Kari vezetés

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar szervezeti felépítése

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dékán
Dr. Ancza Erzsébet
Oktatási dékánhelyettes
Dr. Horváth Richárd
Kutatási dékánhelyettes

Kari oktatási igazgató
Balogh József
Dékáni Titkárságvezető
Barta Andrea
Dékáni hivatalvezető
Igazgatási csoport
Gazdasági csoport
Dr. habil Kiss Gábor

Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet

– Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék
– Kiberbiztonsági Intézeti Tanszék

Dr. Pinke Péter

Gépészeti és Technológiai Intézet

Dr. habil. Gonda Viktor
– Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék
Dr. Farkas Gabriella
– Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék

Dr. habil Laufer Edit

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Dr. Nagy István
– Mechatronikai Intézeti Tanszék
Dr. Szabó József
– Járműtechnikai Intézeti Tanszék

Prof. Dr. Goda Tibor

Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet

– Természettudományi és Humán Ismeretek Intézeti Tanszék
– Alapozó tárgyi Intézeti Tanszék

Dr. Horváth Richárd

Kari Kutatásszervező Központ

– Additív Gyártástechnológia és Innovatív Tervezésmódszertan kihelyezett Tanszék

Dr. Számadó Róza

Felnőttképzési Központ