Intézetünkről

A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet (MEI) – jogelődjei a Gép- és Gépszerkezettan Tanszék (1969-1987), a Gép- és Rendszertechnikai Intézet (1987-1990), a Gépészeti és Rendszertechnikai Tanszék (1990-2000), a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet (2000-2007), és a Mechatronika és Autótechnika Intézet (2008-2015) – a Bánki Donát Főiskola megalakulása óta működik.

Az intézet 1992-től a gépészmérnöki szak autótechnika szakirányának (jelenleg járműtechnika specializáció), 2005 szeptembere óta pedig az akkor újonnan bevezetett mechatronika szak gondozója is.

A mechatronika szak elindításában és kidolgozásában az intézet akkori igazgatójának, dr. Bencsik Attilának meghatározó szerepe volt.

A szakot magyar nyelvű nappali és levelező képzésében, valamint BSc szinten angolul is oktatjuk két választható specializációval.

A hagyományos képzés tanterveitől egészen a ma érvényes legújabb F tantervek kidolgozása, valamint a szakmai tantárgyak többségének tartalommal való megtöltése és oktatása is intézetünk oktatóinak eredményes munkáját fémjelzi.

Az intézet Mechatronikai Intézeti Tanszék és Járműtechnikai Intézeti Tanszék szervezeti egységeiben működve végzi oktatási és kutatási tevékenységét.

Az elmúlt évtizedek tudatos humánpolitikai munkája következtében a fő hangsúlyt – egyaránt a fiatal tehetséges, valamint a tapasztalt minősített oktatók belépésével – az oktatói és kutatói munka minőségének javítására helyeztük.

Az intézet oktató munkájában és kutató-fejlesztő tevékenységében nagyon fontos szerep jutott az intézeti laboratóriumoknak. A villamos labor már 1969-ben is létezett, a Felsőfokú Technikum oktatási igényeihez igazodva, akkori mérték szerint már akkor is korszerűnek ítélhető kivitelben.

A géplabor 1974-ben került a mai helyére, technikai színvonalát tekintve messze elmaradva a követelményektől.

Azóta ezeken a helyeken a mai követelményeknek megfelelő informatikai, pneumatikai, hő-energetikai, áramlástechnikai, műszaki diagnosztikai, méréstechnikai, villamos gépes, mechatronikai és robot-technikai laboratórium került kialakításra.

Az intézet alapító tagként 1994-óta vesz részt a FIOM (Főiskolai irányítástechnikai Oktatásmódszertan Egyesület) munkájában. E „civil” szervezet az egyetemi főiskolai irányítástechnikát művelő tanszékeinek együttműködését hivatott elősegíteni az egységes tematika szerinti oktatás, közös alapképzési jegyzet kiadásával, szakmai egyeztetések megvalósításával.

A BMF (OE jogelődjének) megalakulása óta, a Magyar Tudomány Napja rendezvényeihez kapcsolódva az intézet rendszeresen szervezte a Nemzetközi Mechatronikai Szimpóziumot is. Az utóbbi évtizedben pedig több hallgatói konferenciát is életre hívtak intézetünk oktatói.

Az intézet hagyományteremtő módon évtizedekig az intézet saját hallgatóit búcsúzásképpen a „Gépész Társaság” tagjává fogadta, melyet egy oklevéllel (obsittal) erősített meg.