Munkavédelmi szakmérnök és szakember

(frissítve: 2020.01.04)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

KERESZTFÉLÉVBEN IS!

Információ: A képzés weblapja
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet:
666-5314, munkavedelematuni-obuda.hu.

MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (NEM MÉRNÖKÖKNEK):

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Munkavédelmi szakember

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány.
képzési és kimeneti követelmények, valamint a mintatanterv (keresztféléves vagy normál) innen letölthetők.

MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ( MÉRNÖKÖKNEK):

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Munkavédelmi szakmérnök

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél
képzési és kimeneti követelmények, valamint a mintatanterv (keresztféléves vagy normál) innen letölthetők.

MINDKÉT SZAKON:
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A képzésen megszerezhető végzettség feljogosít a Munkavédelmi Törvényben meghatározott, felsőfokú munkavédelmi képzettséghez kötött munkakörök és tevékenységek ellátására.
Időbeosztás
A normál képzés szeptember elején, a keresztféléves képzés február elején indul, félévenként 12 alkalommal szombat 9-18 óráig, labor gyakorlatok félévenként maximum 4-6 alkalommal péntek délután 14.25-től (a képzés kezdési időpontjáról levélben értesítjük a jelentkezőket). A vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 
Költségek
A képzés költségtérítéses, díja 170.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 
szeptemberi kezdésnél: augusztus 15. 
februári kezdésnél (keresztfélév): január 15.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és egy diplomamásolatot kérjük juttassa el az alábbi címre:
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, GBI
1081 Budapest Népszínház u. 8. (térkép)
vagy beszkennelve: munkavedelematuni-obuda.hu ()