-

A "+Google Naptár" gombra kattintva a gmail.com-os fiókkal rendelkezők felvehetik a kar naptárát a sajátjukhoz,
így elkerülhető hogy lemaradjanak a karral kapcsolatos eseményekről, információkról.Robbantástechnikai
szakmérnök / szakember
szakirányú továbbképzés

 


Veterángépjármű restaurátor
szakmérnök képzés

 


Tűzvédelmi szakmérnök
képzés

Információbiztonsági
szakmérnök / szakember
képzés

 


Köszöntöm az érdeklődő olvasót az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy fiatal, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében.Friss hírek

(korábbi híreinket a Hír archívumban olvashatják)

jún
12

Megemlékezés Bánki Donát születésének 160. évfordulójáról - Dr. Gáti József részletes összefoglalója

Bánki Donát 1859. június 6-án született a Komárom megyei Bakonybánkon. A korának kiemelkedő tudós személyisége, a gépészmérnök, az egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a kiváló konstruktőr születésének 160. évfordulója alkalmából az Óbudai Egyetem és annak, a tudós nevét viselő Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara megemlékezés sorozatot szervezett. A rendezvénysorozat illeszkedik az Egyetem „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” szlogenű jubileumi eseménysorába.

A Bánki megemlékezés június 5-én Bánki Donát Budapest II. kerületi lakóházának helyszínén elhelyezett emléktáblánál koszorúzással kezdődött. A megemlékezésen megjelentek az Óbudai Egyetem, és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kara, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége képviselői.

Dr. Gáti József köszöntőjét és Bánki Donát munkásságát bemutató rendhagyó beszédét követően az emléktáblánál koszorút helyett el a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében Nagy Gyula elnök, az Óbudai Egyetem nevében Dr. Réger Mihály az Egyetem rektora, és az Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kara képviseletében Dr. Horváth Richárd, a Kar dékánhelyettese.

Másnap, június 6-án, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon emlékülés keretében ismerhették meg a jelenlévők a tudós munkásságát. Dr. Rajnai Zoltán dékán megnyitó szavait követően Dr. Gáti József c. egyetemi docens, technikatörténész „Bánki Donát emlékezete”, és Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár „Bánki Donát a mérnök géniusz” című előadását követhették nyomon a résztvevők.

A program zárásaként a Népszínház utcai telephely udvarán lévő emlékhelynél koszorúzásra került sor. Az Óbudai Egyetem képviseletében Dr. Réger Mihály rektor és Földesi Gabriella kancellár, a Bánki Kar nevében Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara képviseletében Dr. Czigány Tibor professzor, dékán, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara képviseletében Kassai Ferenc elnök, Dr. Horváth Sándor és Kőrösi Mária a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület megbízásából, ifj. Juhász Ákos, a Bánki Donát Hagyományőrző Kör nevében, valamint az 1948-1952 között a Magyar Királyi Felső Ipariskolában tanulmányokat folytató évfolyam képviseletében Fekete György és Csőke Antal helyezett el koszorút.

Az emléknapot Bánki Farkasréti sírkertben lévő sírjának megkoszorúzása zárta, ahol Dr. Réger Mihály, és Dr. Gáti József az Egyetem nevében, a Bánki Donát Hagyományőrző Kör képviseletében ifj. Juhász Ákos, a BME nevében Dr. Kovács Ádám dékánhelyettes, a Bánki család részéről Komlós László helyezte el az emlékezés virágait.

Június 7-én az Óbudai Egyetem Bécsi úti szoborparkjában megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott a jubileumi programsorozat. A résztvevők Bánki Donát mellett a 150 éve, 1869 július 8-án, Pesten született Kandó Kálmán gépészmérnökre, a nagyfeszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozó áramú vontatás első alkalmazójára, a fázisváltó kidolgozójára, a vasút villamosítás úttörőjére, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára is emlékeztek.

