Szakirányválasztás a 2019/20/1 félévre a nappali biztonságtechnikai mérnöki szakon

Tájékoztató
a nappali biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2018/19 tanév második félévében szakirányt választhatnak azok a 2017-ben felvett („E” tanterves) nappali biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok, akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került).

Akinek kreditátvitellel befogadott biztonságtechnikai szakirányos tárgya van és mégis információbiztonsági specializációt választ, annak a korábban befogadott szakirányos tárgyai mind szabadon választható tárgyak lesznek!

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:

           — biztonságtechnikai
           — információbiztonsági

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2018-19-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2019. május 8-tól 2019. május 26. vasárnap éjfél.

Azoknál a hallgatóknál, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, a rákövetkező héten ezt rögzítjük, így 2019. június 19‑én 13 órától már szakirányos tárgyakat is tudnak majd felvenni az őszi félévre.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbnebt-szep-2017.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály