Az MTA köztestületi tudományos bizottságai Karunk munkatársaival bővültek

Tovább erősödött az ÓE képviselete az Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tudományos bizottságaiban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy több tudományos bizottságban is helyet kaptak az Egyetem oktatói, kutatói. Ez a képviselet tovább bővült a műszaki tudományok területén, a Gépszerkezettani Tudományos Bizottság köztestületi tagjai a 2021-2023-as ciklusra bizottsági taggá választották a Bánki Kar munkatársai közül:

• Dr. Palásti Béla docens prodékánt,

• Prof. dr. Goda Tibort és

• Dr. Czifra Árpád docenst.

Az MTA Hadtudományi Bizottság köztestületi tagjai a 2021-2023-as ciklusra bizottsági taggá választották Prof. Dr. Rajnai Zoltánt, a Bánki Kar dékánját.

A Bánki Kar tudományos kutatói, oktatói az elmúlt évek alatt bizonyították rátermettségüket, szakértelmüket, ami alapján az MTA köztestületi tagjai közé választották őket.

Ezúton is szívből gratulálunk minden érintettnek!