Kari Kutatásszervező Központ

A pályázatok szerzése és bonyolítása az egyik fő feladata a kutatásszervező központnak. A központ aktívan keresi és értékeli a különböző pályázati lehetőségeket, amelyek finanszírozási forrásokat biztosítanak a kutatási projektek számára. A szervezeti egység szakértői segítséget nyújtanak a kutatóknak és csapatoknak a pályázatok kidolgozásában, a projekttervek elkészítésében és a költségvetés összeállításában. Emellett felügyelik a pályázati folyamatot, és koordinálják az adminisztrációs feladatokat a pályázatok benyújtásával kapcsolatban.

Az ipari megbízások szerzése is fontos szerepet játszik a kutatásszervező központ tevékenységében. Az ipari szektor számára a központ lehetőséget kínál az innovációra és fejlesztésre, valamint a kutatások átvitelére a piaci alkalmazásba. A központ aktívan keresi a potenciális ipari partnereket, és együttműködéseket alakít ki velük. Ez lehetőséget teremt az ipari megbízások létrejöttére, amelyek a központ számára bevételek forrását jelentik, miközben az ipar számára új technológiák, kutatási eredmények és szakértői tudás elérhetővé válnak. A kutatásszervező központ tevékenysége tehát kiterjed a pályázatok szerzésére és bonyolítására, valamint az ipari megbízások elősegítésére. Ezáltal hozzájárulnak a kutatási projektek finanszírozásához, az innováció támogatásához és az együttműködések kialakításához az ipari szektorral.

Ezen túlmenően az ipari partnerekkel történő oktatás-kutatás is a feladataihoz tartozik (Additív Gyártástechnológia és Innovatív Tervezésmódszertan kihelyezett Tanszék és hozzátartozó tantárgy kezelése, Samsung ipari partner és a hozzá tartozó tantárgy kezelése).

Elérhetőség

Cím: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8. II. em. 227.
Telefonszám: 06-1-666-5317

Munkatársak

Dr. Horváth Richárd egyetemi docens/kutatási dékánhelyettes, központvezető
Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
Dr. Kohlhéb Róbert egyetemi tanársegéd 
Dr. Marosné Dr. Berkes Mária egyetemi tanár
Dr. Hajdú Ferenc kutató főmunkatárs
Horváth-Kiss Anikó ügyvivő szakértő
Mészáros Ábris egyetemi gyakornok
Mondics-Kurmay Lívia projekt asszisztens
Nikitscher Bálint tanszéki mérnök
Oláh Ferenc egyetemi tanársegéd
Szokira Katalin ügyvivő szakértő
Váradi Péter egyetemi tanársegéd
Vásárhelyi Attila Lászlóné igazgatási ügyintéző