Munkatársak

Név: Prof. Dr. Goda Tibor János DSc
Beosztás: egyetemi tanár, Intézetigazgató, Doktori Iskola vezető
Iroda/telefonszám: J.2.203.4./06-1-666-7107
Email cím: goda.tibor@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Mechanika I., Mechanika II.
– Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek II.
– Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek III.
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Mechanics II., Mechanics III.
– Machine Design II., Machine Design III.
Konzultációs időpont: Csütörtök, 10:00-11:00
Önéletrajz

Név: Bakosné Dr. Diószegi Mónika
Beosztás: Egyetemi docens, Intézetigazgató helyettes
Iroda/telefonszám: J.2.203.B / 06-1-666-5452
Email cím: dioszegi.monika@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Mechanika I., Mechanika II., Mechanika III.
– Gépelemek I., Gépelemek II., Gépelemek III.
– Biogáz kutatás és előállítás
– Patronálás
Konzultációs időpont: szerda, 12:30-13:15
Önéletrajz:

Név: Dr. Ancza Erzsébet
Beosztás: egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Iroda/telefonszám: N. Fsz. 43. /+36 1 666-5422
Email cím: ancza.erzsebet@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek I.
– Géprajz, gépelemek, gépszerkezetek II.
– Mechanika III.
– Patronálás.
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Machine Design I.
Konzultációs időpont: csütörtök, 13:00-14:00.

Név: Baksa Noémi
Beosztás: Ügyvivő szakértő
Iroda/telefonszám: J.2.203.4. / 06-1-666-7106
Email cím: baksa.noemi@bgk.uni-obuda.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig: 09:00-11:00
Tárgykódok kezdete: BT

Név: Balogh József
Beosztás: mestertanár, ipari kapcsolatok kari koordinátor,         dékáni titkárságvezető
Iroda/telefonszám: A. épület 15. szoba
                               +36/1-666-5312
                               +36/30-343-7208
Email cím: balogh.jozsef@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak: 
– Gépészmérnöki ismeretek
– Géprajz, gépelemek és gépszerkezetek I-II.
– Mechanika I., Mechanika II.,
– Projektmunka tantárgy, Szakdolgozat, TDK
– Felzárkóztató kurzusok
Konzultációs időpont: Szerda, 11:40 – 13:20, A épület 15.
Szakmai önéletrajz

Név: Beke Éva
Beosztás: Egyetemi tanársegéd
Iroda/telefonszám: J.1.102.1. /+36 1 666-5453
Email cím: beke.eva@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Közgazdasági és Vállalkozási alapismeretek
– Üzleti Kommunikáció
– Projektmenedzsment alapjai
-Tanulásmódszertan és kreatív megoldások
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Business Communication
– Basic of Project Management
– Learning methodology and creative solutions
Konzultációs időpont
Szakmai önéletrajz

Név: Besenyő János
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda/telefonszám: A épület, 317.
Email cím: besenyo.janos@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Afrikai békefenntartó-béketámogató műveletek
– Afrikai hadiipar állapota, helyzete, a nagyhatalmak érdekeltségei, szerepvállalása
– Afrikai konfliktusok, konfliktus menedzsment
– Műszaki zárak és határzárak alkalmazásának lehetőségei
– Kritikus infrastruktúra védelmének különböző aspektusai
– Magyar katonai és rendőri műveletek Afrikában.
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Various aspects of critical infrastructure protection
– Hungarian military and police missions in Africa
– The role of the defence industry in international great power politics, the development opportunities of the defence industry
– Conflict management
Konzultációs időpont: Minden kedden 10.00 -14.00.
Egyéb időpont egyeztetés a 06-20-558-5579 mobilszámon
Önéletrajz

Név: Cocchioni Vince
Beosztás: Egyetemi Gyakornok
Iroda/telefonszám: J.2.203.1
Email cím: cocchioni.vince@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Mechanika I., Mechanika II., Mechanika III.
– Géprajz alapjai
– Géprajz-gépelemek-gépszerkezetek II.
– Géprajz-gépelemek-gépszerkezetek III.
– Projektmunka
Konzultációs időpont: szerda, 12:00 -13:00
Önéletrajz

Név: Durkóné Varga Nóra
Beosztás: nyelvtanár
Iroda/telefonszám: J.2.203.
Email cím: varga.nora@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– BASAA1BBNE Angol szaknyelv A
– BASAB1BBNE Angol szaknyelv B
Konzultációs időpont: igény szerint
Önéletrajz

Név: Fürstner Igor
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda/telefonszám: J.2.203.
Email cím: furstner.igor@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Géprajz alapjai
– Mechanika
Konzultációs időpont: Kedd, 12:00 – 13:00
Önéletrajz: https://www.linkedin.com/in/igor-fuerstner-aa42821a/

Név: Dr. Hanka László PhD
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda/telefonszám: J.1.106.1
Email cím: hanka.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Matematika I., Matematika II., Matematika III.
– Alkalmazott matematika
– A biztonságtechnika matematikája
– Alkalmazott Matlab
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Mathematics I., Mathematics II., Mathematics III.
– Applied Mathematics
– Mathematics of safety engineering
– Applied Matlab
Konzultációs időpont:  csütörtök 13:00-14:00
Szakmai önéletrajz

Név: Dr. Haraszti Ferenc
Beosztás: Egyetemi tanársegéd
Iroda/telefonszám: J.2.201. / 06-1-666-5454
Email cím: haraszti.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Kémia
– Energiagazdálkodás és környezetvédelem
– Mérnöki fizika mérések
– Mérnöki alapismeretek és mérések
Konzultációs időpont:  szerda 13-14 óráig
Szakmai önéletrajz

Név: Dr. Házi Erzsébet
Beosztás: Tiszteletbeli egyetemi docens
Iroda/telefonszám: J. ép. 201. / +36-1-666-7130
Email cím: hazi.erzsebet@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Mérnöki fizika (Biztonságtechnikai mérnök szak)
-Természettudományok alapjai
Konzultációs időpont: Szerda 9:50-10:35. J 201.
Önéletrajz

Név: Hosszú Ferenc László
Beosztás: Címzetes egyetemi docens, óraadó
Iroda/telefonszám: J.2.203.A / 06-1-666-5457
Email cím: hosszu.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Matematika I.
– Matematika II.
– Matematika III.
Konzultációs időpont: e-mailen történő megbeszélés szerint

Név: Dr. Habil. Imre Emőke
Beosztás: egyetemi docens
Iroda/telefonszám: J.1.102. / 20 2892656
Email cím: imre.emoke@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– BTXMA11BLF Matematika I.
– BBEME1MBLE Mechanika
– BGBMM11MND Mechanika
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– BBXME1ABNE Mechanics
– AIAM doktori iskola: Numerical methods in model fitting problems
Konzultációs időpont: P: 10-11
Önéletrajz

Név: Klie Gábor
Beosztás: mestertanár
Iroda/telefonszám: J.2.203.A / 06-1-666-5457
Email cím: klie.gabor@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Matematika I-II-III.
– Kiegészítések a Matematika I-II-III.tárgyakhoz
Konzultációs időpont:
Kedd 10:00-11:00, Szerda 12:00-13:00, Csütörtök 7:30-9:30

Név: Kocsiné Fábián Margit
Beosztás: Mesteroktató
Iroda/telefonszám: J.2.203.A. / +36 (1) 666-5457
Email cím: kocsine.margit@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Matematika I.
– Matematika II.
– Matematika III.
Konzultációs időpont: Szerda 11:40-12:40

Név: Dr. habil. Kollár Csaba PhD
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Iroda/telefonszám: J.1.102.
Email cím: kollar.csaba@uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:

 • A domotika rendszerek biztonsága (doktoranduszoknak)
 • A mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában
 • A mesterséges intelligencia a műszaki életben
 • A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a biztonságtechnikában (doktoranduszoknak)
 • Adat és információvédelem
 • Az ember-robot interakció biztonsági aspektusa (doktoranduszoknak)
 • Infokommunikációs rendszerek
 • Információbiztonság alapjai
 • Információbiztonsági okmányrendszer ismeretek
 • Informatikai incidensek kommunikációja
 • Informatikai incidensek kommunikációja
 • Rendszerek információbiztonsági üzemeltetése
 • Tanulásmódszertani és kreatív megoldások
 • Tanulásmódszertani és kreatív megoldások a Biztonságtechnika szakmában a XXI. Században

