Dr. habil. Simon Ákos

Szervezet: 
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Csoport: 
Nyugdíjas oktató
Beosztás: 
ny. egyetemi docens
E-mail: 
simon.akos [at] bgk.uni-obuda.hu
Telefon: 
+36-1-666-5446
Mellék: 
5446
Szoba: 
9
Dr. habil. Simon Ákos
Oktatási tevékenység: 

Gondozott tárgyak

• Környezetvédelem
• Közlekedés, járművek biztonsága
• Veszélyes anyagok szállítása
• Energiagazdálkodás és környezetvédelem
• Alkalmazott kémia

Oktatásban való részvétel

• Had- és biztonságtechnika BSc szak
• Gépészmérnök BSc szak
• Had- és biztonságtechnika MSc szak
• Környezetvédelem Közlekedés, járművek biztonsága
• Veszélyes anyagok szállítása
• Energiagazdálkodás és környezetvédelem
• Alkalmazott kémia

Kutatási terület: 

• ABV védelem, 
• kémiai biztonság,
• katonai környezetvédelem.

Publikációk: 

Egyetemi jegyzet és tankönyv

• Simon Á.: Az atom, vegyi- és gyújtófegyverek pusztító hatásai értékelésének alapjai. Jegyzet. ZMKA 1971
• Simon Á.: A vegyicsapatok tevékenységének szaktechnikai biztosítása. Jegyzet. ZMKA 1975
• Simon Á.: A vegyivédelmi ezred tevékenységének anyagi-technikai biztosítása. Jegyzet. ZMKA 1976
• Simon Á.: A vegyivédelmi anyagellátás elve, rendszere, tervezésének rendje. Jegyzet. ZMKA 1976
• Simon Á.: A vegyivédelmi anyagi-technikai szolgálat általános alapjai. Jegyzet. ZMKA 1977
• Simon Á.: A javító-, vontató csapatok és raktárak vegyibiztosítása. Jegyzet. ZMKA 1981
• Simon Á.: A gépesített lövész (harckocsi) ezred-, hadosztály hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, vegyibiztosítása. Jegyzet. ZMKA 1981
• Simon Á.: A gépesített lövész (harckocsi) hadosztály, valamint a vegyivédelmi alegységek, egységek vegyivédelmi anyagi-technikai normáinak számvetése. Tansegédlet. ZMKA 1983
• Simon Á.: Az Atomfegyver, Tankönyv. ZMKA 1983

Főiskolai jegyzet és tankönyv

• Simon Á.: Gyakorló hadrend a vegyivédelmi hallgatók részére. Tansegédlet ZMKMF 1987
• Simon Á.:Vegyikiképzés. Tankönyv ZMKMF 1988
• Simon Á.: Példatár a vegyi-sugármentesítő alegységek harci alkalmazásához. Tansegédlet ZMKMF 1989
• Simon Á.: Mérgező-, gyújtó- és ködösítő anyagok. Tankönyv BJKMF 1991
• Simon Á.: Atomfegyver, atomreaktorok. Tankönyv BJKMF 1992
• Simon Á.: Vegyipari műveletek és gépek. Tankönyv BJKMF 1993
• Simon Á.: Környezetvédelem. Tankönyv Budapesti Politechnikum 1994
• Simon Á.: Nukleáris baleset-elhárítás és vegyipari katasztrófavédelem. Tankönyv Budapesti Politechnikum 1995
• Kovács T., Simon Á.: Környezetvédelmi mérések. Jegyzet BJKMF 1996
• Simon Á.: Környezetvédelem (a BJKMF hallgatói számára). Tankönyv BJKMF 1997
• Simon Á.: A Vegyivédelmi Szolgálat története. Jegyzet BJKMF 1998
• Simon Á.: Környezetvédelem I. II.Tankönyv (Budapesti Politechnikum) 1998
• Simon Á.: Az irányított energiájú fegyverek és a légi-sugárfelderítés Jegyzet ZMNE Repülőtiszti Intézet 1999
• Simon Á.: Katasztrófavédelem (Budapesti Politechnikum) 2000
• Simon Á.: Környezetvédelem. Elektronikus jegyzet. BMF BGK GBI 2006
• Simon Á.: Közlekedés járművek biztonsága. Főiskolai jegyzet, BMF BGK 3028, 2008
• Simon Á.: Környzetvédelem. Főiskolai jegyzet, BMF BGK 3029, 2008
• Simon Á.-Török L.: Alkalmazott kémia, BMF, BGK 3030, 2008
• Kiss S.- Simon Á.: Energiagazdálkodás, környezetvédelem. OE BGK 3034 2011

