek topgráfiai vizsgálata, különös tekintettel a felületi hullámosságra
• Minőségbiztosítás az oktatásban
• Technikatörténet

Publikációk: 

Könyv, jegyzet, segédlet

Kósa, Cs. szerk.; Munkaközösség (Horváth, S.): Nyugvó rendszerek mechanikája példatár és útmutató, BDGMF jegyzet 49112/I., 1985

Kósa, Cs. szerk.; Munkaközösség (Horváth, S.): Rugalmas rendszerek mechanikája példatár és gyakorlati útmutató, BDGMF jegyzet 49122., 1987

Palásti, K. B., Horváth, S.: Felületi mikrogeometria, érdesség hullámosság jellemző paraméterei, Segédlet, BDGMF (1991).

Kósa Csabáné szerk.; Munkaközösség (Horváth, S.): Műszaki dokumentáció, KKMF jegyzet 1149, 1994

Kósa, Cs.; Horváth, S.: Gépipari termékek szilárdsági méretezése, BDMF jegyzet, 1995

Harmath, J., szerk.; Munkaközösség (Horváth, S.): Minőségbiztosítás a gépiparban tankönyv PHARE TDQM No. Hu9305 1337/B projekt, 1997

Horváth, S.; Kósa Cs-né: Műszaki dokumentáció, AIFSZ tankönyv, SZIF-Universitas Kiadó, Győr 1998

Horváth, S.; Kósa Cs: Mechanika I Statika, AIFSZ tankönyv, SZIF- Universitas Kiadó, Győr 1998

Horváth, S.; Kósa Cs: Mechanika II, AIFSZ tankönyv, SZIF- Universitas Kiadó, Győr 1998

Horváth, S., Kósa Cs-né: Műszaki kommunikáció, BMF-BGK 3014 jegyzet, 2003

Horváth, S., Kósa Cs-né: Műszaki kommunikáció segédlet, BMF-BGK 3013 jegyzet, 2004

Szendrő, P. szerk.; Munkaközösség (Horváth, S.): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-286-371-9, pp. 328-334, 360-362

Gáti, J., Horváth, S., Legeza, L.: A XX. század autója - 100 éves a Ford T-modell, BMF Kiadó, Budapest, (2008).

Szunyogh, G., Horváth, S., Szűcs E.: Szemelvények a Had- és technikatörténetből, BMF jegyzet 2010
Gáti, J., Horváth, S., Szögi, L.: Óbudai Egyetem, Óbudai Egyetem Kiadó, Budapest, (2010).

Folyóirat, konferenciakiadvány

Horváth, S.: Videorendszerek felhasználása az oktatásban, BDGMF Jubileumi Tudományos Ülésszak - Bp. 1984. márc. pp. 288-296

Horváth, S.; Kósa Cs: Die Berufsoreintierung und der Zusemmenhang zwischen der Anpassung und der Persönlichkeit der Studenten an der TH für Maschinenbau Bánki Donát, Referate des 15. internationales Symposiums "Ingenieurpädagogik 86", Leuchtturm-Verlag 1986. pp. 326-330

Horváth, S.: Forgácsolt felületek hullámosságának vizsgálata, BDGMF Jubileumi Tudományos Ülésszak - Bp. 1989. X. 10. III. kötet pp.76-79

Palásti, K. B.; Horváth, S.: Érdességmérő szolgáltatásaink kiterjesztése számítógéppel, MicroCAD Konferencia, Miskolc 1991. pp. 64-69

Horváth, S.; Palásti, K. B.: Új módszer gépalkatrészek felületi mikrogeometriájának jellemzésére, Géptervezők VIII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 1991. pp. 101-105

Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 pp. 9-13

Horváth, S.; Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. pp. 36-41

Palásti, K. B.; Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata IV. rész. A kiértékelés számítógépes módszerei, Gép 1992/8. pp. 45-48

Horváth, S.; Palásti KB: Forschungsergebnisse der Oberflächengeometrie in Ungarn., 4. Internationales DAAAM Symposium, Brno, 1993. pp. 119-120

Gáti, J.; Horváth, S.: A Bánki Donát Műszaki Főiskola, Acta Politechnika 1993. pp. 15-26

Horváth, S.; Palásti, K. B.: A felületi hullámosság, mint a gépalkatrészek minőségének egyik összetevője, Gép, 1993/10-11. pp. 21-22

Tóth A.; Horváth, S.: Developing new communication and it skills in technikal teacher retraining. In: Engineering Education in the Third Millenium, Leuchtturm-Verlag 1999. pp. 859-862

Palásti, K. B.; Horváth, S.; Kovács P: Műszaki felületek értékelésének fejlesztése a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, Jubileumi Tud. Ülésszak, Budapest, 1999/9. pp. 333-338

Horváth, S., Gáti J: Bemutatkozik a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kara, Gép, 2001/9. pp. 3-7

Horváth, S., Körtvélyesi G., Legeza, L..: A mérnöki etika oktatásának szerepe a műszaki felsőoktatásban, OGÉT XII. Nemzetközi Gépész Találkozó 2004 Csíksomlyó, ISBN 973-86097-9-8, pp. 20-23

Diószegi G.y, Horváth, S., Bakosné D. M.: A Technológia eseménykrónikája. 125. évfordulóját ünnepli a „Bánki”, Gép, 2004/10-11, pp.64-66 (lektorált)

Farkas G, Horváth, S.: Műszaki felületek mikrotopográfiai vizsgálata, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2005, Kolozsvár, ISBN 973-8231-442 pp. 251-254

Farkas G., Czifra, Á.; Palásti K B, Horváth, S.: Műszaki felületek mikrogeometriai vizsgálatában alkalmazott 2D-s és 3D-s paraméterek összevetése, információtartalmuk elemzése, Gép, 2005/2-3. pp. 51-59 (lektorált)

Gáti J, Kártyás Gy, Horváth, S.: Bánki Donát emlékezete, Gép, 2005/2-3. pp. 4-6 (lektorált)

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L.: A magyar íj mechanikája I., OGÉT XIII. Nemzetközi Gépész Találkozó 2005, Szatmárnémeti pp. 164-170

Goda, T., Horváth, S.: A szemcsealak siló ürítési folyamatára gyakorolt hatása, OGÉT XIII. Nemzetközi Gépész Találkozó 2005, Szatmárnémeti pp. 148-151

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L.: A magyar íj statikája, Kard és Toll, 2005/2 pp. 142-154

Horváth, S., Czifra, Á.: The importance of waviness in study of microtopography of cutting surface, The 5th International Scientific Conference, Kassa, 2005, pp. H1-H4

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L.: A tésztahídépítő versenyek szerepe a mechanika oktatásában, VII. MOHR Mechanikát Oktatók Hazai rendezvénye, Pécs, 2005 szept. 23-24. pp. 39-42

Goda, T., Horváth, S.: Szemcsék alakjának közelítő modellezése diszkrét elem módszerrel, Gép, 2005/9-10 pp. 60-62 (lektorált)

Horváth, S.: A felületi hullámosság jelentősége, a hullámosság 3D-s értelmezése, Gép, 2005/9-10 pp. 82-85 (lektorált)

Horváth, S., Mochnács M: Gravírozó manipulátor lézeres lemeztechnológiára alapozott fejlesztése, Gép, 2005/9-10 pp. 79-81 (lektorált)

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L.: The Statics of the Traditional Hungarian Composite Reflex Bow, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 3, No. 2, 2006, pp. 73-89 (lektorált)

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L., Szőllősi G: A magyar íj mechanikája II., OGÉT XIV. Nemzetközi Gépész Találkozó 2006 Marosvásárhely, ISBN 973-7840-10-0, pp. 175-180

Horváth, S., Czifra, Á.: Műszaki felületek tervezése, a felületi hullámosság jelentősége, OGÉT XIV. Nemzetközi Gépész Találkozó 2006 Marosvásárhely, ISBN 973-7840-10-0, pp. 170-174

Horváth, S., Czifra, Á.: A felülettervezés jelentősége és problémái a MH technikai eszközeinek gyártása és felújítása során, különös tekintettel a felületi hullámosságra, Gép, 2006/5 pp.18-23 (lektorált)

Horváth, S., Szunyogh, G.: A technikatörténet szerepe a gépészmérnök alapképzésben, Gép, 2006/8-9 pp.69-73

Fekete G, Horváth, S., Czifra, Á.: Microgeometry tests of “contradictory” surfaces with various evaluation techniques, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 4, No. 2, 2007, (lektorált)

Horváth, S., Szunyogh, G.: A technikatörténet szerepe a gépészmérnök képzésben, Műszaki szemle Technical review, 38. szám, 2007. ISSN 1454-0746, pp. 28-31

Horváth, S., Körtvélyesi G, Legeza, L., Szőllősi G: A magyar íj mechanikája III., Műszaki szemle Technical review, 38. szám, 2007. ISSN 1454-0746, pp. 163-166

Fekete G, Czifra, Á., Horváth, S.: „Ellentmondásos” eredmények mikrotopográfiai vizsgálatok esetén, Műszaki szemle Technical review, 38. szám, 2007. ISSN 1454-0746, pp. 102-105

Czifra, Á., Horváth, S.: Asperity analysis of worn surfaces, ECOTRIB 2007,European Conference on Tribology Szlovénia pp. 73-77