Dr. Gáti József megnyitó és megemlékező gondolatait követően. Dr. Réger Mihály rektor úr és Földesi Gabriella kancellár asszony, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar képviseletében Dr. Rajnai Zoltán dékán, és Dr. Nádai László egyetemi docens, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja helyezte el az emlékezés koszorúját a karok névadói szobránál.

Az ünnepséggel egy időben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épületében elhelyezett Bánki Donát szobornál koszorút helyezett el intézményünk képviseletében Dr. Horváth Richárd dékánhelyettes.

Az eseménysorozatot június 8-án, Bánki szülőhelyén, Bakonybánkon rendezett Emléknap zárta, ahol megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor a Bánki Donát Emlékparkban. A megjelenteket Kovács Kálmán polgármester köszöntötte, majd Dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem c. egyetemi tanára, a Község díszpolgára köszöntője hangzott el, melyben elsősorban Bánki Donát emberi nagyságát emelte ki. Idézte Sasvári Géza professzort, aki így emlékezett Bánkira: "A nagy tudós egyben a legjobb ember is volt." Rámutatott, hogy Bánki Donát sok vonatkozásban - pl. a környezettudatos gondolkodásban - messze megelőzte korát. Bejelentette, hogy a művészeteket tisztelő Bánki Donát tiszteletére szülőfalujában felavatásra kerül a "Bánki Donát Turbina Szoborpark" és a tudomány-művészet-innováció szoros kapcsolatát bemutató modern képtár. A megvalósult művészeti projekt az Óbudai Egyetemen működő "Bánki Donát Art Industrial Galéria"-hoz hasonlóan azokat a korabeli és mai modern művészeti törekvéseket mutatja be, amelyek Bánki Donát korát és szellemi kontextusát - a jelen korral összekötve - idézik meg.

A bakonybánki kisiskolások ünnepi műsorát követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony kapcsolódva Horváth Sándor beszédéhez Bánki nemzeti elkötelezettségét, példamutatását helyezte beszéde középpontjába.

Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben alkotott rendeletével létesített Díszpolgári címet, melyet 2019-ben Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense, rektori főtanácsadója, korábbi általános rektorhelyettese részére ítélte oda. Az indoklásban elhangzott, hogy „Gáti József Bánki életművének kiváló kutatója, a tudósról számtalan előadást, megemlékezést tartott, vele kapcsolatban számos publikációt jelentetett meg. A Bánki Donát, a mérnök géniusz című nagyszerű könyv szerzője. 10 éve aktív tagja volt a Bánki Donát Emlékhónap szervező bizottságának, vezetésével valósult meg a Bánki életművet bemutató tablósorozat és videó összeállítás. Védnöksége alatt készült el a Bánki Donát mellszobor és a Bánki Donát emlékérem is. A bakonybánki megemlékezések rendszeres résztvevője, több esetben volt az ünnepség szónoka.”

Bakonybánk község képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott továbbá Dr. Málnási Csizmadia Béla professzornak, aki már nem vehette át az elismerést: május 29-én méltósággal viselt súlyos betegséget követően eltávozott közülünk, a díj átadására június 14-én kerül sor családja részére.

Az ünnepség alkalmából, gyémánt díszoklevélben részesült Szilágyi Erzsébet Ilona és Csillag Jenőné tanítónő, akik a 60 éve szerzett oklevelük alapján, közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatásuk elismerésül részesültek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara elismerésében.

A megemlékezés adott alkalmat arra, hogy Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke megyezászlót adományozzon a Községnek, majd Bánki Donát emléktáblájának és mellszobrának koszorúzására került sor.

A Zirci Fúvósok közreműködése mellett a község, a Bánki nevét viselő intézmények és egyesületek képviselői, Czunyiné dr. Bertalan Juditot, Popovics Györgyöt, követően koszorút helyezett el Dr. Gáti József és Dr. Horváth Sándor az egyetem nevében, Dr. Rajnai Zoltán és Bartha Andrea a Bánki Kar képviseletében, a díszpolgárok nevében Szilágyi Erzsébet Ilona és Dr. Gáti József, Dr. Horváth Sándor és Kőrösi Mária, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület megbízásából.

