Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén

(frissítve: 2020.01.05)

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
„SPECIALISTA MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN”
képzést indít szakirányú továbbképzési szakon.

A képzés elvégzésével hallgatónk képessé válik a munkahelyi események minősítésére , és annak eldöntésére, hogy az munkabaleset, fokozott expozíció vagy a foglalkozási megbetegedésnek számít. Az esemény minősítésének megfelelően képes lesz a keletkezési körülmények szakszerű kivizsgálására, a kiváltó okok azonosítására, javító intézkedések kezdeményezésére, megelőzési módszerek kialakítására és bevezetésére és a jogszabályokban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítésére.

A végzettek képesek lesznek a vállalatoknál vagy munkavédelmi szolgáltatóknál előforduló munkabaleset, fokozott expozíció vagy a foglalkozási megbetegedés kezelésére, és szakszerűen együttműködni a hatóságokkal, és kommunikálni az érintettekkel.

Információ: munkavedelematuni-obuda.hu.

Felvételi követelmények

 • - Orvos- és egészségtudomány képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és munkaegészségügyi / foglalkozás-egészségügyi / üzemorvosi szakképzettség vagy
 • - műszaki, természettudomány, agrár képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakképesítés; vagy
 • - társadalomtudomány; jogi; közigazgatás, rendészeti és katonai; informatika; gazdaságtudományok; bölcsészettudomány képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakmérnök vagy munkavédelmi szakember szakképzettség.

Időbeosztás

A képzési idő: 2 félév

A képzés szeptember elején, legalább 20 fő jelentkezésével indul, félévenként 12 alkalommal szombat 9-18 óráig, labor gyakorlatok félévenként maximum 4-6 alkalommal péntek délután 14.25-től (a képzés kezdési időpontjáról levélben értesítjük a jelentkezőket). A vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 265.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: augusztus 15.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és egy diplomamásolatot kérjük juttassa el az alábbi címre:
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, GBI
1081 Budapest Népszínház u. 8.
vagy beszkennelve: munkavedelematuni-obuda.hu

Képzés helyszínei:

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, GBI
1081 Budapest Népszínház u. 8.

Óbudai Egyetem
Budapest Kiscelli utca 78-80.

Tantárgyak:

I. félév

 • Eseménykivizsgálási eljárásrend és jogi szabályozás
 • A munkavégzés tárgyi és szervezési feltételei
 • A megbetegedések foglalkozási eredetének azonosítása
 • Munkahigiénés mérések
 • Munkabaleseti, foglalkozási, foglalkozással összefüggő betegségi statisztika

II. félév

 • A munkavégzés személyi feltételei
 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Kockázatkezelés
 • Az eseménykivizsgálás pszichológiai tényezői
 • Szakdolgozat

Megjegyzés: A megszerezhető végzettség önmagában nem jogosít fel a Munkavédelmi Törvényben meghatározott, munkavédelmi képzettséghez kötött munkakörök és tevékenységek ellátására, hiszen felvételi követelmény a munkavédelmi / munkaegészségügyi szaktevékenységre jogosultság.

 

Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 
szeptemberi kezdésnél: augusztus 10. 
februári kezdésnél (keresztfélév): január 10.

Egyéb információk:  A képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve szombati napokon, esetenként péntek délutánonként kerül sor.

Csatolmány: