Fizika-kémia labor

A Fizika-Kémia Laboratórium bemutatása

Helyiség: II. em. 212

Telefon: +36-1-666-5433

Laborvezető: Haraszti Ferenc

A labor célja: Bsc gépész, mechatronika, biztonságtechnika, munkavédelmi szakmérnöki képzésben résztvevő nappali és levelező rendű hallgatók természettudományos, méréstechnikai ismereteinek elmélyítése. Szakdolgozat, TDK, OTDK, PhD dolgozatok labormunkáinak, méréseinek támogatása, megvalósítása. Közreműködés K+F+I együttműködések lebonyolításában.

A labor feladata:

1. Mérnöki fizika, Természettudományok alapjai laborfoglalkozások tartása (Mikrohullámok vizsgálata, Planck állandó meghatározása, Lineáris hőtágulási együttható mérése, Viszkozitás mérés, Anyagvizsgálat spektroszkóppal, Villamosság biztonsága stb.).

A laboratóriumban számos mérést végzünk ipari kapcsolatok bevonásával.  Ferrofluidos tömítés vizsgálata, ausztenites rugó acél korróziós jellemzése, tömeg és sűrűségmérések, levegő minőség vizsgálatok, biogáz kísérleti mérések, vízminőség analizálás.

2. Kémia laborfoglalkozás (Konduktometriás titrálás, pH mérés, Ion vizsgálat spektrofotométerrel, Vízvizsgálat, Oldat készítés, Galvanizálás stb.)

A hallgatók méréseiket nyitott labor rendszerben végzik. Ők határozzák meg melyik mérést mérik, mely időpontban a félév folyamán. Az elvégzett gyakorlatokról megtanulnak jegyzőkönyvet készíteni, melyeket a félév végén az oktatók elbírálnak.

3. Villamosság biztonsága munkavédelmi szakmérnök laborfoglalkozás (Szigetelési ellenállás meghatározása, Érintésvédelmi mérések stb.)

Főbb eszközeink:

 • spektrofotométer,
 • konduktométer,
 • pH mérő,
 • analitikai mérleg,
 • rétegvastagság mérő,
 • spektroszkóp,
 • V-A mérő,
 • wheatstone-híd,

 • festék vizsgáló berendezés,
 • frekvenciagenerátor
 • váltó- és egyenáramú tápegység
 • szárító szekrény
 • elszívó berendezés
 • hőkamera
 • galvanométer