Folyóirat cikkek

Á. Simon, S. Kiss, R. Pellérdi: Destrukcion of Chemical Weapons in NATO Armed Forces. pp 49-55 Volume 4. Issue 1. 2005

Simon Á.: Haditechnikai Szemle 1975. 1. szám

Simon Á.: Gondolatok a programozott oktatás köréből. Vegyivédelmi Évkönyv 1975

Simon Á.: A mérnöktisztek továbbképző tanfolyamának tapasztalatai. A mérgező harcanyagok kimutatása vékonyrétegkromatográfiával ZMKA Értesítő 1975. 1. szám

Simon Á.: A vegyivédelmi tartalékos tisztképzés néhány tapasztalata. Honvédségi Szemle 1975. 11. szám

Simon Á.: Az előadások hatékonyságának növelése programozással. ZMKA értesítő 1976. 3. szám

Simon Á.: A vegyi-, sugár- és tűzhelyzet értékelése oktatásának tapasztalatai a ZMKA-n. Vegyivédelmi Évkönyv 1976

Simon Á.: A vegyivédelmi anyagkészletezés modelljei, a készletek tervezése. Vegyivédelmi Évkönyv 1976

Simon Á.: A gyújtófegyverek elleni védelmi kiképzés új feladatai. Honvédségi Szemle 1976. 6. szám

Simon Á.: A programozott előadások elkészítésének módszere és alkalmazása a kiképzésben. Honvédségi Szemle 1976. 7. szám

Simon Á.: Gyújtóanyagok és eszközök. Haditechnikai Szemle 1976. 4. szám

Simon Á.: Az önjáró és gépesített lángszórók alkalmazásának tapasztalatai a helyi háborúk alapján.ZMKA önálló tanulmány Leltári szám: 32/0528 1976

Simon Á..: A vegyivédelmi alegységek vegyivédelmi anyagi-technikai biztosítása. Vegyivédelmi Évkönyv 1977

Simon Á.: Az egység vegyivédelmi anyagi-technikai biztosításának megszervezése a harcban. Honvédségi Szemle 1977. 8. szám

Simon Á.: A vegyivédelmi ezred vegyivédelmi anyagi-technikai biztosításának sajátosságai és a vegyivédelmi ezredparancsnok technikai helyettesének munkarendje. Akadémiai Közlemények 1978. 64. szám

Simon Á.: Az előadás hatékonyságának és a hallgatók aktivitásának mérése óraközi ellenőrzéssel. Akadémiai Értesítő 1978. 5. szám

Simon Á.: Tüzek a harcmezőn. Néphadsereg 1978. 48. szám

Simon Á.: A diavetítő alkalmazása az akadémiai oktatásban. Akadémiai Értesítő 1979. I. 1. szám

Simon Á.: A gyújtóanyagok felhasználásának lehetőségei. Akadémiai Közlemények 1979. 71. szám

Simon Á.: A Hallgatói Önkéntes Tudományos Körök tevékenységének tapasztalatai. Akadémiai Értesítő 1979. 3. szám

Simon Á.: A gyújtófegyverek alkalmazásának lehetőségei erdős-hegyes terepen. T. Honvédelem 1979. 6. szám

Simon Á.: A javító-, vontató- és fegyverzeti alegységek vegyibiztosításának megszervezése és végrehajtása. Honvédségi Szemle 1979. 1. szám

Simon Á.: Az írásvetítő lehetséges alkalmazása az akadémiai oktatásban. Akadémiai Értesítő 1976. I. 1. szám

Simon Á.: Az osztrák haderőreform néhány hatása a vegyibiztosításra. Hallgatói Közlemények ZMKA 1980. 3. szám

Simon Á.: A hadosztály harctevékenységének (menetének) vegyivédemi anyagi-technikai biztosítása. Akadémiai Közlemények 1980. 77. szám

Simon Á.: Néhány gondolat a jelenleg érvényben lévő követelmény-rendszer hatékonyságáról. Akadémiai Értesítő 1980. 1. szám