Czifra, Á.,Váradi, K., Horváth, S.: Three dimensional asperity analysis of worn surfaces, Meccanica Journal, Online, ISSN 1572-9648 (2008) (IF: 0,427) (lektorált)

Palásti, K. B., Czifra, Á., Horváth, S.: A kopás és a 3D-s felületi érdesség (mikrotopográfia) összefüggései, Gyártóeszközök, szerszámok, szerszámgépek, 2007/2. ISSN: 1587-6853 pp. 73-77

Czifra, Á., Horváth, S., Pál A: A mikrotopográfia változása száraz súrlódás esetén, Gép, 2007/10-11 ISSN 0016-8572 pp.28-31 (lektorált)

Horváth, S.: A felületvizsgálat korszerű szűrési módszerei, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 173-179 (lektorált)

Horváth, S., Gyurecz, Gy.: Műszaki felületek hullámosságának modellezése, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 165-168 (lektorált)

Horváth, S., Körtvélyesi, G., Legeza, L.: A T-modell, a XX. század autója, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 169-172 (lektorált)

Szunyogh, G., Horváth, S.: Közismert számítógépi programok alkalmazása a gépészeti alapozó tárgyak oktatásában, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 375-378 (lektorált)

Horváth, S., Gáti, J., Legeza, L.: 100 éves a Galamb József tervezte T-modell, Gép, 2008/09 p. 17-21 (lektorált)

Horváth, S., Czifra, Á. Palásti, K. B.: A felületi mikrotopográfia egyenetlenségeinek szétválasztása 3D-ben, Gépgyártás, 2008/5-6 HU ISSN 0016-8580 p.14-17 (lektorált)

Horváth, S.: A hullámosság hatása a működési tulajdonságokat leíró paraméterekre, Gép, 2008/10-11 p.48-51 (lektorált)

Moharos, I., Horváth, S., Mochnács, M.: Differenciálmű-szerelő sor fejlesztése, Gép, 2008/10-11 p.94-98 (lektorált)

Gáti, J., Horváth, S.: József Galamb Designer and the one Hundred Year old Ford Model-T, journal of Machine Manufacturing, Vol. XLIX. Issue E1, 2009. ISSN 1454-0746, p. 42-43

Horváth, S., Czifra, Á.: Új módszerek a felületi érdesség és hullámosság vizsgálatában, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2009. ISSN 1454-0746, p.169-173

Szunyogh, G., Horváth, S.: Ősmotorok a „Mobileumban”, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2009. ISSN 1454-0746, p.371-375

Gáti, J., Horváth, S.: 150 éve született Bánki Donát, Mérnök újság, 2009. május, ISSN 1218-5450 p.54-56

Horváth, S., Czifra, Á. Palásti, K. B.: Separation of Surface Microtopography Unevenness in 3D, Journal of Machine Manufacturing, Volume XLIX. 2009. Issue E2 HU ISSN 0016-8580 p.33-36 (lektorált)

Czifra, Á., Horváth, S.: Surface microtopography analysis in sliding friction of steel-ferrodo material pair, ECOTRIB 2009, 2. European Conference on Tribology, Pisa-Italy, p. 773-778

Szunyogh, G., Horváth, S.: Különleges műszaki megoldások a belső égésű motorok fejlődésének kezdeti időszakából —II. Nemzetközi tudomány- és ipartörténeti konferencia, Kolozsvár, 2009. június 26-28. p.51-54

Gáti, J., Horváth, S.: 130 év az iparoktatásban, 40 év a felsőoktatásban, Gép 2009/10-11 p.40-43 (lektorált)
Horváth, S.: Galamb József öröksége, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, ISSN 1416-9843 p. 27-32, 2009 (lektorált)
Horváth, S., Czifra, Á.: A felületi mikrotopográfia domináns hullámhosszának vizsgálata OGÉT XVIII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Nagybánya, 2010 április 23-25, p. 186-189
Gáti, J., Horváth, S.: A magyar gépészet kiemelkedő alkotásai, A T-modell bolygóműves váltója, OGÉT XVIII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Nagybánya, 2010 április 23-25, p. 149-152
Szunyogh, G., Horváth, S.: Különleges műszaki megoldások a belső égésű motorok fejlődésének kezdeti időszakából, Műszaki szemle Technical review, Historia Scientiarum 7, 50/2010. ISSN 1454-0746, p. 40-46 (lektorált)
Horváth, S., Czifra, Á.: Vasúti fékbetét mikrogeometriai vizsgálata, Óbudai Egyetem Tudományos Ülés, 2010 november (megjelenés alatt)
Gáti, J., Horváth, S.: A T-modell bolygóműves váltója, az automata váltók első előhírnöke, Óbudai Egyetem Tudományos Ülés, 2010 november (megjelenés alatt)
Czifra Á., Horváth S.: Complex Microtopography Analysis in Sliding Friction of Steel-Ferodo Material Pair, (2011) online first, DOI: 10.1007/s11012-010-9422-9, (lektorált), IF:0,892
Horváth, S., Czifra, Á.: Modern technológiával készült gépelemek mikrogeometriája, OGÉT XIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, Csíksomlyó, 2011 április 28-május 1, (elfogadott előadás, megjelenés alatt)

