Robbantástechnikai szakmérnök és szakember SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

(frissítve: 2020.05.30.)

Információk kérhetők: 

Felnőttképzési Központ
Kiss Anikó, kiss.anikoatbgk.uni-obuda.hu (+36 1 666 5460)


jelentkezési lap: letölthető innen
Tanterv: letölthető innen
Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt
Információ a szakról megtekinthető itt

Előregisztráció a képzésre >>>

ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (NEM MÉRNÖKÖKNEK)

A felvétel feltétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Robbantástechnikai szakember

ROBBANTÁSTECHNIKAI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (MÉRNÖKÖKNEK)

A felvétel feltétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett, illetve a korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi MÉRNÖKI oklevéllel rendelkezik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Robbantástechnikai szakmérnök

MINDKÉT SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

 1. 1.) A képzési idő:
  4 félév, 448 kontakt óra
   
 2. 2.) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  120 kredit
   
 3. 3.) Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A negyedik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
   
 4. 4.) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
  A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
   
 5. 5.) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
   
 6. 6.) A záróvizsga részei:
  A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
  A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
   
 7. 7.) A záróvizsga tárgyai:
  • Ipari robbantástechnika
  • Robbantásos cselekmények elleni védelem;
   

Időbeosztás

A normál képzés szeptember elején, a keresztféléves képzés február elején indul, félévenként 14 alkalommal szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 195.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő:  2020. augusztus 10.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 12.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és egy diplomamásolatot kérjük juttassa el az alábbi címre:
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, FKK
1081 Budapest Népszínház u. 8. (térkép)

vagy szkennelve a hasillo.gyorgyatbgk.uni-obuda.hu címre küldeni.


Cikkek és érdekességek

Kéményrobbantáson a robbantástechnikai szakmérnök-hallgatók

2020. január 29.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/01/29/kemenyrobbantason-robbant...

Robbantástechnikai szakmérnökök terménytároló siló és kéményrobbantáson

2020. máricus 23.

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/03/23/robbantastechnikai-szakme...