Ösztöndíjak

Bánki Kari Ösztöndíjak:

A kar Dékánja és Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik a tanulmányi tevékenységeiken túlmenően kimagasló teljesítményt nyújtanak az alábbi
kategóriák valamelyikében:

  • Sport
  • Közéleti/Kulturális
  • Szakmai/Tudományos

A pályázatot a hok.banki.hu oldalon található pályázatok felületen kell kitölteni, majd aláírva a P3-as HÖK irodában kell leadni a pályázatban feltüntetett határidőig.


Tanulmányi ösztöndíj

Ezt mindenki alanyi jogon (nem kell rá külön pályázni) kaphatja, aki államilag támogatott képzési formában tanul, és legalább az évfolyam átlag vagy a kari HÖK által meghatározott ösztöndíjmutató felett teljesített az előző félévében. A minimum átlag eléréséért 8 330 Ft, az évfolyamelsőnek pedig 66 000 Ft a jutalma tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan (az évfolyamátlagtól való átlagos eltérés szerint) jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félévetek után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni.


Rendszeres szociális támogatás

A pályázat minden félév elején kerül kiírásra, és 5 hónapra lehet elnyerni. A pályázati kiírás részletesen meghatározza, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni, és még sok nagyon fontos információt tartalmaz, ezért érdemes az elejétől a végéig elolvasni. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik.
A pályázatot az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon kell leadni minden félév előtt, a pályázási időszakban. Az elbírálás a Diákjóléti Bizottság feladata (elnöke: Szőke Levente)


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Köztársasági ösztöndíjat két egymást követő, legalább 4-es átlaggal teljesített félév után (egy teljes tanév) lehet megpályázni. Nem árt, ha van valamilyen egyéb tevékenység is a tanulás mellett, mint például TDK, valamilyen kutatás részvétel, de lehet kulturális vagy sporttevékenység is. A köztársasági ösztöndíjat 10 hónapra ítélik meg, és jelenleg havi 40 000 Ft juttatást jelent, amit nem az intézménytől, hanem az államtól kaphattok.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – Kari felterjesztési rangsorlista 2023/2024. tanév


Bursa Hungarica

Olyan hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kérhetik ezt a támogatást, akik nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanultok, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulók is megpályázhatják. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 ezer forint.


Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

További információk: https://uni-obuda.hu/unkp-2023/


Würth ösztöndíj

A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.
Ennek  keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2023. szeptemberétől 10 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön  az  állami  ösztöndíjon  felül. A pályázatokat 2023. szeptember 29-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztaly@bgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.
A pályázati feltételek az alábbi dokumentumban részletesen olvashatók.

Würth ösztöndíj felhívás 2023