Szakdolgozat/Diplomamunka általános információk

Az itt leírt adatok tájékoztató jellegűek, Szakdolgozat/Diplomamunka készítéssel kapcsolatosan az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszere (továbbiakban HKR) és Az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje (továbbiakban TÜ) rendelkezései az irányadók.

A Szakdolgozattal és a Diplomamunkával kapcsolatos szabályokat, határidőket és eljárásrendet az

A hallgatónak a TÜ értelmében a Szakdolgozat/ill. Diplomamunka I. tárgy felvételét megelőző szemeszterben kell a (saját vagy oktató által kiírt) témáját a választani kívánt konzulensével egyeztetnie. Intézményi konzulens felkérése kötelező, külső, céges konzulens választható, de nem kötelező.

A határidőket téli és nyári záróvizsga esetén a TÜ tartalmazza.

Az oktató (belső intézményi konzulens) a témát a Neptun rendszerben kiírja, a hallgató pedig feljelentkezik rá. A témajelentkezési időszakot az Oktatási Főigazgatóság határozza meg minden időszakra, melyet a Neptun felületén lehet nyomonkövetni.

Ezt követően vehető fel a Szakdolgozat/ill. Diplomamunka I. tantárgy.

A tárgy félévében (Diplomamunka esetén két egymást követő félévben) a konzulenssel való rendszeres egyeztetés, konzultáció szükséges a dolgozat elkészítéséhez.

A téma véglelgesítésére és titkosítására vonatkozóan a TÜ rendelkezései az irányadóak, a határidőket kérjük betartani!

A szorgalmi időszak végén az intézményi konzulens a tárgyfelelősnek írt emailben igazolja, hogy a hallgató megfelelő mértékben és minőségben konzultált, ez helyettesítheti a papír alapú konzultációs naplót. Amennyiben a Szakdolgozat/ill. Diplomamunka II. tárgyat felvett hallgató a TÜ szerinti aktuális határidőre a dolgozatát feltöltötte a Diplomaportálra (https://diploma.uni-obuda.hu/) és a konzulens bírálatra bocsáthatónak jelöli a dolgozatot, aláírást kap. Az aláírás további feltétele a tárgyfelelős által tartott két kötelező konzultáción való részvétel is.

Az Intézet kizárólag a TÜ mellékleteiből letöltött, vagy a MEI ügyintézőitől kapott Szakdolgozat/Diplomamunka dokumentumokat fogadja el! (https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/)