Az akkreditáció előnye és hátrányai

Hány kreditet lehet akkreditáltatni?

Az oklevél kiadásának egyik feltétele: a képzés kreditértékének (210 kredit) 35%-át az intézményben köteles teljesíteni.

Melyek az akkreditálás feltételei?

Csak olyan tárgyat lehet akkreditáltatni, melynek van kreditértéke, OKJ bizonyítvánnyal rendelkezők, Technikum elvégzését követően az elvégzett tárgyakról nem adhatnak be akkreditációt.

Lehet-e többször akkreditáltatni?

Tanulmányok folyamán csak egyszer lehet beadni Kreditátviteli Kérelmet.

Mennyi a díja?

Jelenleg, a befogadott tárgyak után 1000,-Ft/tárgy díjat kell fizetni, melyet utólag a Tanulmányi Osztály ír ki a Neptun rendszerben.

A kérvényt kinek kell címezni?

Van rá formanyomtatvány, mely letölthető: Formanyomtatványok menüből.

Mi a következménye tanulmányi ösztöndíjra nézve?

Hozott kreditek beszámítása, nulladik félévre akkreditált kreditek beszámítása az ösztöndíj-mutatóba a következő képlettel számítandó:

Ösztöndíj-mutató = (Σ(kreditpont x érdemjegy)/30) x M,
ahol M =(összesen teljesített kredit–akkreditált kreditek száma)/aktív félévek száma x 30.

Ezt a kompenzációt addig kell alkalmazni, amíg a hallgatót utol nem éri az évfolyam teljesíthető kreditek számában.

Forrás: Tanulmányi Vizsgaszabályzat 50.§. (11) bek.

Tanterv változása esetén, az akkreditálás miatt egy "kifutó" tantervbe kerülhet besorolásra, emiatt minden tárgyat teljesíteni kell minden félévben, mert a "kifutó" tanterv tárgyai csak felmenő rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Állami ösztöndíjas/részösztöndíjas hallgatók önköltségre történő átsorolásánál nem vehetőek figyelembe az akkreditált félévre kerülő kreditek, csak az aktív féléven teljesített kreditek.

Mi az előnye az akkreditációnak?

Egyetlen előnye, hogy a megszerzett kreditek nem vesznek el, és a korábban teljesített tárgyakat nem kell újra teljesíteni, esetleg önköltségi díjat fizetni a tárgyakért.

Erasmus akkreditáció?

Erasmus akkreditációról az Erasmus menüben található információ.