A nap központi eseménye a Bánki Donát Jubileumi Művészeti Projekt ünnepélyes felavatása volt, melynek művészeti létrehozója Ézsiás István szobrászművész. Ennek részeként „Turbina-formációk” és mechatronikai szellemű kortárs konstruktív modern szobrok kerültek bemutatásra a Bánki Donát Turbina Szoborparkban. Ezt követően a Tudomány- Művészet-Innováció című Modern Képtár átadására került sor. A képtári kollekció azokat a korabeli és mai modern művészeti törekvéseket mutatja be a teljesség igénye nélkül, amelyek Bánki Donát korát és szellemi kontextusát - a jelen korral összekötve - idézik meg. Avató beszédet Dohnál Szonja művészettörténész mondta.

Bakonybánk Község Önkormányzatának fogadását követően az Egyetem képviselői Lovászpatonára, Bánki gyerekkori lakhelyére látogattak, ahol Dr. Gáti József és Dr. Rajnai Zoltán az Egyetem, Kőrösi Mária a MEVE, és Pintér Imre, a község polgármestere megkoszorúzta az iskola falán elhelyezett emléktáblát.

Dr. Gáti József

jún
12

Bakonybánki megemlékezés 2019

2019. június 8-án, szombaton került megrendezésre a Bánki Donát emléknap Bakonybánkon, a róla elnevezett emlékhelyen. Mint minden évben, az összejövetel során a falu híres szülöttére emlékeztek a meghívottak, köztük karunk képviselői is. Ez évben a Jubileumi Év keretében zajlott a megemlékezés és koszorúzás, az Óbudai Egyetem Bánki Karán lévő Galéria Art Industriel alkotója Ézsiás István szoborparkot és képtárat alakított ki, melynek ünnepélyes megnyitójára is sor került.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Himnusszal kezdődött, a megnyitó beszédet a település polgármestere, Kovács Kálmán tartotta meg, beszédében felelevenítette, hogy 160 évvel ezelőtt, 1859. június 6-án született Bakonybánkon a méltán híres és sikeres gépészmérnök tudós, kiváló konstruktőr, egyetemi tanár, közéleti ember és igaz hazafi. Ezt követően Dr. habil. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem nagykövete, prodékán, Bakonybánk díszpolgára tartotta meg ünnepi beszédét, majd a helyi iskolások műsora következett. Gondolatébresztő, ügyesen előadott produkciójuk után Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony osztotta meg gondolatait aközönséggel.

A megemlékezés következő részében díszpolgári cím adományozására került sor, ebben az évben Bakonybánk község képviselő-testülete Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem rektori főtanácsadója részére adományozta a címet. Az ünnepséget Komárom-Esztergom megye zászlóavatása zárta le.

A koszorúzást, illetve az emlékhelyen tartandó megemlékezés befejezését jelentő Szózat elhangzása után a közönség átsétált az újonnan kialakított Bánki Donát Turbina Szoborparkhoz, illetve a Tudomány-Művészet-Innováció névre keresztelt modern képtárhoz, amelyet Dohnál Szonja művészettörténész nyitott meg, majd ezt követően beszédet mondott Ézsiás István szobrászművész, a jubileumi művészeti projekt létrehozója.

jún
12

Megemlékezés és koszorúzás Bánki születésének 160. évfordulójának tiszteletére

2019. június 6-án a Jubileumi Emlékév keretében Bánki Donát gépészmérnök, egyetemi tanár, feltaláló, az MTA levelező tagja születésének 160. évfordulója alkalmából megemlékezésre és koszorúzásra került sor Karunkon. Jelenlétükkel megtisztelték a megemlékezést a Bánki család leszármazottai, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara képviseletében Kassai Ferenc elnök úr, a BME Gépészkarának dékánja, dr. Czigány Tibor tanár úr, Varga Csaba, a BMSZC kancellárja, volt kancellár-helyettesünk, továbbá prof. dr. Réger Mihály rektor úr, Földesi Gabriella kancellár asszony, tiszteletbeli polgáraink, munkatársaink.

