TDK / OTDK

A Tudományos Diákköri Konferencia fő célja, hogy támogassa és elismerje a felsőoktatási tudományos tevékenység minden résztvevőjét, így az oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat. Hangsúlyos célként jelenik meg, hogy a legkiválóbb egyetemisták tudományos munkáinak és eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, és ez által ösztönözze az intézmény keretei között a hallgatók kutatási tevékenységét, tudományos fejlődését. A tudományos diákköri munka hathatós segítséget ad a tudományos munkában való elmélyedésben és az önálló színvonalas kutatómunka megalapozásában.

Az Óbudai Egyetem – a küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően – arra törekszik, hogy az egyetemi tanulmányok alatt – annak eredményeként – minden hallgató a tehetségének és szorgalmának megfelelő lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson.

A Bánki Kar hallgatói rendszeresen magas jó eredménnyel vesznek részt a Konferenciákon magas színvonalú dolgozataikkal.

Áprilisban ismét TDK!

Az Óbudai Egyetem az 59. Tudományos Diákköri Konferenciát 2024. április 24-én (szerdán) tartja.

A kari TDK Konferencia 13:45-kor kezdődik, 12:35-tól oktatási szünet lép érvénybe. Az előadások 15 percesek lehetnek, melyeket (az OTDT szorgalmazására) 5 helyett 10 perces érdemi vita követhet.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2024. május 08-án (szerdán) 17:00-tól lesz, a Tavaszmező utcai épület F.17. termében.

Az Óbudai Egyetem 2023/24. tanévi TDK tevékenységét és konferenciáit támogatja a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt “Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című pályázata (NTP-HHTDK-22).

Dokumentumok

59. TDK eredmények 2024. tavasz

58. TDK eredmények 2023. ősz

57. TDK eredmények 2023. tavasz

56. TDK eredmények 2022. ősz

55. TDK eredmények 2022. tavasz

54. TDK eredmények 2021. ősz

53. TDK eredmények 2021. tavasz

52. TDK eredmények 2020. ősz

51. TDK eredmények 2020. tavasz

50. TDK eredmények 2019. ősz

49. TDK eredmények 2019. tavasz

48. TDK eredmények 2018. ősz

47. TDK eredmények 2018. tavasz

46. TDK eredmények 2017. ősz

45. TDK eredmények 2017. tavasz

44. TDK eredmények 2016. ősz

43. TDK eredmények 2016. tavasz

42. TDK eredmények 2015. ősz

41. TDK eredmények 2015. tavasz

40. TDK eredmények 2014. ősz

39. TDK eredmények 2014. tavasz

38. TDK eredmények 2013. ősz

37. TDK eredmények 2013. tavasz


OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia vagy röviden OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvénye, amely kétévente kerül megrendezésre azon a felsőoktatásban hallgató diákok részvételével, akik erre az intézményük kari Tudományos Diákköri Konferenciáján jogosultságot szereztek.

A 24 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény részvételével 2015-ben az Óbudai Egyetem által megrendezett XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának példátlan sikerére alapozva az Óbudai Egyetem 2019-ben ismét OTDK házigazda volt; a Józsefvárosban Had- és Rendészettudományi, valamint Óbudán Informatika Tudományi Szekciónak adott otthont a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

OTDK 2015
OTDK 2019


A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia meghirdetése

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2025 tavaszára meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (37. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 37. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 37. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A 37. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

 A 37. OTDK Karunk számára releváns szekciói és helyszínei:

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Rendező intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem, Műszaki Kar


A 36. OTDK díjazott BGK pályamunkái

Véget ért a 36. OTDK, melyen az erős versenyben a Bánki Kar hallgatói két dobogós helyezést, két különdíjat és egy elismerést is szereztek:

Had- és Rendészettudományi Szekcióban, Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet tagozaton Molnár Krisztián és Ujhegyi Bence “Tengeralattjáró balesetek és okainak feltárása” című munkájukkal 3. helyezést szereztek. Témavezetőik: Dr. Fábián Enikő Réka, Dr. Szűcs Endre

Műszaki Tudományi Szekcióban, Géptervezés, számítógéppel segített tervezés tagozaton Csányi Mihály “Versenyautó-csonkállvány strukturális felépítésének optimalizálása” című dolgozatával 2. helyezést ért el. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Műszaki Tudományi Szekcióban, Additív technológiák tagozaton Tóth Lilla Éva “3D nyomtatott egyedi geometriák vizsgálata” című dolgozatával különdíjat szerzett. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd

Ugyan csak Műszaki Tudományi Szekcióban, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozaton Abdulrahman Yousef Hassan Moheb “Inkrementális alakítás modellezése és kísérleti alkalmazása” című dolgozatával különdíjat érdemelt. Témavezetője: Dr. Gonda Viktor

Műszaki Tudományi Szekcióban, Járműmérnöki Tudományok tagozaton Kiss Márton Péter “Motorfejlesztés Formula Student versenyautóhoz” dolgozatával az NKE Víztudományi Kar elismerését érdemelte ki. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Alábbi hallgatóink szintén szépen szerepeltek az országos megmérettetésen:

Had- és Rendészettudományi Szekció, Biztonság és védelempolitika tagozat: Turós Tímea
“A humán erőforrás és a szolgálati állatok alkalmazásának feltételei és jelentősége a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosításában”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Haditechnika, Katonai logisztika tagozat: Kinczel Tamás Bence “T-72-es harckocsi modernizálása, drón védelem”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Kiberbiztonság technikai aspektusai tagozat: Gózon Fanni Zsuzsanna “Hierarchikus fuzzy alapú kiberbiztonsági kockázatértékelő modell”
Témavezetője: Dr. habil Laufer Edit egyetemi docens és Váczi Dániel IT biztonsági tanácsadó, cyex OÜ

Műszaki Tudományi Szekció, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozat: Szőke-Tóth Éva “PVD bevonatok minősítése keménységméréssel”. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd egyetemi docens és Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

Műszaki Tudományi Szekció, Víztudomány tagozat: Wéber József “Körner Creativtec Magic 600 ismertető, állapot áttekintés”. Témavezető: Burai István György műszaki oktató

Nagyon köszönjük előadóinknak a színvonalas prezentációkat, valamint gratulálunk a díjazottaknak és konzulenseiknek a kiváló eredményekhez!