Ösztöndíjak

Bánki Kari Ösztöndíjak:

A kar Dékánja és Hallgatói Önkormányzata pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik a tanulmányi tevékenységeiken túlmenően kimagasló teljesítményt nyújtanak az alábbi
kategóriák valamelyikében:

  • Sport
  • Közéleti/Kulturális
  • Szakmai/Tudományos

A pályázatot a hok.banki.hu oldalon található pályázatok felületen kell kitölteni, majd aláírva a P3-as HÖK irodában kell leadni a pályázatban feltüntetett határidőig.


Tanulmányi ösztöndíj

Ezt mindenki alanyi jogon (nem kell rá külön pályázni) kaphatja, aki államilag támogatott képzési formában tanul, és legalább az évfolyam átlag vagy a kari HÖK által meghatározott ösztöndíjmutató felett teljesített az előző félévében. A minimum átlag eléréséért 8 330 Ft, az évfolyamelsőnek pedig maximum 66 000 Ft adható a tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan (az évfolyamátlagtól való átlagos eltérés szerint) jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félévetek után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni.


Rendszeres szociális támogatás

A pályázat minden félév elején kerül kiírásra, és 5 hónapra lehet elnyerni. A pályázati kiírás részletesen meghatározza, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni, és még sok nagyon fontos információt tartalmaz, ezért érdemes az elejétől a végéig elolvasni. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik.
A pályázatot az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon kell leadni minden félév előtt, a pályázási időszakban. Az elbírálás a Diákjóléti Bizottság feladata (elnöke: Szőke Levente)


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Köztársasági ösztöndíjat két egymást követő, legalább 4-es átlaggal teljesített félév után (egy teljes tanév) lehet megpályázni. Nem árt, ha van valamilyen egyéb tevékenység is a tanulás mellett, mint például TDK, valamilyen kutatás részvétel, de lehet kulturális vagy sporttevékenység is. A köztársasági ösztöndíjat 10 hónapra ítélik meg, és jelenleg havi 40 000 Ft juttatást jelent, amit nem az intézménytől, hanem az államtól kaphattok.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – Kari felterjesztési rangsorlista 2023/2024. tanév


Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

Az MKÖ a Kormány utánpótlás-képző, karrierindító programja, amelyet a Miniszterelnökség működtet. Az MKÖ a felvételt nyert 60 pályakezdő fiatal számára hazai és külföldi munkatapasztalatot, versenyképes fizetést, folyamatos mentori támogatást, valamint heti rendszerességgel szakmai és közéleti előadásokat, képzéseket, intézménylátogatásokat nyújt.

MKÖ 2024-es hirdetmény


Bursa Hungarica

Az ösztöndíjpályázat célja rendszeres anyagi segítség nyújtása felsőoktatásban részt vevő, illetve oda felvételiző hátrányos helyzetű hallgatók számára. A Bursa Hungarica keretén belül két típusú pályázatra lehet jelentkezni, melyek közül az egyik 10 hónapig, a másik – az érettségi előtt állókat érintő – háromszor tíz hónapig jelent rendszeres, havi 25 ezer forintos támogatást. Ez tíz hónapos ösztöndíj esetén 250 ezer forintot, 30 hónapos ösztöndíj esetén 750 ezer forintot jelent összesen. Ehhez jön még hozzá a Minisztérium támogatási összege, amelynek az összegét jelenleg nem ismerjük.

Aktuális pályázási időszak: 2023. október 3. – 2023. november 3.

Minden fontos részlet megtalálható az önkormányzat honlapján: jozsefvaros.hu/go/bursahungarica


Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

További információk: https://uni-obuda.hu/unkp-2023/


Würth ösztöndíj

A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.
Ennek  keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2023. szeptemberétől 10 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön  az  állami  ösztöndíjon  felül. A pályázatokat 2023. szeptember 29-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztaly@bgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.
A pályázati feltételek az alábbi dokumentumban részletesen olvashatók.

Würth ösztöndíj felhívás 2023