A Bánki Donát teremben prof. dr. Rajnai Zoltán dékán köszöntője után elsőként Dr. Gáti József rektori főtanácsadó "Bánki Donát emlékezete" című előadását, majd Dr. habil. Horváth Sándor prodékán "Bánki Donát a mérnök géniusz" című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A megemlékezés az udvaron folytatódott, ahol a jelenlévők elhelyeztékn az emlékezés koszorúit az Emlékhelynél. 

Az Óbudai Egyetem nevében: Prof. Dr. Réger Mihály rektor és Földesi Gabriella kancellár, valamint a A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar nevében Prof. Dr. Czigány Tibor dékán. 

A Bánki Kar nevében: Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán és Barta Andrea dékáni hivatalvezető, valamint a Hallgatói Önkormányzat nevében Bekő Bálint HÖK elnök és Szőke Levente HÖK alelnök. 
A Bánki család leszármazottai képviseletében Komlós Albert. 
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nevében Kassai Ferenc elnök úr. 
A Budapesti Szakképzési Centrum Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevében Varga Csaba kancellár. 
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület nevében Dr. habil Horváth Sándor prodékán. 
Az 1948-1952 között a Magyar Királyi Felső Ipariskolában tanulmányokat folytató évfolyam képviseletében, tiszteletbeli polgárunk,Csőke Antal.

jún
6

Koszorúzás a Bánki emléktáblánál

160 évvel ezelőtt 1859 június 6-án született Bánki Donát az egyik legnagyobb magyar gépészmérnök, konstruktőr, egyetemi tanár, dékán, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Az évforduló alkalmából az Egyetem emléksorozatot szervezett, melynek első állomásaként emlékezésre és koszorúzásra került sor június 5-én, Bánki Budapest, II. kerület Rózsahegy utca 6. alatti korábbi lakóháza helyszínén elhelyezett emléktáblánál.

A megemlékezésen megjelentek az Óbudai Egyetem, és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kara, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége képviselői.

Dr. Gáti József köszöntőjét és Bánki Donát munkásságát bemutató rendhagyó beszédét követően az emléktáblánál koszorút helyett el a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében Nagy Gyula elnök, az Óbudai Egyetem nevében Dr. Réger Mihály professzor, az Egyetem rektora, és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki kar képviseletében Dr. Horváth Richárd a Kar kutatási dékánhelyettese.

jún
5

Összefoglaló a III. ÓE-BGK Ipari és Szakmai Napról

2019. május 28-án komoly céges érdeklődés mellett, nagy sikerrel zajlott le a Bánki Kar III. Ipari és Szakmai Nap rendezvénye. A programon 24 cég 34 fővel képviseltette magát.

Balogh József dékáni titkárságvezető köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, ismertette a programot és mutatta be a Konferencia Elnökségét, amelyben Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, a Bánki Kar dékánja, Ladányi Krisztina kompetencia- és szervezetfejlesztési egységvezető a Magyar Suzuki Zrt.-től, Valentini Gyula vevőszolgálati igazgató az IVANICS Csoportból és Domszky Péter Security Management Specialist az IT Services Hungary Kft.-től foglaltak helyet. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a Kar széleskörű együttműködést kíván kialakítani az ipari és szakmai partnereivel. Ennek szellemében a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő „ÓE BGK III. Ipari és Szakmai Nap” középpontjában a gyakorlatorientált mérnökképzés és az ipar elvárásai a fiatal mérnökökkel szemben témakörök állnak. Egyben kiemelte, hogy a rendezvény jól illeszkedik az Óbudai Egyetem „Jubileumi Év 2019” ünnepi rendezvénysorozatához.