Konzultációs időpont:
Önéletrajz

Név: Laky Zoltán
Beosztás: gyakornok
Iroda/telefonszám: +36 (1) 666 5474
Email cím: laky.zoltan@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
 – Gépszerkezettan II – III.
 – Mérnöki Fizikai Mérések
 – Projektmunka
 – Szakdolgozatok
Konzultációs időpont: Péntek 13:30-14:30
Önéletrajz

Név:. Dr. Lázár-Fülep Tímea PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus
Iroda/telefonszám: J.2.203
Email cím: lazarfulep.timea@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Mérnöki menedzsment
– Tanulásmódszertan és kreatív megoldások
Oktatott angol nyelvű tárgyak:
– Design of Quality in Safety-Critical Vehicle Systems
– Engineering Management
– Every-body Talks – CUBE Culture and Behaviour
Konzultációs időpont:  emailben egyeztetett időpontban
Önéletrajz

Név: Dr. Paukó Andrea
Beosztás: egyetemi adjunktus
Iroda/telefonszám: J.2.203.2. /+36 (1) 666-7104
Email cím: pauko.andrea@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:

 • Mechanika I.
 • Mechanika II.
 • Géprajz-gépelemek-gépszerkezetek I.
 • Környezetvédelem
 • Etika

Konzultációs időpont: előre egyeztetett időpontban

Név: Paulik László
Beosztás: Tanársegéd
Iroda/telefonszám: J.2.201. / 06-1-666-5454
Email cím: paulik.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Természettudományok alapjai
– Műszaki fizika, Mérnöki fizika
Konzultációs időpont: előre egyeztetett időpontban
Önéletrajz

Név: Dr. habil Szabó Gyula
Beosztás: egyetemi docens
Iroda/telefonszám: J.2.202
Email cím: szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:

 • A munkavédelem szabályozása és intézményrendszere az Európai Unióban és Magyarországon
 • Bevezetés az ergonómiába
 • Biztonságtechnika, ergonómia
 • Ergonómia
 • Esettanulmány (Munkavédelmi szakmérnök képzés)
 • Gépek CE jelölése, műszaki-jogi megfelelősége
 • Munkahelyek ergonómiai kialakítása
 • Munkahelyi egészségmegőrzés
 • Munkavédelem, biztonságtechnika
 • Munkavédelem, ergonómia I.
 • Munkavédelem, ergonómia II.
 • Munkavédelem, ergonómia szervezése
 • Munkavédelmi alapismeretek

Oktatott angol nyelvű tárgyak:

 • OSH Safety Engineering
 • Ergonomics

Konzultációs egyeztetett időpontban. Időpont foglalás: https://doodle.com/bp/gyulaszabó/drszabogyula
Önéletrajz https://munkavedelmitovabbkepzes.hu/szabo-gyula/

Név: Varga Zsuzsa
Beosztás: gyakornok
Iroda/telefonszám: J.2.203/A; +36 1 666 7121
Email cím: varga.zsuzsa@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott magyar nyelvű tárgyak:
– Tanulás módszertan és kreatív megoldások
– Hallgatói tutori rendszer kiépítése
– Szakmaspecifikus többletkövetelmények
– Folyamatjavítás, -fejlesztés I.
Konzultációs időpont: email-ben egyeztetett időpontban
Önéletrajz

Név: Zabóné Dr. Varga Irén PhD
Beosztás: egyetemi adjunktus, német nyelvtanár
Iroda/telefonszám: J.2.203.A. / +36 (1) 666-5457
Email cím: zabone.iren@bgk.uni-obuda.hu
Oktatott német nyelvű tárgyak:
– Deutsch im Beruf
– Projektarbeit Deutsch
– Német szaknyelv A
– Német szaknyelv B
– Német (haladó) nyelv
Konzultációs időpont: Kedd 10.30-11.30
Önéletrajz