Simon Á.: A vegyivédelmi anyagi-technikai biztosítás című tantárgy tervezésének és tananyagellátásának problémái, lehetőségei. Akadémiai Értesítő 1981. 5. szám

Simon Á.: A levelező oktatás a hallgató szemével. Akadémiai Értesítő 1981. 6. szám

Simon Á.:A lángszórók és gyújtófegyverek, valamint a ködök alkalmazása az ezred, hadosztály védelmében a páncéltörő rendszerben. Akadémiai Közlemények 1981. 87. szám

Simon Á.: Az oktatócsomag alkalmazásának lehetőségei az akadémiai oktatásban. Akadémiai Értesítő 1983. 2. szám

Simon Á.: Számonkérések, ellenőrzések és vizsgák tapasztalatai az új követelmények tükrében. Akadémiai Értesítő 1983. 4-5. szám

Simon Á.: Az ellenség komplex tűzzel való pusztításában résztvevő vegyicsapatok lángszórós alegységeinek feladatai és harci lehetőségei a pusztítás különböző időszakaiban. Tanulmányok a Hadtudomány köréből. ZMKA kiadvány. Leltári szám: 36/00832/Ea. 1983

Simon Á.: A neutronsugárzás által indukált aktivitás megállapítása a csapattagozatban. Honvédelem 1984. 10. szám

Simon Á.: A gyújtófegyverek alkalmazásának lehetőségei az ellenség komplex tűzzel való pusztításában a gépesített lövészhadosztály menetből indított támadóharcában. T. Honvédelem 1984. 6. szám

Simon Á.: A gyújtófegyverek alkalmazása és az alkalmazás tapasztalatai a II. világháború utáni helyi háborúban. Főiskolai Közlemények ZMKMF 1985. IX. 2. szám

Simon Á.: A legújabb típusú mérgező harcanyagok kimutatásának lehetőségei. Vegyivédelmi Évkönyv 1986

Simon Á.: Gyújtófegyverek a helyi háborúkban. Honvédelem 1986. 5. szám

Simon Á..: A lángszórós, lángvetős alegységek alkalmazásának lehetőségei az ideiglenesen létrehozott harcrendi elemek harctevékenységében. Honvédségi Szemle 1987. 2. szám

Simon Á.: A tömegpusztító fegyverek hatásának és a vegyivédelmi alegységek alkalmazásának sajátosságai erdős-hegyes terepen, valamint lakott településben. Honvédelem 1988. 1. szám

Simon Á.: A gyújtóanyagok és a ködálcázás alkalmazása a felderítő-csapásmérő komplexumok ellen. Honvédelem 1988. 8. szám

Simon Á.: A vegyivédelmi tisztképzés aktuális problémái. Honvédségi Szemle 1988. 8. szám

Simon Á.: Oktatástechnikai komplexum a vegyivédelmi tanszéken. Audovizuális Kommunikáció 1989. 4. szám

Simon Á.: Törzsszolgálati példatár a vegyi- és sugármentesítő alegységek részére. Honvédségi Szemle 1990. 3. szám

Simon Á..Gyújtófegyverek alkalmazásának lehetőségei ellencsapás végrehajtásakor. Honvédelem 1 990. 5. szám

Simon Á.: Új kihívás BJKMF részére, részvétel a Budapesti Politechnikumban. Új Honvédségi Szemle 1993. 4. szám

Fekete L., Pohl Á.., Simon Á.: Bizottsági vizsgálat a "katonai pedagógia és pszichológia" tantárgy, illetve a katonai vezetővé nevelés kérdéseiről. Bolyai Hírek 1993. II. 4. szám

Simon Á.: Szakutasítás a vegyivédelmi csapatok tevékenységére III. rész VV/5 (lángszórós alegységek). Magyar Honvédség kiadványa 1993

Simon Á.: Egy új realitás: a biztonságtechnikai tiszt. Hadtudományi Tájékoztató 1994. 1. szám. I. kötet

Simon Á.: Területvédelem és az önkormányzatok. Hadtudomány 1994. 1. szám

Simon Á.: Az oktatás egyik lehetséges változata a biztonságtechnikai tisztképzés. Bolyai Hírek 1994. III. 7. szám