Prof. Dr. Réger Mihály, az Egyetem rektora, az 1879-ben alapított jogelőd Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola jelentőségét méltatta előadásában, majd felvázolta, hogy jelenleg milyen helyet és szerepet tölt be az Egyetem a magyar felsőoktatásban. Bemutatta a hallgatóságnak az Egyetem tradícióit, oktatási portfólióját és a képzési szinteket, kiemelve a gyakorlatorientált mérnökképzés jelentőségét. Előadásában kihangsúlyozta az intézmény vezetése által, az oktatás és képzés módszertani fejlesztése érdekében tett lépéseit, és azt, hogy az egyetem a belső és külső fejlődés katalizátora kíván lenni, ami viszont az ipar szerves jelenléte nélkül nem működhet. Ennek megfelelően az egyetem nagy hangsúlyt fektet a duális és a kooperatív képzési programjának, az ipari szereplők minél szélesebb körében történő megismertetésére, valamint újabb és újabb gyakorló helyek biztosítására. Végezetül, de nem utolsósorban kitért az oktatói és hallgatói innovációk és sikerek bemutatására is.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja előadásában a Kar bemutatását követően kiemelte, hogy a vezetés egyik legfontosabb feladatának tartja a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a műszaki képzési területek fejlesztését. A kari vezetés célja az ipari jelenlét tovább növelése, valamint az, hogy a hallgatók a valós ipari környezethez tudjanak alkalmazkodni, és valós ipari problémákkal szembesülhessenek. Az ipari partnerekkel történő találkozó szervezésének gondolata még az első dékáni ciklusában fogalmazódott meg, az első alkalom három évvel ezelőtt került megrendezésre. Dékán úr úgy ítélte meg, hogy beérni látszik a befektetett munka, hiszen a mostani rendezvényen már 24 cég 34 fő képviselőjének részvétele mindennél hitelesebb adat. Beszédében kitért a bevezetésre kerülő projektalapú oktatás fontosságáról, amelyben a hallgatók valódi ipari problémákon dolgozhatnak, s ezek megoldásában felhasználhatják az előadásokon megszerzett tudást. Fontos, hogy a hallgatók naprakész tudással gazdagodjanak, amelyeket korszerű eszközökön szereznek meg, a cégek pedig jó kapcsolatokat építhetnek nemcsak az intézménnyel, hanem a jövő munkavállalóival is. Itt hívta fel a figyelmet a legújabb hallgatói kezdeményezésű projektre, a Formula Student versenyre, amely a jövő egyik komoly kihívása és feladata lehet az egyetemnek. Természetesen itt sem maradhattak el a különböző oktatói és hallgatói innovációs sikereket bemutató képsorok. Beszédének végén kihangsúlyozta, hogy a Kar alapvetően nem anyagi támogatást kér és vár az ipari szereplőktől, hanem minél szélesebb körű szakmai együttműködést.

Az Egyetem vezetőinek prezentációit követően a program az előzetesen felkért cégek képviselőinek előadásaival folytatódott. Ennek keretében Ladányi Krisztina kompetencia- és szervezetfejlesztési egységvezető, a Magyar Suzuki Zrt., Valentini Gyula vevőszolgálati igazgató, az IVANICS Csoport és Domszky Péter Security Management Specialist, az IT Services Hungary Kft. részéről foglalták össze és mondták el véleményüket, elvárásaikat a kibocsátott mérnökökkel szemben. Nagyon érdekes volt meghallgatni egy multinacionális autógyártó cég, egy családi tulajdonban lévő kereskedő cég és az IT területet képviselő nemzetközi cég magyarországi leányvállalatának megközelítésében, hogy mik a legfontosabb kompetenciák, amit elvárnak, miként értékelik a végzett mérnökhallgatók felkészültségét és a pályakezdéssel kapcsolatos reményeiket. Külön érdekesség volt egy-egy területen bepillantást nyerni a belső szervezeti struktúrába és a karrierépítés lehetőségeinek folyamatába.

A program második blokkjában laborbemutatókra került sor, melynek keretében három csoportban, egymást váltva tekinteték meg a résztvevők a Biztonságtechnika labort, a Koordináta mérőlabort, a Catia labort, a Gépműhelyt, az Ipari CT anyagvizsgáló labort és az Alternatív hajtású járművek labort.