Gáti, J., Horváth, S.: A magyar iparfejlesztés kiemelkedő egyénisége Edvi Illés Aladár – felső ipariskolai tanár, iparpolitikus, OGÉT XIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, Csíksomlyó, 2011 április 28-május 1, (elfogadott előadás, megjelenés alatt)

CD kiadvány

Horváth, S., Czifra, Á.: The importance of surface waviness; Problems with 3-D measuring and evaulation techniqes, „Gépészet 2006” Proceedings of Fifth Conference of Mechanical Engineering, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, ISBN 963 593 465 3 (lektorált)

Kaló J, Horváth, S.: Ágazati párbeszéd és tudományos kutatás a magánbiztonsági szektorban, 6. Nemzetközi Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2006. november 10., ISBN 978-963-7154-59-1 (lektorált)

Suplicz, S., Fűzi B, Horváth, S.: Irisz felismerésen alapuló beléptető rendszer által keltett attitűdök és averzív reakciók vizsgálata, 6. Nemzetközi Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2006. november 10., ISBN 978-963-7154-59-1 (lektorált)

Kaló, J., Horváth, S.: Az európai magánbiztonsági direktíva előkészítése, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3 (lektorált)

Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3 (lektorált)

Horváth, S., Czifra, Á.: Effect of Surface Waviness in Sliding Behavior of Engineering Surfaces, Gépészet 2008, Sixth conference on mechanical engineering, Budapest, 29-30 May 2008, CD G-2008-B1 p1-6 (lektorált)

Horváth, S.: Galamb József és a T-modell hatása a Budapesti Műszaki Főiskola mérnökképzésében, 100 éves a Ford T-modell Konferencia, Budapest, 2008. október 20-21. ISBN 978-963-7154-80-5

