Dr. Legeza László

Szervezet: 
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Csoport: 
Nyugdíjas oktató
Beosztás: 
címzetes egyetemi docens
E-mail: 
legeza.laszlo [at] bgk.uni-obuda.hu
Telefon: 
+36-1-666-5384
Mellék: 
5384
Szoba: 
NFV. 3.
Dr. Legeza László
Oktatási tevékenység: 

Gondozott tárgyak

• Mechanika I-II-III.
• Mérnöki etika

Oktatásban való részvétel

• Gépészmérnök BSc szak
• Mechatronika MSc szak
• Had- és biztonságtechnika MSc szak
• Mechanika I-II-III.
• Mérnöki etika

Publikációk: 

Tudományos cikkek, dolgozatok

• Örvös, M. – Legeza, L. – Reuss, P.: Errors of the Geckeler Approximation for Conical Scells. Periodica Polytechnica, Vol. 19. No. 3. Budapest, 1975. P. 177–182.
• Legeza L.: Szemcsés anyaghalmaz légtechnikai ellenállásának és hőátadási tényezőjének együttes vizsgálata. GÉP, XXXII. évf. 8. szám, 1980. 294–299. oldal.
• Legeza László: Egyenáramú mészégető aknakemence kialakításának elméleti alapjai. BME Gépészmérnöki Kar, 1980. (Egyetemi doktori disszertáció)
• Legeza László: Forgókemence acélköpeny szilárdsági számításai. GÉP, XXXIV. évf., 1982. 7. szám, július. 262–265. oldal.
• A. Kovács – V. Stenger – G. Földiák – L. Legeza: Evaluation of Irradiated Ethanol-monochlorobenyene Disimeters by the Conductivity Method. International Atomic Energy Agency, Vienna, 1985. p. 135–142.
• Legeza L. – Verdes Sándor: Szélosztályozók tervezése és vizsgálata személyi számítógép segítségével. Építőanyag, XXXVIII. évf., 1986. 3. szám, 74–78. oldal.
• Körtvélyesi G. – Legeza L.: Rugalmas zsugorkötés végeselemes számítása. GÉP XLI. évf. 1990. március. 110–113. oldal.
• Legeza László: Magyar Cserkészszövetség. In: ISMerős. Az Ifjúsági és Sportminisztérium Lapja. II. évf. 1. sz. 2002. március. 28–29. old.
• Legeza L.: A mérnöki etika oktatásának szerepe a műszaki felsőoktatásban. Mérnök Újság. XI. évf., 6. szám, 2004. június, 38–40. oldal.
• T. Szarvas – L. Legeza – L. Víz – A. Kovács – V. Lieskovsky: Model experiments and remarks on the radiocarbon dating of the Shroud of Turin (Possible reasons on the unexpected/contraversal results of the radiocarbon dating of the Shroud of Turin) 2005.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj statikája. KARD ÉS TOLL 2005/2. 142–154. old.
• Legeza László: Középkori pálos építészet a Kárpát-medencében. In.: Decus Solitudinis Pálos évszázadok. Szent István Társulat. (Szerk.: Sarbak Gábor) Budapest, 2007. 544-548. old.
• Horváth Sándor – Legeza László: Pilisszentkereszti Klastromkert. Tanulmány. Pilisszentkereszt, 2008.
• Horváth, S., Gáti, J., Legeza, L.: 100 éves a Galamb József tervezte T-modell. GÉP 2008/09.

