Tűzvédelmi szakmérnök

(frissítve: 2020.01.05)

Információk kérhetők: 

Felnőttképzési Központ
Kiss Anikó, kiss.anikoatbgk.uni-obuda.hu (+36 1 666 5460)


jelentkezési lap: letölthető innen
Tanterv: letölthető innen
Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt
Információ a szakról megtekinthető itt

Előregisztráció a képzésre >>>

TŰZVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A felvétel feltétele:

Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki Műszaki képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett mérnöki alapdiplomával rendelkezik (BSc), illetőleg mérnöki diplomája van (MSc)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Tűzvédelmi szakmérnök

A SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

 1. 1.) A képzési idő:
  4 félév, 386 kontakt óra
   
 2. 2.) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
  120 kredit
   
 3. 3.) Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A negyedik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
   
 4. 4.) A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
  A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
   
 5. 5.) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
   
 6. 6.) A záróvizsga részei:
  A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
  A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
   
 7. 7.) A záróvizsga tárgyai:
  • Tűzvédelmi berendezések tervezése
  • Tűzoltás és kárelhárítás
  • Létesítés és használat tűzvédelme

 

Időbeosztás

A képzés szeptember elején indul, félévenként 14 alkalommal pénteki, illetve szombati napokon. 

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 180.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 10.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 12.

Egyéb információk:  A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, kéthetenként péntek-szombati napokon kerül sor.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és egy diplomamásolatot kérjük juttassa el az alábbi címre:
Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, FKK
1081 Budapest Népszínház u. 8.

vagy szkennelve a fkk.adminatbgk.uni-obuda.hu címre küldeni.

Tantárgyi programok letöltése: