Kari vezetés

Dékáni köszöntő

Köszöntöm az érdeklődő olvasót az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy fiatal, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket. Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Egy családias hangulatú, a hallgatókat értéknek tekintő egyetemi kar nem csak oktatási-tanulási lehetőséget kínál, hanem befogadja mindazokat is, akik az oktatási időn kívül a szabad felhasználású laborokban, műhelyekben keresnek tanulmányaik mellé „alkotási” lehetőséget az autó építéstől a tésztahíd építéséig.

Képzési kínálatunkban unikális lehetőségek állnak rendelkezésre. Az iparban keresett és elismert alap-, mester- és doktori képzést kínálunk, valamint különböző továbbképzési szakok biztosítják a továbbtanulás lehetőségét. Sokat teszünk azért, hogy a tanulni szerető és akaró hallgatók céges és társadalmi felajánlások útján ösztöndíj programokban vehessenek részt.

A Kari Hallgatói Önkormányzat számtalan programot kínál azért, hogy valóban családtagként érezze magát minden hallgatónk a Népszínház utcai épületünkben.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent.

Az alapszakokon duális- és kooperatív képzés keretében nyílik lehetőség a tanulás és az ipari gyakorlat kettősségének megvalósítására, a „dolgozva tanulni, tanulva dolgozni” lehetőség kiaknázására.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.

Közösségi oldalainkon (FacebookInstagramYouTube) minden friss hír megjelenik, és mindent elkövetünk azért, hogy a legfrissebb információk a leghamarabb elérjék hallgatóinkat. Ha most érdeklődőként olvassa köszöntőmet, akkor kérem, személyesen is győződjön meg az itt olvasottakról, látogassa meg programjainkat a Kutatók Éjszakájától a Nyílt Napokig, nézze meg hallgatói versenyeinket, látogatóként pedig szurkoljon a Bánkis csapatoknak!

Remélem felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk Önt is a Bánkiban!

Prof. dr. Rajnai Zoltán

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar szervezeti felépítése

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dékán
Dr. Ancza Erzsébet
Oktatási dékánhelyettes
Dr. Horváth Richárd
Kutatási dékánhelyettes

Kari oktatási igazgató
Balogh József
Dékáni Titkárságvezető
Barta Andrea
Dékáni hivatalvezető
Igazgatási csoport
Gazdasági csoport
Dr. habil Kiss Gábor

Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet

– Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék
– Kiberbiztonsági Intézeti Tanszék

Dr. Pinke Péter

Gépészeti és Technológiai Intézet

Ráthy Istvánné Dr.
– Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék
Dr. Farkas Gabriella
– Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék

Dr. habil Laufer Edit

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Dr. Nagy István
– Mechatronikai Intézeti Tanszék
Dr. Szabó József
– Járműtechnikai Intézeti Tanszék

Prof. Dr. Goda Tibor

Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet

– Természettudományi és Humán Ismeretek Intézeti Tanszék
– Alapozó tárgyi Intézeti Tanszék

Dr. Horváth Richárd

Kari Kutatásszervezőn Központ

– Additív Gyártástechnológia és Innovatív Tervezésmódszertan kihelyezett Tanszék

Dr. Számadó Róza

Felnőttképzési Központ