Hivatkozások

Kovács, K.: Szakdolgozat, BME 1989 Palásti, K. B. témavezető, Munkaközösség (Horváth, S.): Felületérdesség vizsgáló műszerekhez átfogó mikrogeometriai jellemzést biztosító számítógépes kiértékelő kapcsolat fejlesztése, G/6-10.130 Kutatási jelentés I. (1988.), II. (1989.), III. (1990.)
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Palásti, K. B. témavezető, Munkaközösség (Horváth, S.): Felületérdesség vizsgáló műszerekhez átfogó mikrogeometriai jellemzést biztosító számítógépes kiértékelő kapcsolat fejlesztése, G/6-10.130 Kutatási jelentés I. (1988.), II. (1989.), III. (1990.)
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Horváth, S.: felületek hullámosságának vizsgálata, Egyetemi doktori értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1990.
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Palásti, K. B., Horváth, S.: Felületi mikrogeometria, érdesség hullámosság jellemző paraméterei, Segédlet, BDGMF 1991.
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 p. 9-13
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Kovács, P.: A felületi mikrogeometria kiértékelésében használatos jellemzők és módszerek, Szakdolgozat, BDMF, 1995. Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata IV. rész. A kiértékelés számítógépes módszerei, Gép 1992/8. p. 45-48
Prohászka, I.: A felületi mikrogeometria kialakulási mechanizmusa a forgácsolás folyamatában, Szakdolgozat, BDMF, 1997. Palásti, K. B. témavezető, Munkaközösség (Horváth, S.): Felületérdesség vizsgáló műszerekhez átfogó mikrogeometriai jellemzést biztosító számítógépes kiértékelő kapcsolat fejlesztése, G/6-10.130 Kutatási jelentés I. (1988.), II. (1989.), III. (1990.)
Prohászka, I.: A felületi mikrogeometria kialakulási mechanizmusa a forgácsolás folyamatában, Szakdolgozat, BDMF, 1997. Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 p. 9-13
Prohászka, I.: A felületi mikrogeometria kialakulási mechanizmusa a forgácsolás folyamatában, Szakdolgozat, BDMF, 1997. Palásti, K. B., Horváth, S.: Felületi mikrigeometria, érdesség hullámosság jellemző paraméterei, Segédlet, BDGMF 1991.
Prohászka, I.: A felületi mikrogeometria kialakulási mechanizmusa a forgácsolás folyamatában, Szakdolgozat, BDMF, 1997. Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Prohászka, I.: A felületi mikrogeometria kialakulási mechanizmusa a forgácsolás folyamatában, Szakdolgozat, BDMF, 1997. Palásti, K. B., Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata IV. rész. A kiértékelés számítógépes módszerei, Gép 1992/8. p. 45-48
Beno, J., Bereczková, A.: Systém motif pre povrch pri obrábani kalenych ocelí, The 4th International Scientific Conference, Kassa 2002. május 22-23. p. 297-301 Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Gyurec, Gy.: Felületi mikrogeometria optimális rekonstrukciója genetikai algoritmus alkalmazásával, Gép, 2005/9-10 p. 67-70 Horváth, S.: Felületek hullámosságának vizsgálata, Egyetemi doktori értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1990.
Kovács, K., Palásti, K. B.: Műszaki felületek mikrotopográfiájának jellemzése háromdimenziós paraméterekkel, Gépgyártástechnológia, 1999/8 p. 19-24 Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 p. 9-13
Néder, Z.: A felületi érdesség hatása szerkezeti elemek érintkezési, feszültségi és hőtani állapotára száraz súrlódás esetén, PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1999 Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 p. 9-13
Néder, Z.: A felületi érdesség hatása szerkezeti elemek érintkezési, feszültségi és hőtani állapotára száraz súrlódás esetén, PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1999 Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Néder, Z.: A felületi érdesség hatása szerkezeti elemek érintkezési, feszültségi és hőtani állapotára száraz súrlódás esetén, PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1999 Palásti, K. B., Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata IV. rész. A kiértékelés számítógépes módszerei, Gép 1992/8. p. 45-48
Wiezl, Cs.: Megmunkált felületek 3D-s paraméterei, Diplomamunka, ELTE TTK, 1999 Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata II. rész: A felületi hullámosság, Gép, 1992/6 p. 9-13
Wiezl, Cs.: Megmunkált felületek 3D-s paraméterei, Diplomamunka, ELTE TTK, 1999 Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Wiezl, Cs.: Megmunkált felületek 3D-s paraméterei, Diplomamunka, ELTE TTK, 1999 Palásti, K. B., Horváth, S.: A felületi mikrogeometria vizsgálata IV. rész. A kiértékelés számítógépes módszerei, Gép 1992/8. p. 45-48
Barányi, I., Bódi, I.: Ortogonális lemezek hegesztéshelyes kialakításának szilárdságtani vizsgálata, Gép 2006/8-9 p. 14-17 Horváth, S., Mochnács, M.: Gravírozó manipulátor lézeres lemeztechnológiára alapozott fejlesztése, Gép, 2005/9-10 p. 79-81
Bakosné, D. M.: Az ötlettől a megvalósításig – a Bánki porlasztó története, Gép 2006/8-9 p. 4-8 Gáti, J., Kártyás, Gy., Horváth, S.: Bánki Donát emlékezete, Gép, 2005/2-3. p. 4-6
Tóth, P.: International experiences in forming and developing curriculum modules via VLE 7th International Conference Virtual University VU’06, ISBN 80-227-2542-0 p. 127-132 Tóth, Á., Horváth, S.: Developing new communication and it skills in technikal teacher retraining. In: Engineering Education in the Third Millenium, Leuchtturm-Verlag 1999. p. 859-862