Az ebédet követően a délutáni harmadik blokkban, Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Moharos István oktatási igazgató és Balogh József dékáni titkárságvezető koordinálásával, interaktív konzultáció vette kezdetét, melynek keretében nagyon aktív beszélgetés alakult ki az oktatási rendszer hibáiról, az iskolapadokban ülő hallgatók generációs problémáiról. Nagyon sok cég képviselője kapcsolódott és csatolt vissza a délelőtti előadások témájához is, ahol a saját pozitív és negatív tapasztalataikat osztották meg a többiekkel, a gyakorlatorientált mérnökképzés, és az ipar elvárásai a fiatal mérnökökkel témakörben. Természetesen szó esett a lehetséges szakmai és oktatási együttműködés konkrét lehetőségeiről is.

Elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres és színvonalas programon vagyunk túl. A rendezvény a Kar oktatási és kutatási lehetőségeinek bemutatásán túl az ipari szereplők és az oktatási intézmény közötti kapcsolatban rejlő lehetőségek bemutatását is támogatta. Úgy gondoljuk, hogy a tavaszi félév során eddig lebonyolított rendezvényeink (OTDK 2019. – Had- és Rendészettudományi Szekció, Jubileumi Emlékkonferencia - a Népszínház utcai épületegyüttes 130. évfordulója és a Bánki Donát név felvételének 65. évfordulója tiszteletére, a IX. RECCS 2019. – Tésztahíd építő Világbajnokság), a mostani ÓE BGK III. Ipari és Szakmai Nap sikeres megrendezése tovább öregbíti és messzire viszik jó hírét a Bánki Karnak!

 

Balogh József
mérnöktanár,
dékáni titkárságvezető

jún
5

Elhunyt M. Csizmadia Béla

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagyra becsült tiszteletbeli polgárunk, Dr. M. Csizmadia Béla professzor emeritus, egyetemi tanár ez év május 29-én, életének 77. esztendejében elhunyt.
Dr. M. Csizmadia Béla a Szent István Egyetem és jogelőd intézményeinek oktatója 40 éve, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának elnöke, valamint a Bánki Karhoz is több szállal kötődik: a RECCS világbajnokság zsűrielnöke, valamint bakonybánki megemlékezéseink rendszeres szereplője.
2019. június 14-én, pénteken 15:00 órakor az agárdi temetőben veszünk tőle végső búcsút.

jún
4

VII. Hidak és Hídépítők Napja összefoglaló

Május 18-án került megrendezésre a VII. Hidak és Hídépítők Napja a Vasúttörténeti Parkban. A nagy számú látogató befogadására alkalmas parkban rengeteg érdekességet találhattak az odalátogató érdeklődők. A központi csarnokban kapott helyet az Óbudai Egyetem Bánki Karának standja, melynél a HÖK munkatársai voltak jelen és válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, valamint mini tésztahidak építésében segédkeztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Volt kint legó robot is, amelyre szintén sok érdeklődő volt kíváncsi. 

Ezen a rendezvényen zajlott a középiskolások tésztahíd-építő versenye, illetve a RECCS Világbajnokságra történő gyakorlásként egyik Bánkis tésztahíd-építő csapatunk – a Dominó tagjai (Laky Norbert és Mátlé Roland)  is kipróbálták új tartószerkezetüket.

A hídépítő versenyen a volt Bánkisokkal kiegészült Óbudai Egyetemi csapat megosztott első helyezést ért el, miután a 12 perc alatt megépített hídjuk a maximumot, 30 db 8 kg-os terhelőelem súlyát, összesen 240 kg-ot is bőven több, mint 5 másodpercig meg tudott tartani. Rajtuk kívül még másik két csapat tudta ezt az eredményt hozni.

Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, ezúton is gratulálunk Alanyai Bélának, Borsos Somának, Borsos Viktornak, Kustos Klaudiának, Márkos Szilárdnak és Mészáros Leventének.

