Képzéseink

Az intézet jogelődje 1994-ig a Gép- és rendszertechnika szakos hallgatóinak, az 1992-ben életbelépett tanterv szerint pedig a gépészmérnök szak üzemeltető és az autótechnika szakirány hallgatóinak kibocsátó tanszéke volt.

A legújabb F tantervek értelmében gépészmérnök szakon a járműtechnika, repülőműszaki és harcjármű-technikai specializációk, valamint mechatronika szakon a robottechnika és az intelligens irányítási rendszerek specializáció angol és magyar nyelvű képzésének gondozását látjuk el.

Ezekkel a hallgatókkal van az intézetnek szorosabb kapcsolata – oktatja a szaktárgyak többségét, szervezi szakmai gyakorlataikat, felkészíti őket a záróvizsgára. Nálunk készítik szakdolgozatukat, az intézet szervezésében záróvizsgáznak, ennek keretében adnak számot az egyetemen szerzett ismereteikről és megvédik a szakdolgozatukat.

A szakmai törzsanyagban többek között az informatika, az analóg és digitális áramkörök, az irányítástechnika, a pneumatika és hidraulika és a hő- és áramlástechnika területekhez tartozó tantárgyak gondozása is az intézet feladata.

Géptan laborunkat a járműtechnika képzéshez tartozó belsőégésű motorok, szervíztechnika, gépjárműdiagnosztika, valamint hő- és áramlástechnika tartalmú tantárgyak oktatásához szükséges eszközökkel szereltük fel.

Az Ipari robotrendszerek I.-II., a Járműmechatronika, a Programozható áramkörök és vezérlések, a Programnyelvek című tantárgyak színvonalas oktatása jelentős laboratóriumi fejlesztést igényelt.

Laborjainkban helyet kapott többek között egy  PLC vezérléssel PTP, számítógépes vezérlési algoritmussal CP vezérléssel irányítható, saját fejlesztésű lineáris EC szervohajtásokból felépített Descartes koordinátás robot is, valamint egy mechatronikai vizsgáló egység, mellyel a különféle villamos aktuátorok jellegzetességeit lehet meghatározni.

Komplex mechatronikai problémák megoldásának oktatására került kifejlesztésre a különféle anyagokból készült munkadarabok felismerésére és osztályozására alkalmas mintarendszer, amelynek fejlesztésében TDK munkával hallgatóink is részt vállaltak.

A képen látható, hogy a szortírozást egy pneumatikus manipulátor végzi.

Az érzékelést három, más-más mérési elv szerint működő érzékelő és annak feldolgozó egysége látja el.