Oklevél kiadásának folyamata

Az oklevelek kiadására az ünnepélyes diplomaosztó ünnepségen (évente februárban és júliusban) kerül sor.


Oklevelét az a hallgató veheti át, aki adott szakon abszolvált (végbizonyítványt szerzett), majd sikeres záróvizsgát tett, és a szakon az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítésének is eleget tett, (bemutatta a TO ügyintézőnél az eredeti nyelvvizsgá(i)t, és leadott másolati példány(oka)t is abból), melynek rögzítése a Neptun rendszerben is megtörtént.


Az a végzett hallgató, aki nyelvvizsga hiányában nem vehette át az oklevelét a sikeres záróvizsgát követően, az alábbi eljárási rend szerint juthat hozzá az okleveléhez a későbbiekben:

 1. A nyelvvizsga bizonyítvány(ok) beszkennelt másolatát kell eljuttatnia e-mail-ben a korábbi TO ügyintézőnek, melyben telefonos elérhetőséget is meg kell adnia. Személyesen is bemutatható (TO félfogadási idejében) a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány, ekkor viszont be kell mutatni a leckekönyvet is.
   
 2. A Tanulmányi Ügyintéző az oklevél mintalapját átadja a Dékáni Hivatalnak, ahol elkészítik az oklevelet, és erről értesítik a megadott elérhetőségen a hallgatót.
   
 3. Az oklevél átvétele előtt, először a Tanulmányi Osztályon be kell mutatnia a  nyelvvizsga bizonyítvány (ok) eredeti példányát valamint a korábbi leckekönyvét is magával kell hoznia. A nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti példányát akkor is be kell mutatni, amennyiben a hallgatónak ún. elektronikus leckekönyve volt.
   
 4. Az oklevél kiállítása a nyelvvizsga bizonyítvány e-mailben elküldött vagy személyesen bemutatásától számított 30 napon belül történik meg.
   
 5. A fenti értesítést követően a TO félfogadási idejében van lehetőség az oklevél átvételére. Lehetőség van az oklevél meghatalmazott útján történő átvételére is, egy hivatalos, két tanú által aláírt meghatalmazás bemutatásával.

FONTOS! Az oklevél kiállítását csak és kizárólag a keményfedeles nyelvvizsga bizonyítvány kézhez vétele után lehet elindítani. Igazolást nem fogadunk el.

Oklevél másolatához vagy másodlatához a TO oldaláról a Formanyomtatványok menüből letölthető kérelmet kell kitölteni és eljuttatni e-mailben a Tanulmányi Osztályvezetőnek. A kérelem elküldésétől számított 30 napon belül készül el az oklevél másolata vagy másodlata.