Köszönjük továbbá a szervezőknek a színvonalas lebonyolítást és a jó hangulatot.

jún
3

XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny 2019 - powered by EMERSON – Eger

2019. május 9-11. között zajlott a 12. Pneumobil verseny, amelyen idén is részt vettek az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar csapatai is. A versenyt 2008 óta szervezik, és az Óbudai Egyetem egyike azon keveseknek, mely minden évben állított rajthoz csapatot. A felsőoktatású intézmények hallgatói számára kiírt versenyre 8 ország 46 csapata nevezett, melyből 33 normál, és 5 senior csapat rajthoz is állt.

A versenyt megelőzően kiesett csapatok az évközi mérőpontok valamelyikét nem teljesítették. A felkészülés során a csapatoknak több ellenőrző pontot kell teljesíteniük, mint például a tervdokumentáció határidőre történő megfelelő színvonalú benyújtása, a vázszerkezet határidőre történő bemutatása, a jármű működőképes állapotának bemutatása és versenyszabályzati vizsga.

A három napra tervezett verseny első napján, csütörtökön a csapatok egy gépátvételen vettek részt – ennek során a jármű egyes szerkezeteinek a versenykiírás- és szabályzatban leírt előírásoknak megfelelő állapotát vizsgálták. Ilyen szerkezetek például a fékek, a kormány, a bukókeret, a jármű stabilitása, vészstop, és egyéb biztonsági szerkezetek megléte, megfelelősége.

A gépátvétellel egy időben a szervezők az Óbudai Egyetem Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet szervezésében tartották meg a 3th Agria Conference on Innovative Pneumatic Vehicles – ACIPV 2019 nemzetközi konferenciát, a csapatokat felkészítő tanárok számára az egri Emerson gyárban.

Pénteken, a második napon a csapatok tagjai tartották meg a kötelező előadásaikat, melyben a szervezők által előírt témákat érintve beszámoltak a csapat szervezetéről, célkitűzéseiről, az időterv a költségvetés, az innováció stb. területeket érintve. A verseny szervezői a készülés során benyújtott műszaki tervdokumentációt, az ellenőrző pontokon benyújtott anyagok, és a csapatok előadásait pontozták, mely pontozás alapján létrejött a konstrukciós verseny sorrendje, melyben a PowAir Pneumobil Team a 19. A FlexAir a 26. lett. Pénteken a hivatalos megnyitó az egri Dobó téren zajlott, melyre egy látványos felvonuláson jutottak el a járművek. A felvonulás során Eger város történelmi utcáin mutatkoztak be a gépek, többnyire önerőből, saját motorjuk által meghajtva. A megnyitóról az Érsek-kertbe visszatérve megkezdődtek az első kvalifikációs futamok, melyen a szombati verseny hosszútávfutamának rajtsorrendje dőlt el.

Szombat volt a verseny fő napja. Az első szereplés a 2. kvalifikációs futam volt, majd megkezdődtek az éles futamok. Először a hosszútáv-futam, melyek minden csapat egy darab 10 literes 200 bar nyomású nitrogén palackot kap üzemanyagnak. a futam célja a gáz energiájának maximális kihasználása az egy palackkal megtett legnagyobb távolság elérése céljából. Az eddigi rekord távolság – ami közel 13 km – idén sem dőlt meg. a legnagyobb távolságot – 10585 métert – egy litván csapat érte el. A versenyt nehezíti, hogy a futam során a csapatoknak háromszor pilótát kell cserélniük.
A hosszútáv-futam után az ügyességi futam következett. Ezen a futamon a jármű dinamikája, kezelhetősége, és a pilóta ügyessége a döntő. egy kijelölt szakaszokból álló kört kell több futam során a legrövidebb idő alatt teljesíteni. A Forma-1 versenysorozat időmérőjéhez hasonlóan itt is R1, R2, és R3 futamok léteznek, melyből futamonként esnek ki csapatok.
A harmadik versenyszám a gyorsulási futam. Ekkor a csapatoknak egy kijelölt 220 m-es szakaszt kell a legrövidebb idő alatt teljesíteni. Itt a jármű teljesítménye a mérvadó.