Gyurecz, Gy.: Genetikai algoritmus (GA) alkalmazhatósága a felületi hullámosság és érdesség rekonstrukciójában, Műszaki szemle Technical review, 38. szám, 2007. ISSN 1454-0746, p. 102-105 Horváth, S., Czifra, Á.: Műszaki felületek tervezése, a felületi hullámosság jelentősége, OGÉT XIV. Nemzetközi Gépész Találkozó 2006 Marosvásárhely, ISBN 973-7840-10-0, p. 127-130
Moharos, I.: Tésztahidak teherbírása elméletben és gyakorlatban, Műszaki szemle Technical review, 38. szám, 2007. ISSN 1454-0746, p. 259-262 Horváth, S., Körtvélyesi, G., Legeza, L.: A tésztahídépítő versenyek szerepe a mechanika oktatásában, VII. MOHR Mechanikát Oktatók Hazai rendezvénye, Pécs, 2005 szept. 23-24. p. 39-42
Farkas, G., Palásti, K. B.: Forgácsolt műszaki műanyagok felületi simasága, Gépgyártás, XLVI. Évf. 2006/5, p. 6-10 Horváth, S., Czifra, Á.: The importance of waviness in study of microtopography of cutting surface, The 5th International Scientific Conference, Kassa, 2005, p. H1-H4
Balogh, T.: Érintkező felületek száraz súrlódásakor lejátszódó folyamatok numerikus és kísérleti vizsgálata, PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2007 Palásti, K. B., Horváth, S., Kovács, P.: Műszaki felületek értékelésének fejlesztése a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, Jubileumi Tud. Ülésszak, Budapest, 1999/9. p. 333-338
Gáti, J., Kuti, J.: Galamb József és a Ford T-modell, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2008, ISBN 978-973-8231-75-7, p. 107-110 Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3
Gáti, J., Kuti, J.: Galamb József és a Ford T-modell, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2008, ISBN 978-973-8231-75-7, pp107-110 Horváth, S., Legeza, L.: 100 éve született Galamb József rajztábláján a Ford T-modell, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXIV. Ankét, 2007. november 21-23.
Gáti, J., Reha, I.: A világhírű gépkonstruktőr, Galamb József a 100 éves T-modell alkotója, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 146-150 Horváth, S., Legeza, L.: 100 éve született Galamb József rajztábláján a Ford T-modell, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXIV. Ankét, 2007. november 21-23.
Gáti, J., Reha, I.: A világhírű gépkonstruktőr, Galamb József a 100 éves T-modell alkotója, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 146-150 Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3
Bakosné, D. M.: Sorozatgyártással a világhírnév felé, 100 éves a T-Modell konferencia BMF 2008, CD kiadvány ISBN: 978-963-7154-80-5 Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3
Bakosné, D. M.: Sorozatgyártással a világhírnév felé, 100 éves a T-Modell konferencia, BMF 2008, CD kiadvány ISBN: 978-963-7154-80-5 Horváth, S., Körtvélyesi, G., Legeza, L.: A T-modell, a XX. század autója, Műszaki szemle Technical review, Különszám, 2008. ISSN 1454-0746, p. 169-172
Czifra, Á.: Felületek hullámhossz összetevőinek vizsgálata, Gép, Horváth, S.: A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése, PhD értekezés, ZMNE, Budapest, 2008
Czifra, Á.: Felületek hullámhossz összetevőinek vizsgálata, Gép, 2008/10-11 p.15-18 Horváth, S., Palásti, K. B.: A felületi mikrogeometria vizsgálata III. rész: Speciális érdességi és hullámossági jellemzők, Gép, 1992/7. p. 36-41
Gáti, J.: Galamb József és a Ford T-modell, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet körébő, XXV. Ankét, ISSN 1416-9843, p.27-34 Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3
Czinege, I.: A Bánki-Csonka porlasztótól a benzinbefecskendezésig, Gép, 2009/3 p.21-24 Horváth, S., Széll, G., Szunyogh, G.: (szerkesztők): Bánki Donát szabadalmai, BMF-BGK, Budapest, 2006
Barányi, I., Czifra, Á.: Különböző megmunkálású felületek vizsgálata amplitudó sűrűség spektrum (SPD) analízissel, Gép, 2009/10-11 p.7-10 Horváth, S.: A felületi hullámosság jelentősége, a hullámosság 3D-s értelmezése, Gép, 2005/9-10 p. 82-85
Gáti, J.: Galamb József a 100 éves Ford T-modell, a XX. század autója alkotója, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, ISSN 1416-9843 p. 21-25, 2009 Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14. ISBN 978-963-7154-68-3
Gáti, J.: Galamb József a 100 éves Ford T-modell, a XX. század autója alkotója, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, ISSN 1416-9843 p. 21-25, 2009 Horváth, S., Legeza, L.: 100 éve született Galamb József rajztábláján a Ford T-modell, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXIV. Ankét, 2007. november 21-23.
Farkas, G.: Esztergált műszaki műanyag felületek mikrotopográfiai jellemzői, PhD értekezés, Szent István Egyetem, 2010 Horváth, S.: A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése, PhD értekezés, ZMNE, 2008
Farkas, G.: Esztergált műszaki műanyag felületek mikrotopográfiai jellemzői, PhD értekezés, Szent István Egyetem, 2010 Horváth, S., Czifra, Á.: The importance of waviness in study of microtopography of cutting surface, DMC 2005. The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting, Kassa, 12-13, September 2005., p. H 1-4
Farkas, G.: Esztergált műszaki műanyag felületek mikrotopográfiai jellemzői, PhD értekezés, Szent István Egyetem, 2010 Palásti, K.B., Czifra, Á., Horváth, S.: A kopás és a 3D-s felületi érdesség (mikrotopográfia) összefüggései, Gyártóeszközök, szerszámok, szerszámgépek, 2007/2. ISSN: 1587-6853 p. 73-77