Simon Á.: A BJKMF oktatóinak, testnevelő, valamint nyelvtanárainak követelményrendszere. Bolyai Hírek 1994. II. 7. szám

Simon Á.: A vegyivédelmi alegységek vegyivédelmi biztosítása. Szakelméleti Fórum. MH VVSzlő-ség kiadványa 1994. Nyt. sz.: 381/558

Simon Á.: A biztonságtechnikai mérnökképzés. Pedagógiai, Módszertani Továbbképzés. 1994. BJKMF kiadvány

Simon Á.: A környezetvédelmi kiképzés és nevelés feladatai. Hadtudomány 1995. 2. szám

Simon Á.: Hozzászólás a Katonai Logisztka c. kiadvány 1994. 3. számában megjelent. „ Munkavédelmi, biztonságtechnikai oktatás, képzés jelene és jövője” c. cikkhez. Katonai Logisztika 1995. 2. szám

Simon Á.: A hivatásos vegyivédelmi tiszthelyettes, valamint tartalékos tisztképzés tapasztalatai, további fejlesztésének lehetőségei. Vegyivédelmi Évkönyv 1996

Simon Á.: A vegyivédelmi tanszék jövőbeni feladatai. Bolyai Szemle 1998. 2. szám

Simon Á.: A BJKMF-án folyó biztonságtechnikai, környezetvédelmi, valamint sugárvédelmi oktatás és kutatás feladatai. Bolyai Szemle, 1999. Különszám. 43-59. old

Simon Á., Gyulai G.: A honvédség személyi állománya, illetve a radioaktív sugárzó anyagokkal foglalkozásszerűen foglalkozó honvédségi személyek sugárterhelésének ellenőrzési lehetősége. Bolyai Szemle 2000. 2. szám. 139-159. old

Simon Á.: A vegyi- és környezetbiztonsági szakosztály munkájának tapasztalatai és várható feladatai. Bolyai Szemle 2000. 2. szám. 159-174. old

Simon Á.: Vegyivédelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály. A tízéves Magyar Hadtudományi Társaság Bp. 2000 MHTT 185-192 old

Simon Á.. Bemutatom a BJKMFK vegyivédelmi- és biztonságtechnikai tanszéket. Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum. 2001. 7. szám. 20-21 old

Simon Á.: A környezetvédelem aktuális feladatai a katonai szektorban. Bolyai Szemle 2001. Különszám. 5-17. old

Simon Á.: A MH ABV védelmi támogatásának feladatai, prioritások. Bolyai Szemle 2003. 4. szám. 17-30. old

Simon Á.. A vegyi fegyverek alkalmazásának lehetőségei terroristák által. Bolyai Szemle 2005. 1. szám. 200-2010 old

Simon Á.: A békeműveletek várható ABV és környezeti veszélyforrásai. Bolyai Szemle 2005. 2. szám. 143-155 old

Kiss S., Simon Á.: A terrorizmus hatása a biztonságtechnikára és a biztonságtechnikai mérnökképzésre. Hadtudomány 2005. 2. szám. 77-85 old

Kiss S., Simon Á.: Az értékszállítás biztonságának megszervezése biztonságtechnikai aspektusból. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2005. 1. szám. 131-140 old

Kiss S., Kovács T., Simon Á.: ABV védelmi beosztásokra felkészítő tanfolyamok. Új Honvédségi Szemle 2006. 1. szám. 73-84 old

Kiss S., Simon Á.: Együttműködés a ZMNE Hadmérnöki Kar és a BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Kar között a biztonságtechnikai mérnök (tiszt) képzésben. Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum 2006. 1. szám. 24. old

Kiss S., Simon Á.: ABV felderítés a béketámogató műveletekben. Bolyai Szemle 2006. 3. különszám CD melléklet

Kiss S., Simon Á.: A biztonságtechnikai mérnöki mesterszak. Humán Szemle 2006. 4. szám. 34-42 old

Á. Simon.-S.Kiss: NBC roconnaissance metods. AARMS pp241-253 Volume7 Issue2 2008
Kiss S.- Simon Á.: ABV felderítési módok, módszerek. Bolyai Szemle 2007 3.sz. 39-51 old.
Kiss S.- Simon Á.: Fontosabb személyek szállításbiztosítása. Bolyai Szemle 2010 Különszám 3-25 old.