Tudományos előadások

• L. Legeza – S. Verdes: Auslegung und Untersuchung von Windsichtern mittels personal computer. 22. Diskussionstagung Zerkleinern und Klassieren, Freiberg, 1985.
• Legeza L.: Szemcsés anyaghalmazok és fluidumok közötti kölcsönhatások vizsgálata. V. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 1987.
• Horváth, S. – Kósa, Cs. – Legeza, L.: Bemessung und Optimierung von Förderbändern mit Hilfe eines Personal-Computers. Berg- und Hüttenmännischer Tag, Bergakademie Freiberg, 1988.
• Horváth S. – Kósa Cs. – Legeza L.: Szállítószalagok méretezése és optimálása személyi számítógéppel. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola XII. Tudományos Ülésszak. 1988.
• Kósa Csabáné – Körtvélyesi Géza – Legeza László: Zsugorkötés tervezése CAD rendszerrel. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszaka. 1989.
• Körtvélyesi Géza – Legeza László: Szupercentrifuga forgórész szilárdsági számítása végeselem módszerrel. Géptervezők VIII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 1991.
• Kósa Csaba – Körtvélyesi Géza – Legeza László: Történelmi íjak ergonómiai és dinamikai jellemzőinek kapcsolata. Ergonómiai Szakemberek Találkozója és Továbbképzése c. konferencia. Szirák, 1996.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A mérnöki etika oktatásának szerepe a műszaki felsőoktatásban. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Csíksomlyó, 2004.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj mechanikája I. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XIII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Szatmárnémeti, 2005.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A tésztahídépítő versenyek szerepe a mechanika oktatásában. Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvénye (MOHR), Pécs, 2005. szeptember 23-24.
• Legeza László: Időutazás Pilis monostorába. III. Béla emlékünnepség és konferencia. Pilisszentkereszt, 2005. október 13.
• Legeza László: Középkori pálos építészet a Kárpát-medencében. VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia. PPKE-Piliscsaba, 2006. október 16-18.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj mechanikája III. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XV. Nemzetközi Gépész Találkozó, Kolozsvár, 2007. április 26-29.
• Legeza László: A Kárpát-medence piarista építményei képekben. Piarista Rendtörténeti Konferencia. PPKE-Piliscsaba, 2007. november 5-6.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A T-modell, a XX. század autója. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XVI. Nemzetközi Gépész Találkozó, Brassó, 2008. május 1–4.
• Szunyogh, G., Horváth, S., Legeza, L.: A CorelDraw alkalmazása a műszaki alaptárgyak oktatásában. A Corel szakmai bemutatónapja, 2008.
• Legeza, L.: Egy 1922-es Ford T-modell restaurálása. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika és orvostörténet köréből, XXV. Ankét, 2008.
• Legeza László: A kukoricaszár, mint biomassza, hőerőművi felhasználásának lehetőségei. XVII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó – OGÉT 2009. Gyergyószentmiklós, 2009. április 23–26.
• Legeza László: Hamuból műtrágya. XVIII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó – OGÉT 2010. Nagybánya, 2010. április 22–25.

Gépészmérnöki kutatások, fejlesztések

• Legeza L. és munkatársai: Nyomástartó készülékek biztonsági szerelvényeinek vizsgálata. Megbízó: Chinoin Rt. (Sanofi-Synthelabo). Budapest, 2004.
• Legeza L. és munkatársai: Állapot felmérési jegyzőkönyv és szakvélemény a Terex Finlay 693 Supertrak típusú kavicsosztályozó géphez. Megbízó: Agrofarm-Ker Kft. Budapest, 2005.
• L. és munkatársai: Kukorica csutka és csuhé, valamint gabonaszalma, mint mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása. Megbízó: Hidasháti Mezőgazdasági Rt. Budapest, 2005.
• Legeza L. és munkatársai: RACK KIT szerkezeti elemek teherbírási vizsgálata. Megbízó: Nejico Kft. Budapest, 2005.
• L. és munkatársai: Erőgépek acélszerkezetének korrózióvédelme. Megbízó: Prangl Hungaria Kft. Budapest, 2005.
• Legeza L. és munkatársai: Alkálifém-borohydrid előállítására alkalmas laboratóriumi méretű készülék kifejlesztése, megtervezése és a prototípusának gyártása. Megbízó: MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet. Budapest, 2006.
• Legeza L. és munkatársai: Megvalósíthatósági tanulmány a kukoricaszár, mint nagy nedvességtartalmú növényi tüzelőanyag erőművi felhasználására. Megbízó: BHD Hőerőmű Zrt. Budapest, 2008.
• Legeza L. és munkatársai: Eljárás kisméretű légszűrők, elsősorban a POREL-100 típusú berendezés vizsgálatára. Megbízó: LASER CONSULT Kft. Budapest, 2010.