A versenyen nem vett részt, de bemutatót tartott a FlexAir tavalyi autójából átalakított, T-modell alakot öltött R-Modell nevű működőképes pneumobil is, ami a nézők közt nagy sikert aratott.

A csapatok:

FlexAir: Felkészítőtanár: Pintér Péter; Csapatkapitány: Dam Róbert; Tagok: Szoboszlay Szabolcs, Gál Gergő, Kurucz János, Virág Dominik, Molnár Zsolt, Palik Norbert, Masztis Máté.

PowAir: Felkészítőtanár: Dr. Szakács Tamás; Csapatkapitány: Gilián Márkó; Tagok: Horváth Bence János, Böszörményi Ábel, Benyóczki Szilvia, Halla Zoltán, Erdélyi Sára, Labutyin Máté, Albert-Huszár Endre, Roland Mátlé, Tóth Nándor, Dominik Szaszkó.

Mindkét csapatot segítette: Dunavölgyi Dávid, és Felvári Bálint.

Az eredmények:

Távolsági Futam: 18. FlexAir 3117 m, 21. PowAir Pneumobil Team, 2566 m

Ügyességi futam: FlexAir: R2, 15., PowAir Pneumobil Team R1, 28.

Gyorsasági futam: FlexAir 18. 28.000 s, 36,23 km/h, PowAir Pneumobil Team 21. 30.220 s, 31,69km/h

A versenyről további képek, szabályzat, eredmények, valamint az ACIPV konferenciák kiadványai a www.pneumobil.hu -n találhatók.

A csapatok oldalai: www.facebook.com/flexair2017/, www.facebook.com/powairpneuteam/

 

Dr. Szakács Tamás; Pintér Péter

máj
27

Nemzetközi siker - Összefoglaló a RECCS 2019 eredményeiről

2019. május 23-án sikeresen lezajlott az Egyetem nagyszabású nemzetközileg is elismert versenye, a RECCS Tészahíd-építő Világbajnokság. Az immáron kilencedik alkalommal megrendezett eseményen a 11 regisztrált országból végül 9 nemzet képviselte magát összesen 19 csapattal, 22 tésztahíddal. Az Óbudai Egyetem hat csapatot indított (öt csapat a RECCS Világbajnokságot elindító Bánki Karról érkezett, s mellettük az egyetemet képviselte a Kandó Károly Villamosmérnöki Kar és a Keleti Károly Gazdasági Kar egy-egy hallgatójából álló csapat is). Egy összevont csapattal vett részt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara, továbbá három csapat érkezett Brazíliából, két csapat Lengyelországból, 2 csapat Erdélyből, valamint érkeztek résztvevők Bulgáriából, Törökországból, Németországból, Litvániából és Lettországból.

A csapatok regisztrációja reggel 7 órakor kezdődött, folyamatosan érkeztek a versenyzők szerkezeteikkel. 9 óra után a zsűri tagjai megtekintették és értékelték a hidakat, és a nézők is gyülekeztek, így a verseny helyszínéül szolgáló Bécsi úti campus aulájában kialakított nézőtér is megtelt emberekkel. Az ünnepélyes megnyitó 10 óra után pár perccel kezdődött, a narrátor Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, a tolmács pedig Kovács Éva volt. A világbajnokság fővédnöki tisztét felkérésünkre Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta, képviseletében Dr. Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes úr köszöntötte az egybegyűlteket. A verseny elnöke prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, tiszteletbeli elnöke prof. dr. Réger Mihály rektor volt. A zsűri elnöke dr. Oldal István, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának alelnöke. A zsűri további tagjai az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar oktatóiból, a támogatók képviselőiből, illetve a szakmai közélet elismert személyiségeiből kerültek ki.

A világbajnokságot ünnepi beszédével Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora nyitotta meg.

A cikk és az eredmények ismertetése folytatódik >>>

Oldalak

Subscribe to ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar RSS