Kari Kutatásszervező Központ

A pályázatok szerzése és bonyolítása az egyik fő feladata a kutatásszervező központnak. A központ aktívan keresi és értékeli a különböző pályázati lehetőségeket, amelyek finanszírozási forrásokat biztosítanak a kutatási projektek számára. A szervezeti egység szakértői segítséget nyújtanak a kutatóknak és csapatoknak a pályázatok kidolgozásában, a projekttervek elkészítésében és a költségvetés összeállításában. Emellett felügyelik a pályázati folyamatot, és koordinálják az adminisztrációs feladatokat a pályázatok benyújtásával kapcsolatban.

Az ipari megbízások szerzése is fontos szerepet játszik a kutatásszervező központ tevékenységében. Az ipari szektor számára a központ lehetőséget kínál az innovációra és fejlesztésre, valamint a kutatások átvitelére a piaci alkalmazásba. A központ aktívan keresi a potenciális ipari partnereket, és együttműködéseket alakít ki velük. Ez lehetőséget teremt az ipari megbízások létrejöttére, amelyek a központ számára bevételek forrását jelentik, miközben az ipar számára új technológiák, kutatási eredmények és szakértői tudás elérhetővé válnak. A kutatásszervező központ tevékenysége tehát kiterjed a pályázatok szerzésére és bonyolítására, valamint az ipari megbízások elősegítésére. Ezáltal hozzájárulnak a kutatási projektek finanszírozásához, az innováció támogatásához és az együttműködések kialakításához az ipari szektorral.

Ezen túlmenően az ipari partnerekkel történő oktatás-kutatás is a feladataihoz tartozik (Additív Gyártástechnológia és Innovatív Tervezésmódszertan kihelyezett Tanszék és hozzátartozó tantárgy kezelése, Samsung ipari partner és a hozzá tartozó tantárgy kezelése).

Elérhetőség

Cím: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8. II. em. 227.
Telefonszám: 06-1-666-5317

Munkatársak

Dr. Horváth Richárd egyetemi docens/kutatási dékánhelyettes, központvezető
Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
Dr. Kohlhéb Róbert egyetemi tanársegéd 
Dr. Marosné Dr. Berkes Mária egyetemi tanár
Dr. Hajdú Ferenc kutató főmunkatárs
Prof. Dr. Bitay Enikő egyetemi tanár
Horváth-Kiss Anikó ügyvivő szakértő
Mészáros Ábris egyetemi gyakornok
Mondics-Kurmay Lívia projekt asszisztens
Nikitscher Bálint tanszéki mérnök
Oláh Ferenc egyetemi tanársegéd
Szokira Katalin ügyvivő szakértő
Váradi Péter egyetemi tanársegéd
Vásárhelyi Attila Lászlóné igazgatási ügyintéző