Könyvek

• Szacsvay Imre – Szacsvay Péter – Legeza László: Kárpátalja. Officina Nova, Budapest, 1990.
• Legeza László – Szacsvay Péter: Bácska és Bánság. Officina Nova, Budapest, 1992.
• Dudás Bertalan – Legeza László – Szacsvay Péter: Baziliták. Mikes Kiadó, Budapest, 1993.
• Legeza László – Szacsvay Péter: Felvidéki utakon 1–4. kötet. Mikes Kiadó, Budapest, 1994–1998.
• Török József – Legeza László – Szacsvay Péter: Pálosok. Mikes Kiadó, Budapest, 1996
• Török József – Legeza László – Szacsvay Péter: Bencések. Mikes Kiadó, Budapest, 1996.
• Fodor István – Diószegi György – Legeza László: Őseink nyomában. Magyar Könyvklub – Helikon Kiadó, Budapest, 1996.
• Legeza László – Legeza Tibor: A Ligęza - Legeza család története. Magánkiadás. Budapest, 1997.
• Hervay F. Levente – Legeza László – Szacsvay Péter: Ciszterciek. Mikes Kiadó, Budapest, 1997. (Második kiadás 2005-ben)
• Török József – Legeza László: A 350 éves Központi Papnevelő Intézet. Mikes Kiadó, Budapest, 1998.
• Török József – Legeza László: Máltaiak. Mikes Kiadó, Budapest, 1999
• Török József – Legeza László: A Hittudományi Kar Története. Mikes Kiadó, Budapest, 1999.
• Török József – Legeza László: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Mikes Kiadó, Budapest, 1999
• Török József – Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Mikes Kiadó, Budapest 1999.
• Török József – Legeza László: A magyar egyház évezrede. Mikes Kiadó, Budapest, 2000
• Török József – Legeza László: Székesfehérvár évezrede. Mikes Kiadó, Budapest, 2000
• Török József – Legeza László: A váci püspökség évezrede. Mikes Kiadó, Budapest, 2001.
• Török József – Legeza László: Kartauziak. Mikes Kiadó, Budapest, 2001.
• Kovács Imre Endre – Legeza László: Premontreiek. Mikes Kiadó, Budapest, 2002
• Török József – Mózessy Gergely – Legeza László: Jubilæum Dioecesis Alba-Regalensis. Mikes Kiadó, Budapest, 2002.
• Legeza László: Burgenland. Várvidék és az Őrség. Mikes Kiadó,Budapest, 2003.
• Legeza László: Mérnöki etika. Akadémiai Kiadó – Mikes Kiadó Budapest, 2004.
• Berg Tamás – Gyalog László – Legeza László – Szászi András: Értékek az utak mentén. Állami Közúti Műszaki és Információs Kht., Budapest, 2005.
• Hervay F. Levente – Legeza László – Szacsvay Péter: Ciszterciek (második kiadás) Mikes Kiadó,Budapest, 2005.
• Legeza László (szerk.): Egy magyar anya naplója. Mikes Kiadó, Budapest, 2006.
• Török József – Legeza László – Szacsvay Péter: Pálosok (második, bővített kiadás). Mikes Kiadó, Budapest, 2006.
• Füzes Ádám – Legeza László (szerk.): Memoriæ tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Mikes Kiadó, Budapest, 2006.
• Borián Tibor – Koltai András – Legeza László: Piaristák. Mikes Kiadó, Budapest, 2007.
• Legeza László (szerk.): Windisch István köszöntése hatvanadik születésnapján. Mikes Kiadó, Budapest, 2008.
• Török József (szerk.): Rokay Zoltán köszöntése. Tanulmányok és írások Rokay Zoltán hatvanadik születésnapjára. Mikes Kiadó, Budapest, 2008
• Gáti, J., Horváth, S., Legeza, L.: A XX. század autója - 100 éves a Ford T-modell. Budapesti Műszaki Főiskola, 2008
• Török József – Legeza László: Máltaiak (második, bővített kiadás) Mikes Kiadó, Budapest, 2009.
• Legeza László (szerk.): Biai Simon István. Mikes Kiadó, Budapest, 2009.
• Gánicz Tamás – Legeza László – Terdik Szilveszter: Nemzeti szentélyünk, Máriapócs (magyar és angol nyelven). Mikes Kiadó, Budapest, 2009.
• Legeza László: A budai Szent Flórián-templom. Mikes Kiadó, Budapest, 2011.