Tudományos műhelyek

Fuzzy Rendszerek Tudományos Műhely

A Fuzzy Rendszerek Tudományos Műhely az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán működik, elsősorban a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet oktatói gárdájára támaszkodva, annak kutatási és képzési tevékenységére építve. A kutatási tevékenység legfontosabb területei a fuzzy logika, fuzzy következtetési és irányítási rendszerek, fuzzy redukciós technikák. Ugyanakkor tevékenysége kiterjed a többi számítási intelligencia fogalomkörébe tartozó területre is, így a neurális hálózatokra, genetikus algoritmusokra és a hibrid rendszerekre, valamint azok alkalmazásaira. A műhely elsődleges célja tudományos kutatás végzése, az elért eredmények publikálása konferenciákon és tudományos folyóiratcikkekben, nemzetközi fórumokon. A nemzetközi kapcsolatok erősítése szempontjából fontos törekvés a külföldi egyetemekkel történő kapcsolatfelvétel, a meglévő kapcsolatok erősítése, közös kutatások elindítása. Az alkalmazott kutatások támogatása érdekében kiemelt terület a kutatók és az alkalmazásokban érintett ipari partnerek közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába. A kutatócsoport fontos feladatának tartja a hallgatói tehetséggondozást is, a hallgatók tudományos pályán való elindítását, támogatását.


Vezető:

  • Dr. habil Laufer Edit

Tagok:

  • Dr. Frigyik Béla András,
  • Dr. habil. Johanyák Zsolt Csaba,
  • Dr. Lukács Judit,
  • Dr. Nagy István,
  • Prof. Dr. Pokorádi László

Hallgatók:

  • Antal Gábor,
  • Gózon Fanni Zsuzsanna,
  • Szabó Álmos,
  • Yernar Kenzethayev

A Fuzzy Rendszerek Tudományos Műhelyhez kötődő fontosabb tevékenyégek:


A logisztikai robotok világa, vendégelőadás, Németh Attila, Advanced Robotics:

https://bgk.uni-obuda.hu/eloadas-a-logisztikai-robotok-vilagarol/

Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nemzetközi hallgatói konferencia szervezése:

http://www.banki.hu/mei/SzaFARi/2023/index.html

International Mechatronical Student micro-Conference (IMSµC) nemzetközi hallgatói konferencia szervezése:

http://www.banki.hu/mei/IMSmC/2023/index.html

A montenegrói MoDrone céggel közös nemzetközi Knowledge Transfer Experiment (KTE) projekt, An AI-baseD algorithm for optimized 3D dronE fLighT pAth planning, Knowledge Transfer Experiment (KTE), SMART4ALL-872614 „DELTA:

https://www.linkedin.com/posts/modronecompany_drone-algorithm-ai-activity-7025045234862465024-UNXI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop