Körtvélyesi Géza

Szervezet: 
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet
Csoport: 
Nyugdíjas oktató
Beosztás: 
címzetes egyetemi docens
E-mail: 
kortvelyesi.geza [at] bgk.uni-obuda.hu
Telefon: 
+36-1-666-5384
Mellék: 
5384
Szoba: 
NFV. 3.
Körtvélyesi Géza
Oktatási tevékenység: 

Gondozott tárgyak

• Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek II-III.
• Gépszerkezettan I-II-III.
• Szakdolgozat

Oktatásban való részvétel

• Gépészmérnök BSc szak
• Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek II-III.
• Gépszerkezettan I-II-III.
• Szakdolgozat

Publikációk: 

Tudományos cikkek, dolgozatok

• Körtvélyesi G. – Legeza L.: Rugalmas zsugorkötés végeselemes számítása. GÉP XLI. évf. 1990. március. 110–113. oldal.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj statikája. KARD ÉS TOLL 2005/2. 142–154. old.

Tudományos előadások

• (Társszerzővel) Gépjármű-fődarabok élettartam vizsgálata és növelése korszerű felújítási és javítási technológiák alkalmazásával. BDMF Tudományos űlésszak kiadványa, Bp. 1986.
• Kósa Csabáné – Körtvélyesi Géza – Legeza László: Zsugorkötés tervezése CAD rendszerrel. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszaka. 1989.
• Körtvélyesi Géza – Legeza László: Szupercentrifuga forgórész szilárdsági számítása végeselem módszerrel. Géptervezők VIII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 1991.
• (Társszerzővel) Nyomástartó héjak szilárdsági vizsgálata. Géptervezők VIII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 1991.
• Kósa Csaba – Körtvélyesi Géza – Legeza László: Történelmi íjak ergonómiai és dinamikai jellemzőinek kapcsolata. Ergonómiai Szakemberek Találkozója és Továbbképzése c. konferencia. Szirák, 1996.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A mérnöki etika oktatásának szerepe a műszaki felsőoktatásban. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Csíksomlyó, 2004.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj mechanikája I. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XIII. Nemzetközi Gépész Találkozó, Szatmárnémeti, 2005.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A tésztahídépítő versenyek szerepe a mechanika oktatásában. Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvénye (MOHR), Pécs, 2005. szeptember 23-24.
• Horváth Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A magyar íj mechanikája III. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XV. Nemzetközi Gépész Találkozó, Kolozsvár, 2007. április 26-29.
• Sándor – Körtvélyesi Géza – Legeza László: A T-modell, a XX. század autója. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, XVI. Nemzetközi Gépész Találkozó, Brassó, 2008. május 1–4.

Gépészmérnöki kutatások, fejlesztések

• Körtvélyesi Géza és munkatársai: Kukorica csutka és csuhé, valamint gabonaszalma, mint mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása. Megbízó: Hidasháti Mezőgazdasági Rt. Budapest, 2005.
• Körtvélyesi Géza és munkatársai: RACK KIT szerkezeti elemek teherbírási vizsgálata. Megbízó: Nejico Kft. Budapest, 2005.
• Körtvélyesi Géza és munkatársai: Megvalósíthatósági tanulmány a kukoricaszár, mint nagy nedvességtartalmú növényi tüzelőanyag erőművi felhasználására. Megbízó: BHD Hőerőmű Zrt. Budapest, 2008.

Könyvek

• (Társszerzőkkel) Ábrázoló geometria. Kiegészítés. MÜK. Főiskolai jegyzet. 1995.
• (Társszerzőkkel) Gépelemek tankönyv. 2008.