Ösztöndíjak

Bánki Kari Ösztöndíjak:

A kar Dékánja és Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik a tanulmányi tevékenységeiken túlmenően kimagasló teljesítményt nyújtanak az alábbi
kategóriák valamelyikében:

  • Sport
  • Közéleti/Kulturális
  • Szakmai/Tudományos

A pályázatot a hok.banki.hu oldalon található pályázatok felületen kell kitölteni, majd aláírva a P3-as HÖK irodában kell leadni a pályázatban feltüntetett határidőig.


Tanulmányi ösztöndíj

Ezt mindenki alanyi jogon (nem kell rá külön pályázni) kaphatja, aki államilag támogatott képzési formában tanul, és legalább az évfolyam átlag vagy a kari HÖK által meghatározott ösztöndíjmutató felett teljesített az előző félévében. A minimum átlag eléréséért 8 330 Ft, az évfolyamelsőnek pedig 66 000 Ft a jutalma tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan (az évfolyamátlagtól való átlagos eltérés szerint) jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félévetek után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni.


Rendszeres szociális támogatás

A pályázat minden félév elején kerül kiírásra, és 5 hónapra lehet elnyerni. A pályázati kiírás részletesen meghatározza, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni, és még sok nagyon fontos információt tartalmaz, ezért érdemes az elejétől a végéig elolvasni. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik.
A pályázatot az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon kell leadni minden félév előtt, a pályázási időszakban. Az elbírálás a Diákjóléti Bizottság feladata (elnöke: Szőke Levente)


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Köztársasági ösztöndíjat két egymást követő, legalább 4-es átlaggal teljesített félév után (egy teljes tanév) lehet megpályázni. Nem árt, ha van valamilyen egyéb tevékenység is a tanulás mellett, mint például TDK, valamilyen kutatás részvétel, de lehet kulturális vagy sporttevékenység is. A köztársasági ösztöndíjat 10 hónapra ítélik meg, és jelenleg havi 40 000 Ft juttatást jelent, amit nem az intézménytől, hanem az államtól kaphattok.


Bursa Hungarica

Olyan hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kérhetik ezt a támogatást, akik nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanultok, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulók is megpályázhatják. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 ezer forint.


Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.


Würth ösztöndíj

A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.
Ennek  keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2023 februárjától 5 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön  az  állami  ösztöndíjon  felül. A pályázatokat 2023. január  15-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztaly@bgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.
A pályázati feltételek az alábbi dokumentumban részletesen olvashatók.