Előadás (dokumentálható de nyomtatásban meg nem jelent előadás)

Horváth, S.; Kósa Cs; Legeza, L.: Bemessung und Optimierung von Förderbändern mit Hilfe eines Personal-Computers, Berg-und Hüttenmannischer Tag, Freiburg, 1988.

Horváth, S.; Kósa Cs; Legeza, L.: Szállítószalagok méretezése és optimalizálása személyi számítógéppel, KKVMF. Tudományos Ülésszak, 1988

Horváth, S.; Suplicz S: Diákvélemények beépítése a főiskolai minőségbiztosítási rendszerbe, Ergonómiai találkozó és továbbképzés, Baja, 1995

Horváth, S.: A gyakorlatorientált mérnökképzés felé, Mérnökképzés-gazdaság fórum, BMF-BGK, 2001. 01. 31

Kósa Cs., Horváth, S., Körtvélyesi G: Az anyagválasztás szerepe az ergonómiai rendszerek tervezésében. Az ergonómia és a vállalkozások környezeti tendenciái, Ergonómiai találkozó és továbbképzés, Szirák, 2002

Horváth, S.: Spagettihíd, mint a mérnöki modellalkotás eszköze, Fizika Nemzetközi Éve megnyitó BMF-OMM, 2005

Horváth, S.: Bánki Donát élete és munkássága, Magyar Tudomány Ünnepe - Kísérletező Fizika Óra, BMF-OMM, 2005. november. 25

Horváth, S., Szunyogh, G.: Bánki Donát élete és munkássága, találmányainak bemutatása, III. Bánki Donát Hagyományőrző Kupa és Galamb József Emléknap, BMF-BGK, 2006. 09. 27

Horváth, S.: A Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet tudományos aktivitásának bemutatása, BMF Intézetek Tudományos Konferenciája, 2006. november 03

Horváth, S.: Bánki Donát élete és munkássága, „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” ankét, 2006. november 21-23

Horváth, S.: A Ford T-Modell műszaki különlegességei, IV. Bánki Donát Hagyományőrző Kupa, BMF-BGK, 2007. 04. 04

Horváth, S.: Bánki Donát élete és munkássága, „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXIII. Ankét, 2006. november 21-23.

Kaló J, Horváth, S.: Az európai magánbiztonsági direktíva előkészítése, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14.

Horváth, S., Legeza, L.: 99 éves a Ford T-modell, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14.

Horváth, S., Legeza, L.: 100 éve született Galamb József rajztábláján a Ford T-modell, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXIV. Ankét, 2007. november 21-23.

Horváth, S., Legeza, L.: „Közlekedési emlékeink (II.), Galamb József Amerikában, a T-modell sikerének 100 éve” Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezvénye, Budapest, 2008. november 04.

Horváth, S.: Galamb József öröksége, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXV. Ankét, 2008. november 21-23.

Horváth, S.: „A magyar ötlet sikerei a világban (II.) A 150 éve született Bánki Donát és kortársainak emlékezete”, Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezvénye, Budapest, 2009. június 02.

Szunyogh G., Horváth, S.: 150 éve született Bánki Donát, korának legjelentősebb gépészmérnöke, XI. Jubileumi Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó, Mezőkövesd, 2009. szeptember 05.

Gáti,J., Horváth, S.: Galamb József öröksége, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXV. Ankét, 2008. november 21-23.

Horváth, S.: Die Technische Hochschule Budapest, Internationalen Doktorandenkolloquium der Didaktik der Informatik, Budapesti Műszaki Főiskola, 2009. március 09-11.

Gáti,J., Horváth, S.: 150 éve született Bánki Donát, a Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Karának névadója, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXVI. Ankét, 2009. november 23-25.

Gáti,J., Horváth, S.: 120 éves „A magyar iparügy palotája, a Közép-Ipartanoda és a Technológiai Múzeum új otthona”, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXVI. Ankét, 2009. november 23-25.
Horváth, S.: Hungarians in the US Auto Industry-Ford, Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány és Amerikai Magyar Klub rendezvénye, 2009. november 23., Budapest
Horváth, S.: In memorian Bánki Donát kiállítás megnyitó, Szombathely, 2010 január 27.
Horváth, S.: Híres magyar mérnökök és alkotásaik, Galamb József és a Ford T-modell kiállítás megnyitó, Szombathely, 2010 március 24.
Horváth, S.: A Népszínház utca titkai, Érdekességek az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának szakmai napja, Budapest, 2010. március 18.
Horváth, S.: Magyar mérnökök és alkotásaik, Galamb József és a Ford T-modell, IV. Erdélyország az én hazám Fesztivál – Világtalálkozó, Műszaki, Gazdasági és Természettudományi Konferencia, 2010. július 2-4, Verőce
Gáti, J., Horváth, S.: Bánki Donát emlékezete, IV. Erdélyország az én hazám Fesztivál – Világtalálkozó, Műszaki, Gazdasági és Természettudományi Konferencia, 2010. július 2-4, Verőce
Horváth, S., Csőke, B.: Egyetemi telephely kockázatai és kezelésének lehetőségei, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11.
Horváth, S., Gáti, J.: Az Óbudai Egyetem építészeti öröksége, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből” XXVII. Ankét, 2010. november 23-25
Gáti, J., Horváth, S.: Galamb József felső ipariskolai tanulmányai, Tudományos konferencia, Makó, 2011. február 03.
Horváth, S.: Galamb József életének üzenete, 130 éve született Galamb József emlékülés, Óbudai Egyetem, 2011. 02. 28.

Poszterkiállítás

Palásti, K. B.; Horváth, S.: Felületi mikrogeometriát értékelő számítógépes rendszer, Európa Szeminárium 91. Budapest, 1991

BMF-BGK (Horváth, S.); BME-GSZI: Forgácsolt felületek mikrotopográfiája, a felület és a működés kapcsolata, Machtech 7. Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztés-technikai szakkiállítás, Budapest 2005

Czifra, Á., Horváth, S.: Asperity analysis of worn surfaces, ECOTRIB 2007, 1. European Conference on Tribology, Ljubljana, Slovenia.

Czifra, Á., Horváth, S.: Surface microtopography analysis in sliding friction of steel-ferrodo material pair, ECOTRIB 2009, 2. European Conference on Tribology, Ljubljana, Pisa-Italy, 2009. június 07-10.

Tanulmány

Horváth, S.: Post secondary képzés Németországban, PHARE CME+projekt tanulmány, 1995.

Horváth, S.: A Gépipari-mérnökasszisztens képzés tapasztalatai, NSZI, 2003

Szerkesztés

Gép, 2005/2-3

Horváth, S., Széll G, Szunyogh, G.: (szerkesztők): Bánki Donát szabadalmai, BMF-BGK, Budapest, 2006

Szendrő P szerk., Horváth, S. (fejezetszerkesztő): Gépelemek, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-286-371-9, 4. fejezet, pp. 263-368

Gép, 2008/10

Lektorálás

Nagy G, Lőrincz B: Négynyelvű műszaki szótár gépészmérnökök részére, magánkiadás, Debrecen, 2000 (német nyelvi lektorálás)

2. Falmann László: CAE gépészeknek 2002, PTE belső jegyzet

Tudományos dolgozat

Forgácsolt felületek hullámosságának vizsgálata, Egyetemi doktori értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, 1990

A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése, PhD értekezés, ZMNE, Budapest, 2008

Kutatási-fejlesztési témavezetés (jelentősebb)

A főiskolai minőségbiztosítási rendszer optimális működését megalapozó kutatás az oktatási folyamat és humán erőforrás fejlesztés területén, OM Főiskolai pályázat FP 15/98, kutatási jelentés 1998.
Gyártócella manipulátor-rendszer kifejlesztése. Megbízó: Linamar Hungary Rt 2005.
A biometrikus azonosítás, írisz azonosítás fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a magyarországi körülményekre és elvárásokra. Megbízó: Panasonic Magyarország Kft. 2005-2006.
Automata sebességváltók tönkremenetelét előjelző rendszer fejlesztése. Megbízó: Prangl Hungária Kft, 2006.
Komplex vagyon- és tűzvédelmi fejlesztési javaslatot kidolgozása. Megbízó: Würth Szereléstechnika Kft, 2006.
Galamb József és a T-modell – Technikatörténeti kutatás Megbízó: Ivanics Kft, 2007.
Légfutómű fejlesztése. Megbízó: Magyar Suzuki ZRt, 2007
Differenciálmű-szerelő sor és tesztmunkahely kifejlesztése. Megbízó: Linamar Hungary Rt 2007.

Kutatási projektben közreműködés (jelentősebb)

Felületérdesség vizsgáló műszerekhez átfogó mikrogeometriai jellemzést biztosító számítógépes kiértékelő kapcsolat fejlesztése, G/6-10.130 Kutatási jelentés I. (1988)., II. (1989)., III. (1990).Témavezető: dr. Palásti Kovács Béla
OTKA T 026117, 1998-2001, Tematikus pályázat: ”A felületi topográfia 3D-s vizsgálatának, kiértékelési technikáinak kidolgozása a megmunkálás során kialakuló felületek, illetve az egymással kapcsolódó felületpárok tribológiai kölcsönhatásának elemzésére” Témavezető: dr. Palásti Kovács Béla
OTKA T 043151, 2003-2006, Tematikus pályázat "Kapcsolódó felületpárok mikrotopográfiájának statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése különböző kopási folyamatokban" Témavezető: dr. Palásti Kovács Béla
Friction Wearing Tester (súrlódó felületek vizsgálatára szolgáló berendezés) fejlesztése BME-BGK együttműködés, 2005-2006